Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Báo cáo ĐTM và các vấn đề cần biết

Lập báo cáo ĐTM nằm trong số những giải pháp mà các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp thực hiện nhằm giảm phát sinh chất thải ô nhiễm thông qua những mục tiêu quan trọng như loại dự án, xác minh những tác động chính, đánh giá, đề xuất phương án giảm thiểu và thiết kế chương trình quản lý môi trường hợp lý.

Các vấn đề thường gặp trong báo cáo ĐTM

Thông tin dự án

Mục tiêu quan trọng của các hướng dẫn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cung cấp những thông tin cần thiết và quan trọng để cơ quan thẩm quyền quyết định về việc thực hiện các dự án sẵn có hoặc thông báo đến chủ đầu tư về những tác động phát sinh từ dự án đối với môi trường.

Trước khi đánh giá tác động môi trường, các đơn vị bắt buộc phải xác định tính phù hợp của môi trường, lựa chọn những giải pháp thay thế tốt nhất, xây dựng kế hoạch, cơ chế quản lý môi trường hiệu quả đảm bảo lợi ích đối với cộng đồng.

Những hướng dẫn từ đơn vị, chuyên gia tư vấn trong nghiên cứu các vấn đề trong báo cáo ĐTM và xác định những ảnh hưởng của dự án đến các bên liên quan tạo điều hiện thuận lợi lập ĐTM.

Hoàn thành báo cáo ĐTM

Tối ưu các quy trình giúp mang lại kết quả chính xác thông qua hoạt động khảo sát, nghiên cứu, phân tích, thiết kế, tham vấn và viết báo cáo hoàn chỉnh để cơ quan quản lý phê duyệt. Theo đó chủ dự án phải xem xét các tiêu chí trong ĐTM, lựa chọn quy trình hợp lý, các thông tin được cung cấp và khai thác để hoàn thành báo cáo ĐTM hoàn chỉnh.

Bất kỳ doanh nghiệp nào cũng muốn dự án được phê duyệt báo cáo ĐTM đúng tiến độ như dự kiến ban đầu. Do đó những Công ty tư vấn môi trường sẽ trực tiếp hỗ trợ  và tư vấn để mang đến báo cáo chất lượng, đáp ứng tiêu chí về chi phí và nội dung chính xác, đáng tin cậy nhất.

Những mục tiêu quan trọng nhất hỗ trợ chuẩn nội dung  toàn diện, chi phí hợp lý, tránh những tốn kém chi phí, sửa chữa nhiều lần và tránh việc chậm trễ về thời gian thực hiện.

Báo cáo ĐTM và các vấn đề cần biết

Tác động của dự án lập báo cáo ĐTM

Tiêu chị đánh giá

Mỗi một báo cáo ĐTM phải đảm bảo các thông số môi trường được xử lý phù hợp với tiêu chí môi trường. Các biện pháp đề xuất phải có khả năng giảm thiểu những bất lợi cũng như tạo ra nhiều cơ hội mới để cải thiện chất lượng môi trường.

Do đó trước khi thực hiện, các đơn vị thường phải tiến hành sàng lọc các thuộc tính môi trường như loại chất thải, vị trí, mức độ nhạy cảm, quy mô dự án, bản chất và mức độ ô nhiễm.

Việc nghiên cứu những tác động từ dự án thường phân chia thành:

  • Tác động hệ sinh thái: làm mất đa dạng sinh học, thay đổi môi trường hóa lý, giảm khả năng sinh trưởng nhiều loài động vật, rối loạn chế độ thủy văn, đe dọa nhiều loài quý hiếm,…
  • Tác động xã hội: di dời lao động, cơ sở hạ tầng, tác động đến việc sử dụng đất, thay đổi giá trị đất đai, tăng tiếng ồn, tăng chi phí xây dựng, vật liệu xây dựng,…
  • Tác động đến sức khỏe con người: giảm chất lượng cuộc sống, tạo ra nhiều bất lợi, gia tăng thiên tai, lũ lụt, sạt lở, thay đổi môi trường sinh lý của con người và động vật.

Giảm thiểu tác động đến môi trường

Đánh giá tác động môi trường là cách đưa ra những tác động cụ thể từ dự án đến môi trường, con người và hệ sinh thái xung quanh. Trở thành công cụ môi trường, ĐTM giúp ngăn ngừa giảm thiểu và phục hồi những thiệt hại với môi trường cũng như giúp những công trình giảm tác động, lên phương án phòng ngừa, ứng phó với các sự cố, rủi ro môi trường.

Bên cạnh những tác động cụ thể mà các đơn vị lên phương án phát triển tương thích với mức độ phát triển của dự án và tăng cường quản lý tài nguyên thiên nhiên.

Nếu như bạn còn bất kỳ vướng mắc nào liên quan đến báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án của mình thì hãy liên hệ ngay với Hợp Nhất qua Hotline 0938.857.768 để chúng tôi hướng dẫn một cách chi tiết nhất.

Lưu ý: Các thông tin, chủ đề chúng tôi cung cấp chỉ có giá trị tham khảo. Trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường: quý bạn đọc cần tra cứu - cập nhật hiệu lực pháp luật hiện hành của từng điều luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!