Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Thay đổi trong báo cáo ĐTM doanh nghiệp

Hiện nay vì nhiều lý do khách quan mà báo cáo đánh giá tác động môi trường thay đổi khi được sửa đổi, bổ sung trong nhiều tiêu chí quan trọng trong quá trình thực hiện và hoàn chỉnh báo cáo ĐTM trước khi trình lên cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Dưới đây là một số thay đổi cũng như các công việc quan trọng sau khi ĐTM của dự án được phê duyệt.

Thay đổi trong báo cáo ĐTM doanh nghiệp

1. Thay đổi nội dung báo cáo ĐTM theo quy định mới

Căn cứ theo điểm 4 của Nghị định 40/2019/NĐ-CP thì nội dung báo cáo có những điểm bổ sung như sau:

 • Nêu rõ các biện pháp xử lý chất thải như lựa chọn công nghệ xử lý; với dự án đầu tư khi thẩm định thì chủ dự án phải có đủ phương án thuyết minh, thiết kế cơ sở thiết kế bản vẽ các công trình, hạng mục xử lý chất theo quy định. Đồng thời, dự án phải có phương án phòng ngừa, ứng phó với sự cố môi trường, vận hành thử nghiệm trước khi đi vào hoạt động chính thức.
 • Thiết kế chương trình giám sát môi trường, chương trình quan trắc trong quá trình vận hành thử nghiệm.
 • Phương án thực hiện biện pháp BVMT như thu gom, quản lý, xử lý chất thải (nước thải, khí thải, CTR, CTNH), lên kế hoạch lắp đặt hệ thống quan trắc chất thải tự động, liên tục cùng chiến lược thực hiện biện pháp BVMT phục vụ cho giai đoạn vận hành.
 • Dự án mở rộng quy mô, nâng công suất, thay đổi công nghệ thì phải lập lại ĐTM kèm với phần đánh giá về tình hình hoạt động, thực hiện công tác BVMT của dự án mới.
 • Với dự án thuộc loại hình có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường thì báo cáo ĐTM phải có phương án phòng ngừa, ứng phó với sự cố môi trường với chất thải (nước thải, khí thải).
 • Dự án khai thác khoáng sản thì trong nội dung báo cáo phải có phương án cải tạo, phục hồi môi trường.

2. Thay đổi về thời gian thẩm định báo cáo

 • Trường hợp dự án hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản thì báo cáo phải trình trước khi cơ quan thẩm định, phê duyệt để cấp, điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản.
 • Trường hợp dự án hoạt động trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí thì báo cáo phải trình trước khi cơ quan thẩm định, phê duyệt kế hoạch thăm dò, kế hoạch phát triển của dự án.
 • Còn với những dự án đầu tư xây dựng thì báo cáo trình trước khi cơ quan có thẩm quyền thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế – kỹ thuật hoặc thiết kế cơ sở, bản vẽ thi công.
 • Với những dự án không thuộc 3 trường hợp nêu trên thì báo cáo trình trước khi quyết định đầu tư.

3. Thay đổi sau khi báo cáo ĐTM phê duyệt

Dưới đây là thông tin về việc vận hành thử nghiệm và xác nhận hoàn thành công trình Bảo vệ môi trường:

3.1. Vận hành thử nghiệm công trình BVMT

 • Việc này giúp chủ đầu tư đánh giá sự phù hợp của công trình BVMT đạt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải, thiết bị xử lý.
 • Quá trình vận hành chỉ được thực hiện khi chủ dự án hoàn thành việc đầu tư xây dựng – lắp đặt công trình xử lý chất thải theo đúng quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM; lắp đặt trạm quan trắc môi trường tự động; quy trình vận hành công trình xử lý chất thải; hồ sơ hoàn công các công trình BVMT trước khi gửi hồ sơ, kế hoạch vận hành đến cơ quan có thẩm quyền.

3.2. Xác nhận hoàn thành công trình BVMT

 • Sau khi hết thời hạn vận hành thử nghiệm trước 30 ngày thì chủ đầu tư phải lập báo cáo ĐTM hoàn thành.
 • Dự án phải đảm bảo các nguồn thải đạt tiêu chuẩn môi trường, thực hiện các hoạt động quan trắc môi trường và báo cáo kết quả đến cơ quan có thẩm quyền.
 • Tiếp theo, chủ đầu tư phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ xác nhận hoàn thành công trình BVMT trình lên cơ quan phê duyệt báo cáo ĐTM.
 • Giấy xác nhận hoàn thành làm căn cứ quan trọng để đưa dự án đi vào hoạt động, là cơ sở để cơ quan nhà nước kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định về BVMT của doanh nghiệp trong quá trình vận hành.
 • Với dự án có nhiều hạng mục công trình hay phân kỳ nhiều giai đoạn thì giấy xác nhận được cấp theo từng hạng mục và sau đó tích hợp thành mục chính của dự án.
 • Với dự án mở rộng quy mô, nâng công suất, thay đổi công nghệ thì giấy xác nhận thay thế cho văn bản thẩm định, phê duyệt, xác nhận hoàn thành của dự án trước đó.

Còn rất nhiều vấn đề khác mà doanh nghiệp không thể tự thực hiện được vì cần người có chuyên môn và kinh nghiệm để giải quyết các yêu cầu liên quan đến pháp lý. Nếu như bạn cần lập HSMT cho dự án của mình thì hãy liên hệ ngay với Dịch vụ tư vấn môi trường Hợp Nhất qua Hotline 0938.857.768.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *