Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Thay đổi trong báo cáo ĐTM doanh nghiệp

Hiện nay vì nhiều lý do khách quan mà báo cáo đánh giá tác động môi trường thay đổi khi được sửa đổi, bổ sung trong nhiều tiêu chí quan trọng trong quá trình thực hiện và hoàn chỉnh báo cáo ĐTM trước khi trình lên cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Dưới đây là một số thay đổi trong báo cáo ĐTM cũng như các công việc quan trọng cần thực hiện của chủ đầu dự án sau khi báo cáo đã được phê duyệt.

Thay đổi trong báo cáo ĐTM
Thay đổi trong báo cáo ĐTM

1. Thay đổi nội dung báo cáo ĐTM trong trường hợp nào?

Phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trong trường hợp có sự thay đổi nào so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo?

Điểm a, Khoản 4, Điều 47,Luật BVMT 2020 quy định như sau:

Trách nhiệm của chủ dự án đầu tư su khi có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường: 

 • Thực hiện đánh giá tác động môi trường đối với dự án đầu tư khi có một trong các thay đổi về tăng quy mô, công suất, công nghệ sản xuất hoặc thay đổi khác làm tăng tác động xấu đến môi trường;

Theo Khoản 2, Điều 27, Nghị định 08/2022/NĐ-CP quy định như sau:

Trách nhiệm của chủ dự án đầu tư trong quá trình hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi trường sau khi có văn bản yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung; chuẩn bị, triển khai thực hiện dự án trước khi vận hành trong trường hợp có thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Trong quá trình chuẩn bị, triển khai thực hiện dự án đầu tư trước khi vận hành, chủ dự án đầu tư có trách nhiệm thực hiện đánh giá tác động môi trường khi có một hoặc các thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 37 Luật Bảo vệ môi trường và được quy định chi tiết như sau:

 • Tăng quy mô, công suất của dự án tới mức phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư hoặc thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư;
 • Thay đổi công nghệ sản xuất của dự án làm phát sinh chất thải vượt quá khả năng xử lý chất thải của các công trình bảo vệ môi trường so với phương án trong quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường;
 • Thay đổi công nghệ xử lý chất thải của dự án có khả năng tác động xấu đến môi trường so với phương án trong quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường;
 • Thay đổi địa điểm thực hiện dự án, trừ trường hợp dự án đầu tư trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp có địa điểm thực hiện dự án thay đổi phù hợp với quy hoạch phân khu chức năng của khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;
 • Thay đổi vị trí xả trực tiếp nước thải sau xử lý vào nguồn nước có yêu cầu cao hơn về quy chuẩn xả thải hoặc thay đổi nguồn tiếp nhận làm gia tăng ô nhiễm, sạt lở, sụt lún.
Dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường
Dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường thì báo cáo ĐTM phải có phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường với chất thải

2. Thay đổi về thời gian thẩm định báo cáo

 • Trường hợp dự án hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản thì báo cáo phải trình trước khi cơ quan thẩm định, phê duyệt để cấp, điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản.
 • Trường hợp dự án hoạt động trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí thì báo cáo phải trình trước khi cơ quan thẩm định, phê duyệt kế hoạch thăm dò, kế hoạch phát triển của dự án.
 • Còn với những dự án đầu tư xây dựng thì báo cáo trình trước khi cơ quan có thẩm quyền thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế – kỹ thuật hoặc thiết kế cơ sở, bản vẽ thi công.
 • Với những dự án không thuộc 3 trường hợp nêu trên thì báo cáo trình trước khi quyết định đầu tư.

3. Thay đổi sau khi báo cáo ĐTM phê duyệt

Dưới đây là thông tin về việc vận hành thử nghiệm và xác nhận hoàn thành công trình Bảo vệ môi trường:

3.1. Vận hành thử nghiệm công trình BVMT

 • Việc này giúp chủ đầu tư đánh giá sự phù hợp của công trình BVMT đạt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải, thiết bị xử lý.
 • Quá trình vận hành chỉ được thực hiện khi chủ dự án hoàn thành việc đầu tư xây dựng – lắp đặt công trình xử lý chất thải theo đúng quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM; lắp đặt trạm quan trắc môi trường tự động; quy trình vận hành công trình xử lý chất thải; hồ sơ hoàn công các công trình BVMT trước khi gửi hồ sơ, kế hoạch vận hành đến cơ quan có thẩm quyền.
Vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải
Vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải

3.2. Xác nhận hoàn thành công trình BVMT

 • Sau khi hết thời hạn vận hành thử nghiệm trước 30 ngày thì chủ đầu tư phải lập báo cáo ĐTM hoàn thành.
 • Dự án phải đảm bảo các nguồn thải đạt tiêu chuẩn môi trường, thực hiện các hoạt động quan trắc môi trường và báo cáo kết quả đến cơ quan có thẩm quyền.
 • Tiếp theo, chủ đầu tư phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ xác nhận hoàn thành công trình BVMT trình lên cơ quan phê duyệt báo cáo ĐTM.
 • Giấy xác nhận hoàn thành làm căn cứ quan trọng để đưa dự án đi vào hoạt động, là cơ sở để cơ quan nhà nước kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định về BVMT của doanh nghiệp trong quá trình vận hành.
 • Với dự án có nhiều hạng mục công trình hay phân kỳ nhiều giai đoạn thì giấy xác nhận được cấp theo từng hạng mục và sau đó tích hợp thành mục chính của dự án.
 • Với dự án mở rộng quy mô, nâng công suất, thay đổi công nghệ thì giấy xác nhận thay thế cho văn bản thẩm định, phê duyệt, xác nhận hoàn thành của dự án trước đó.

Còn rất nhiều vấn đề khác mà doanh nghiệp không thể tự thực hiện được vì cần người có chuyên môn và kinh nghiệm để giải quyết các yêu cầu liên quan đến pháp lý. Nếu như bạn cần lập HSMT cho dự án của mình thì hãy liên hệ ngay với Dịch vụ tư vấn môi trường Hợp Nhất qua Hotline: 0938.857.768

Bộ phận Truyền thông & Marketing: Tổng hợp

Lưu ý: Các thông tin, chủ đề chúng tôi cung cấp chỉ có giá trị tham khảo. Trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường: quý bạn đọc cần tra cứu - cập nhật hiệu lực pháp luật hiện hành của từng điều luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!