Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Thắc mắc HSMT theo Luật BVMT 2020 – P1

Việc áp dụng theo Luật BVMT 2020 đã tạo ra nhiều lúng túng đối với chủ đầu tư khi thay đổi, điều chỉnh hồ sơ môi trường theo quy định hiện hành. Dưới đây là một số vấn đề cũng như thắc mắc mà nhiều công ty, doanh nghiệp đang gặp phải.

Đối với giấy phép môi trường 2020

Công ty của ông Tuấn được xếp vào Nhóm I (dự án phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng) thì có thuộc đối tượng cấp giấy phép môi trường không và thời hạn của giấy phép có hiệu lực bao lâu?

Căn cứ theo Điều 39 của Luật BVMT 2020 thì đối tượng phải cấp GPMT bao gồm:

  • Áp dụng với dự án đầu tư Nhóm I, II, và III có phát sinh nước thải, bụi, khí thải, CTNH phải được xử lý trước khi vận hành chính thức
  • Áp dụng với dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày luật này có hiệu lực thi hành nếu có những tiêu chí về môi trường theo quy định

Thời hạn của GPMT:

  • 7 năm đối với dự án đầu tư nhóm I
  • 7 năm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày luật này có hiệu lực thi hành có tiêu chí về môi trường
  • 10 năm đối với dự án không thuộc 2 trường hợp trên

Như vậy, dự án của ông Tuấn bắt buộc phải làm hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường và thời hạn của giấy phép là 7 năm.

 

Quy định lập báo cáo ĐTM, đánh giá sơ bộ luật 2020

Dự án nào cần lập đánh giá sơ bộ?

Công ty A của ông Nam hoạt động trong lĩnh vực sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất được xếp vào nhóm dự án có nguy cơ tác động đến môi trường ở mức độ cao thì có cần phải đánh giá sơ bộ tác động môi trường không? Và thời điểm thực hiện khi nào?

Căn cứ theo Điều 29 của Luật BVMT 2020 thì đối tượng phải thực hiện đánh giá sơ bộ tác động môi tường là dự án đầu tư nhóm I. Như vậy, Công ty ông Nam phải tiến hành đánh giá sơ bộ tác động môi trường.

Và thời gian công ty ông phải triển khai trong giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng, đề xuất chủ trương, đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đối với đối tượng đề nghị quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư về đầu tư, đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư, xây dựng theo quy định của pháp luật.

Điều chỉnh ĐTM theo luật 2020

Căn cứ theo Luật BVMT 2020, cụ thể tại Điều 37 thì chủ dự án đầu tư có trách nhiệm sau khi đã có báo cáo ĐTM được phê duyệt thì phải:

  • Điều chỉnh, bổ sung nội dung dự án đầu tư và báo cáo phù hợp với nội dung, yêu cầu BVMT trong quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM
  • Chủ dự án phải thực hiện đầy đủ các nội dung đã quy định
  • Sau khi hoàn thành công trình BVMT thì phải có văn bản thông báo kết quả đến cơ quan phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM trong giai đoạn dự án đi vào vận hành chính thức
  • Trong quá trình chuẩn bị, triển khai dự án nếu có những thay đổi thì chủ dự án đầu tư phải:

+ Thực hiện đánh giá tác động môi trường khi có thay đổi về tăng quy mô, công suất, công nghệ sản xuất làm tăng tác động xấu đến môi trường

+ Phải báo cáo đến cơ quan nhà nước xem xét, chấp thuận trong quá trình cấp phép đối với dự án thuộc đối tượng có giấy phép môi trường trong trường hợp thay đổi công nghệ sản xuất, công nghệ xử lý chất thải, vị trí xả thải vào nguồn tiếp nhận,…

+ Phải tự đánh giá tác động đến môi trường, xem xét, quyết định và chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với những thay đổi nếu không thuộc 2 trường hợp trên

  • Công khai báo cáo ĐTM đã được phê duyệt kết quả thẩm định theo quy định (trừ thông tin bí mật nhà nước, bí mật doanh nghiệp)

Liên hệ ngay với Công ty môi trường Hợp Nhất qua Hotline 0938.857.768 để được hỗ trợ đầy đủ hơn.

Lưu ý: Các thông tin, chủ đề chúng tôi cung cấp chỉ có giá trị tham khảo. Trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường: quý bạn đọc cần tra cứu - cập nhật hiệu lực pháp luật hiện hành của từng điều luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!