Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Giải đáp luật 2020 về hồ sơ môi trường

Việc áp dụng theo Luật BVMT 2020 đã tạo ra nhiều lúng túng đối với chủ đầu tư khi thay đổi, điều chỉnh hồ sơ môi trường theo quy định hiện hành. Dưới đây là một số vấn đề cũng như thắc mắc mà nhiều công ty, doanh nghiệp đang gặp phải.

Thẩm định báo cáo ĐTM

Sau khi tìm hiểu thì Công ty của bà Thủy thuộc dự án đầu tư nhóm I và phải lập báo cáo ĐTM. Vì thế bà Thủy muốn biết rõ thủ tục liên quan đến thẩm định đánh giá tác động môi trường cũng như cơ quan nào có trách nhiệm thẩm định báo cáo ĐTM cho dự án này.

Căn cứ theo Điều 34 của Luật BVMT thì việc thẩm định báo cáo ĐTM sẽ bao gồm những quy định như:

Hồ sơ đề nghị thẩm định:

 • Văn bản đề nghị thẩm định
 • Báo cáo ĐTM
 • Chủ đầu tư trình nộp đồng thời báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc tài liệu tương đương của dự án

Thời hạn thẩm định được tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ:

 • Đối với dự án đầu tư nhóm I không quá 45 ngày
 • Đối với dự án đầu tư nhóm II không quá 30 ngày
 • Thời gian chủ đầu tư chỉnh sửa, bổ sung báo cáo ĐTM theo yêu cầu không tính vào thời hạn thẩm định

Vì dự án của bà Thủy thuộc nhóm I nên Bộ TNMT sẽ chịu trách nhiệm thẩm định báo cáo ĐTM.

Cấp lại giấy phép môi trường

Công ty B đang hoạt động nhưng vì nhu cầu thị trường tăng nên họ có thay đổi quy mô công suất. Vậy trong trường hợp này, công ty phải điều chỉnh hay cấp lại giấy phép môi trường?

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 44 của Luật BVMT 2020 thì GPMT chỉ điều chỉnh khi:

 • Thay đổi nội dung cấp phép theo đề nghị của chủ dự án đầu tư, cơ sở hoặc theo quy định của pháp luật
 • Dự án đầu tư, cơ sở có thực hiện dịch vụ xử lý CTNH hoặc nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất sau khi kết thúc quá trình vận hành thử nghiệm công trình BVMT

Giải đáp luật 2020 về hồ sơ môi trường

Căn cứ theo Khoản 3 Điều 44 của Luật BVMT 2020 thì GPMT chỉ cấp lại khi:

 • GPMT hết hạn
 • Dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, khu công nghiệp có thay đổi về tổng quy mô, công suất, công nghệ làm tăng tác động xấu đến môi trường so với GPMT cũ đã cấp (trừ trường hợp dự án thay đổi đến mức thuộc đối tượng phải đánh giá tác động môi trường).

Như vậy, Công ty B có thay đổ về quy mô so với giấy phép đã cấp nên thuộc trường hợp lập thủ tục cấp lại GPMT theo quy định của Luật BVMT 2020.

Đăng ký môi trường

Một cơ sở sản xuất bột cám đi vào hoạt động chính thức tháng 12/2020 nhưng không thuộc trường hợp phải xin cấp GPMT. Vậy trường hợp này có cần phải đăng ký môi trường? Thời điểm đăng ký môi trường khi nào? Và bao gồm những nội dung như thế nào?

Xác định đối tượng đăng ký môi trường (Điều 49 của Luật BVMT):

 • Dự án có phát sinh chất thải nhưng không thuộc đối tượng có giấy phép môi trường
 • Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có phát sinh chất thải không thuộc đối tượng có giấy phép môi trường

Đăng ký môi trường gồm những nội dung gì?

 • Thông tin chung về dự án
 • Xác định loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, công nghệ, công suất, sản phẩm, nguyên liệu, nhiên liệu, hóa chất sử dụng
 • Đối với chất thải phát sinh phải xác định loại và khối lượng
 • Xác định phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải quy định
 • Chủ đầu tư cam kết thực hiện công tác BVMT

Như vậy, cơ sở này thuộc đối tượng phải đăng ký môi trường trình lên cơ quan Nhà nước phê duyệt. Đối với trường hợp này, cơ sở không thuộc đối tượng phải đánh giá tác động nhưng phải tiến hành đăng ký môi trường trước khi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng khi cơ sở có giấy phép xây dựng hoặc trước khi xả chất thải ra môi trường khi không có giấy phép xây dựng.

Nếu bạn vẫn chưa nắm rõ những quy định mới và cần tư vấn lập các loại HSMT thì hãy liên hệ ngay Công ty tư vấn môi trường Hợp Nhất qua Hotline 0938.857.768.

Lưu ý: Các thông tin, chủ đề chúng tôi cung cấp chỉ có giá trị tham khảo. Trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường: quý bạn đọc cần tra cứu - cập nhật hiệu lực pháp luật hiện hành của từng điều luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!