Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Sổ đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại theo luật mới

Sổ đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại (CTNH) là loại hồ sơ môi trường mà các tổ chức, cá nhân, dịch vụ có phát sinh chất thải nguy hại phải đăng ký với cơ quan chức năng có thẩm quyền để được cấp phép kinh doanh, thực hiện vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại theo quy định của Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài Nguyên Môi Trường. Đăng ký sổ nguồn chất thải nguy hại giúp cơ quan quản lý nắm toàn bộ quy trình xử lý rác thải nguy hại của doanh nghiệp thông qua việc lập hồ sơ báo cáo chất thải nguy hại.

Sổ đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại năm 2022

1. Đối tượng thực hiện đăng ký sổ chủ nguồn thải

 • Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát sinh chất thải nguy hại;
 • Khối lượng phát sinh chất thải lớn hơn hoặc bằng 600kg;
 • Cơ sở có thời gian hoạt động từ 1 năm trở lên.

2. Hồ sơ cần thiết

 • Đơn đăng ký Sổ chủ nguồn CTNH (phụ lục 1A Thông tư 36/2015/TT-BTNMT của Bộ TNMT);
 • 01 bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư hoặc giấy tờ tương đương;
 • Quyết định phê duyệt đề án BVMT, báo cáo ĐTM định kỳ.

– Đối với trường hợp đăng ký lại sổ nguồn chất thải nguy hại thì cần phải có bản gốc sổ chủ nguồn chất thải đã được đăng ký trước đó.

– Cơ quan tiếp nhận sổ đăng ký chủ nguồn CTNH: Sở Tài nguyên và Môi trường

3. Xử phạt vi phạm

Nếu doanh nghiệp thuộc đối tượng phải có sổ đăng ký nguồn chất thải nguy hại nhưng không đăng ký hoặc khai báo với cơ quan chức năng thì sẽ bị phạt hành chính. Mức phạt cụ thể là:

 • Không đăng ký sổ chủ nguồn chất thải nguy hại sẽ bị phạt tiền từ 30– 40 triệu đồng;
 • Không kê khai chứng từ chất thải nguy hại theo quy định sẽ bị phạt từ 20 -30 triệu đồng;
 • Không thông báo với cơ quan quản lý chủ nguồn chất thải nguy hại bằng văn bản trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc hoạt động phát sinh chất thải nguy hại sẽ bị phạt từ 20 – 30 triệu đồng;
 • Không thu gom, lưu giữ chất thải nguy hại theo quy định sẽ bị phạt tiền từ 10 – 20 triệu đồng;
 • Không lưu trữ báo cáo quản lý chất thải nguy hại và các hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động quản lý chất thải theo quy định, không lưu trữ chứng từ chất thải nguy hại đã sử dụng sẽ bị phạt từ 10 – 20 triệu đồng;
 • Không báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ sẽ bị phạt tiền từ 5 – 10 triệu đồng;
 • Kê khai không đúng, không đầy đủ chất thải nguy hại trong danh sách theo quy định sẽ bị phạt tiền từ 5 – 10 triệu đồng.

4. Sổ đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại theo luật mới 2022

Trước đây, sổ chủ nguồn CTNH là một trong những hồ sơ môi trường bắt buộc đối với các tổ chức, cá nhân điều hành hoạt động kinh doanh có phát sinh chất thải nguy hại. Tuy nhiên, theo Luật BVMT 2020 quy định đã gộp các loại giấy phép thành phần thành 1 loại giấy phép là giấy phép môi trường. Việc này đã giúp giảm đáng kể thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp.

Quý doanh nghiệp trong việc đăng ký sổ chủ nguồn chất thải nguy hại hoặc các loại giấy phép môi trường khác có thể liên hệ qua Hotline: 0938.857.768 để tư vấn hồ sơ môi trường có thể hỗ trợ nhanh nhất.

Lưu ý: Các thông tin, chủ đề chúng tôi cung cấp chỉ có giá trị tham khảo. Trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường: quý bạn đọc cần tra cứu - cập nhật hiệu lực pháp luật hiện hành của từng điều luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!