Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Xin cấp giấy chứng nhận đầu tư

Công ty tư vấn môi trường Hợp Nhất sẽ căn cứ theo quy định của Luật Đầu tư 2020 mà sẽ tiến hành các thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư cho một số dự án đầu tư. Bài viết hôm nay sẽ hướng dẫn chi tiết các quy trình, thủ tục hồ sơ cũng như xác định đối tượng phải có giấy chứng nhận đầu tư trước khi tiến hành các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đăng ký giấy chứng nhận đầu tư
Đăng ký giấy chứng nhận đầu tư

1. Đối tượng và điều kiện đăng ký giấy chứng nhận đầu tư

1.1. Đối tượng

 • Áp dụng với dự án đầu tư từ nước ngoài.
 • Áp dụng với dự án thuộc các tổ chức kinh tế theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, của tổ chức khác hoặc tổ chức đầu tư theo hình thức hợp đồng BBC.
 • Áp dụng với dự án có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ hơn 50% vốn điều lệ hoặc các thành viên hợp danh, là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế (công ty hợp danh).

1.2. Một số điều kiện:

 • Các dự án không thuộc ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định.
 • Khi nhà đầu tư có địa điểm thực hiện dự án đầu tư hợp pháp.
 • Các chiến lược, quy hoạch dự án phải đồng bộ.
 • Dự án phải đáp ứng điều kiện về suất đầu tư trên diện tích đất, số lượng lao động
 • Dự án đáp ứng các điều kiện về tiếp cận thị trường với nhà đầu tư nước ngoài.

2. Hồ sơ quan trọng đăng ký giấy chứng nhận đầu tư

Căn cứ theo Điều 33 của Luật Đầu tư 2020 thì:

 • Chủ đầu tư chuẩn bị văn bản đề nghị chấp thuận dự án.
 • Các tài liệu, thông tin mang tính pháp lý của nhà đầu tư.
 • Tài liệu về năng lực tài chính của chủ đầu tư gồm báo cáo tài chính 2 năm gần nhất, cam kết hỗ trợ tài chính hoặc bảo lãnh về năng lực tài chính.
 • Chủ đầu tư chuẩn bị các đề xuất dự án đầu tư (quy mô, mục tiêu, vốn, phương án, địa điểm, thời hạn, tiến độ, thông tin hiện trạng, các chính sách ưu đãi, đánh giá sơ bộ tác động môi trường của dự án,…).
 • Giải trình về sử dụng công nghệ nếu dự án có công nghệ thuộc danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao.
 • Nhà đầu tư theo hình thức BCC phải có hợp đồng BBC.
 • Những tài liệu khác liên quan đến dự án, điều kiện, năng lực của nhà đầu tư.

3 quy trình đăng ký giấy chứng nhận đầu tư

3.1. Đối với quy trình đăng ký giấy chứng nhận đầu tư của UBND cấp tỉnh

 • Trong thời hạn 35 ngày từ khi nhận đủ hồ sơ thì thông báo kết quả đến chủ đầu tư.
 • Trong thời hạn 3 ngày thì cơ quan lấy kiến thẩm định tại cơ quan nhà nước về nội dung.
 • Trong thời hạn 15 ngày làm việc thì cơ quan lấy ý kiến thẩm định nội dung thuộc phạm vi quản lý và gửi đến cơ quan đăng ký đầu tư.
 • Trong thời hạn 25 ngày nhận hồ sơ thì cơ quan lập báo cáo thẩm định nội dung.
 • UBND cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư (trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản) trong thời hạn 7 ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định.

3.2. Đối với quy trình tư của Quốc hội

 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định trong thời hạn 15 ngày nhận đủ hồ sơ.
 • Trong thời hạn 90 ngày kể từ khi thành lập hội đồng thẩm định thì cơ quan tổ chức thẩm định hồ sơ và báo cáo thẩm định.
 • Chậm nhất 60 ngày lập và gửi hồ sơ đề nghị chấp thuận đến cơ quan chủ trì thẩm tra Quốc hội.

3.3. Đối với quy trình của Thủ tướng chính phủ

 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định trong thời hạn 3 ngày khi nhận đủ hồ sơ.
 • Trong thời hạn 15 ngày thì cơ quan lấy ý kiến thẩm định nội dung thuộc phạm vi quản lý và gửi đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
 • Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư và chỉ định cơ quan đăng ký đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phê duyệt chủ trương đầu tư.

Trên đây là một số thông tin về việc xin cấp giấy chứng nhận đầu tư doanh nghiệp có thể tham khảo. Dịch vụ tư vấn hồ sơ môi trường của Hợp Nhất chuyên hỗ trợ doanh nghiệp trong các vấn đề về hồ sơ môi trường như Đăng ký môi trường, Giấy phép môi trường, Hồ sơ báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Báo cáo công tác bảo vệ môi trường, v.v…nếu trong qua trình thực hiện dự án đầu tư, có bất kỳ vấn đề gì về hồ sơ môi trường cần được hỗ trợ, doanh nghiệp có thể liên hệ chúng tôi qua Hotline: 0938.857.768 – 0938.089.368 để được tháo gỡ nhanh chóng!

Lưu ý: Các thông tin, chủ đề chúng tôi cung cấp chỉ có giá trị tham khảo. Trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường: quý bạn đọc cần tra cứu - cập nhật hiệu lực pháp luật hiện hành của từng điều luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!