Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Mức phạt hành chính 3 loại hồ sơ môi trường

Mức phạt và căn cứ pháp lý quan trọng đối với đối tượng lập báo cáo ĐTM, kế hoạch bảo vệ môi trường và vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý chất thải.

Vì thế, để khách hàng hiểu rõ hơn, chúng tôi sẽ tổng hợp đầy đủ những mức phạt liên quan đến 3 loại hồ sơ quan trọng trên.

Mức xử phạt đối với báo cáo ĐTM

Căn cứ điểm d khoản 4 Điều 11 của Nghị định 155/2016/NĐ-CP thì:

 • Với hành vi không lập ĐTM theo đúng quy định bị xử phạt từ 150 – 200 triệu đồng. Áp dụng với dự án có quy mô, công suất tương đương với đối tượng lập ĐTM thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh.
 • Với hành vi không lập ĐTM theo đúng quy định bị xử phạt từ 200 – 250 triệu đồng. Áp dụng với dự án có quy mô, công suất tương đương với đối tượng lập ĐTM thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ TNMT.

Mức phạt về kế hoạch bảo vệ môi trường

Thực hiện theo điểm d, khoản 3, Điều 11 Nghị định 155/2016/NĐ-CP:

 • Đối với dự án không có kế hoạch BVMT thì bị phạt từ 2 – 3 triệu đồng. (Áp dụng với dự án có quy mô, công suất tương đương với đối tượng thuộc thẩm quyền xác nhận của UBND cấp huyện).
 • Và dự án nếu không đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường sẽ bị phạt từ 40 – 50 triệu đồng (Áp dụng với dự án có quy mô, công suất tương đương với đối tượng thuộc thẩm quyền xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường).
Mức phạt hành chính 3 loại hồ sơ môi trường
Mức phạt hành chính 3 loại hồ sơ môi trường

Mức phạt về báo cáo công tác bảo vệ môi trường

Căn cứ theo khoản 8 Điều 1 của Nghị định 55/2021/NĐ-CP thì quy định xử phạt với các trường hợp dưới đây.

Trong giai đoạn thi công xây dựng, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

 • Chủ dự án không giám sát chất thải hoặc không lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường (trường hợp kế hoạch BVMT thuộc thẩm quyền xác nhận cấp tỉnh) thì bị phạt từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng.
 • Chủ dự án không giám sát chất thải hoặc không lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường (trường hợp kế hoạch BVMT thuộc thẩm quyền xác nhận của Sở TNMT hoặc Ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp) thì bị phạt từ 10 – 15 triệu đồng.
 • Chủ dự án không giám sát chất thải hoặc không lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường (trường hợp báo cáo ĐTM thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh hoặc UBND cấp tỉnh ủy quyền) thì bị phạt từ 15 – 20 triệu đồng.
 • Chủ dự án không giám sát chất thải hoặc không lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường (trường hợp báo cáo ĐTM thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ TNMT, các bộ cơ quan ngang bộ) thì bị phạt từ 20 – 30 triệu đồng.

Trong quá trình vận hành thử nghiệm

 • Dự án không thực hiện quan trắc chất thải hoặc không lập báo cáo BVMT định kỳ với trường hợp báo cáo ĐTM thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh thì bị phạt từ 15 – 20 triệu đồng.
 • Dự án không thực hiện quan trắc chất thải hoặc không lập báo cáo BVMT định kỳ với trường hợp báo cáo ĐTM thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ TNMT thì bị phạt từ 20 – 25 triệu đồng.

Khi dự án đi vào vận hành thì bị xử phạt

 • Trường hợp dự án không thực hiện quan trắc chất thải, không giám sát môi trường, không có báo cáo công tác BVMT gửi cơ quan có thẩm quyền xác nhận có quy mô, công suất tương đương với đối tượng đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường thì bị phạt từ 20 – 25 triệu đồng.
 • Trường hợp dự án không thực hiện quan trắc chất thải, không giám sát môi trường, không có báo cáo công tác BVMT gửi cơ quan có thẩm quyền xác nhận có quy mô, công suất tương đương với đối tượng lập báo cáo ĐTM thì bị phạt từ 30 – 40 triệu đồng.

Bạn cần lưu ý là những mức phạt trên áp dụng với các cá nhân vi phạm, còn mức phạt đối với tổ chức sẽ tăng gấp 2 lần. Nếu như bạn vẫn chưa hiểu rõ những quy định nào thì hãy liên hệ ngay với Công ty tư vấn hồ sơ môi trường Hợp Nhất qua Hotline 0938.857.768 để chúng tôi tư vấn chi tiết những thắc mắc của khách hàng.

Lưu ý: Các thông tin, chủ đề chúng tôi cung cấp chỉ có giá trị tham khảo. Trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường: quý bạn đọc cần tra cứu - cập nhật hiệu lực pháp luật hiện hành của từng điều luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!