Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Lập báo cáo ĐTM doanh nghiệp

Mục đích của việc lập báo cáo ĐTM doanh nghiệp là giúp cơ quan chức năng kiểm soát tình hình hoạt động của doanh nghiệp và đưa ra những giải pháp kịp thời nếu nguồn thải ảnh hưởng xấu đến môi trường. Trong thời gian tới, việc lập ĐTM sẽ có những thay đổi mới để phù hợp hơn với hiện trạng môi trường thực tế.

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường áp dụng đối với một số ngành nghề có khả năng tác động và gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng như các dự án khai thác khoáng sản, sản xuất giấy, bia, hạt nhựa, xi măng, chăn nuôi, nhà máy dệt nhuộm, chế biến gỗ, chế biến thủy sản, nhà hàng, khách sạn…

Nội dung báo cáo ĐTM doanh nghiệp

 • Những dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng dự án dầu tư xây dựng như chuẩn bị trang thiết bị trong báo cáo phải đánh giá tình hình hoạt động và thực hiện công tác BVMT, đánh giá, tổng hợp, tích hợp tác động từ dự án cũ và mới.
 • Những dự án khai thác khoáng sản phải có phương án cải tạo, phục hồi môi trường. Những dự án khai thác cát, sỏi, khoáng sản trên sông suối, kênh, rạch, vùng cửa sông phải có nội dung đánh giá tác động đến dòng chảy.
 • Những dự án liên quan đến BĐKH tác động đến tài nguyên, cảnh quan, đa dạng sinh học trong báo cáo phải có nội dung liên quan và đề xuất biện pháp thích ứng, giảm thiểu, khắc phục những rủi ro.
 • Bộ TNMT sẽ quy định cấu trúc và nội dung, xây dựng, ban hành kỹ thuật lập báo cáo ĐTM với một số ngành, lĩnh vực đặc thù.
 • Các phương án thực hiện công trình, biện pháp như thu gom và xử lý chất thải trong quá trình xây dựng, kế hoạch lắp đặt công trình BVMT, thiết bị quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục, tổ chức vận hành dự án với biện pháp BVMT.

Quy định về thẩm tra báo cáo ĐTM

 • Khái niệm: kiểm tra, đánh giá chuyên môn đối với nội dung để chủ dự án hoàn thiện báo cáo ĐTM và chuẩn bị cho giai đoạn thẩm định của cơ quan quản lý môi trường.
 • Điều kiện: đăng ký kinh doanh theo từng ngành nghề, có đủ đội ngũ, chuyên gia khoa học – kỹ thuật được đào tạo chuyên ngành về môi trường, đơn vị phải có kinh nghiệm lập báo cáo ĐTM.
 • Chủ dự án phải lập ĐTM lựa chọn tổ chức có đủ điều kiện để lấy ý kiến, thẩm tra và hoàn thiện báo cáo.
 • Kết quả thẩm tra làm căn cứ để cơ quan xem xét, đánh giá khi tiến hành thẩm định.

Lập báo cáo ĐTM doanh nghiệp

Thẩm định báo cáo ĐTM doanh nghiệp

 • Lập hội đồng thẩm định với 7 thành viên, chỉ với những dự án phức tạp, nhạy cảm với môi trường thì bổ sung thêm số lượng thành viên.
 • Thành viên hội đồng thẩm định xem xét, đánh giá đưa ra ý kiến nhận xét, chỉnh sửa, bổ sung hoặc không đồng ý với nội dung.
 • Cơ quan thường trực thẩm định xem xét, đánh giá và tổng hợp ý kiến thành viên hội đồng. Trường hợp đồng ý chỉnh sửa, bổ sung thì trong thời hạn 10 ngày cơ quan thẩm định thông báo bằng văn bản cho chủ dự án về kết quả thẩm định. Trường hợp không đồng ý thì trong thời hạn 10 ngày kể từ khi kết thúc việc thẩm định thì cơ quan thông báo bằng văn bản đến chủ dự án và nêu rõ lý do.

Cơ quan thẩm định ban hành quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM đối với trường hợp đồng ý hoặc đồng ý chỉnh sửa, bổ sung.

Trách nhiệm của cơ quan thẩm quyền

 • Phải xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của báo cáo ĐTM.
 • Cơ quan thẩm định trong một số trường hợp tổ chức kiểm tra, khảo sát, lấy mẫu phân tích hiện trạng môi trường, lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, chuyên gia, tổ chức họp hội đồng theo chuyên đề.
 • Tổng hợp kết quả thẩm định của hội đồng, ý kiến từ cơ quan, tổ chức, chuyên gia hoặc ý kiến của tổ chức thẩm tra báo cáo để đề xuất, trình cơ quan phê duyệt kết quả thẩm định.

Hiện nay, Công ty tư vấn hồ sơ môi trường Hợp Nhất chuyên tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho nhiều khu vực trên toàn quốc như TP. HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Cà Mau, Bình Thuận, Tây Ninh,… Nếu bạn cần tư vấn thêm nhiều dịch vụ hoặc cần giải đáp các thắc mắc liên quan đến nhiều HSMT khác thì hãy gọi ngay Hotline 0938.857.768 để được hỗ trợ miễn phí

Lưu ý: Các thông tin, chủ đề chúng tôi cung cấp chỉ có giá trị tham khảo. Trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường: quý bạn đọc cần tra cứu - cập nhật hiệu lực pháp luật hiện hành của từng điều luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!