Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Lập hồ sơ môi trường dự án theo quy định mới

Doanh nghiệp hiện đang gặp nhiều vướng mắc vì thủ tục HSMT phải thực hiện theo quy định cũ hay luật mới hiện hành. Điều này khiến nhiều cơ sở kéo dài thời gian triển khai dự án hoặc triển khai sai quy định bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật. Vì thế, những thông tin dưới đây sẽ liên quan đến việc nhiều HSMT chưa được thẩm định, phê duyệt nhưng luật mới đã có hiệu lực thi hành.

lap-ho-so-moi-truong-du-an-theo-quy-dinh-moi
Lập hồ sơ môi trường dự án theo quy định mới

Thẩm định báo cáo ĐCM theo luật mới

Đối với hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược đã được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận trước ngày Nghị định 08/2022/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì cần giải quyết theo những trường hợp dưới đây:

  • Với chiến lược, quy hoạch không thuộc đối tượng tại Phụ lục I của Nghị định này thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ tiếp tục thẩm định báo cáo ĐCM theo quy định của pháp luật tại thời điểm tiếp nhận
  • Với chiến lược, quy hoạc thuộc đối tượng quy định tại Phụ lục I của Nghị định này thì cơ quan được giao nhiệm vụ xây dựng chiến lược, quy hoạch có văn bản đề nghị thực hiện theo Luật BVMT 2020. Trong thời hạn thẩm định báo cáo ĐCM thì cơ quan tiếp nhận có trách nhiệm ban hành văn bản có ý kiến về nội dung đánh giá môi trường chiến lược, quy hoạch gửi cơ quan chủ trì thẩm định quy hoạch hoặc cơ quan phê duyệt chiến lược theo quy định tại Điều 26 của Luật BVMT

Dự án chưa có HSMT thì phải làm gì?

Đối với dự án đầu tư, cơ sở đã triển khai hoạt động nhưng chưa đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường thì:

  • Khi đi vào hoạt động chính thức nhưng chưa có kế hoạch BVMT sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính
  • Với dự án có quy mô, công suất thuộc đối tượng cấp giấy phép môi trường thì phải tiến hành lập hồ sơ theo quy định
  • Chủ dự án phải kiểm tra, cải tạo, nâng cấp, bổ sung công trình, biện pháp BVMT và trình nộp hồ sơ đề nghị cấp GPMT lên cơ quan có thẩm quyền

Đối với dự án đầu tư, cơ sở có tiêu chí về môi trường tương đương với đối tượng đăng ký môi trường thì chủ dự án phải tiến hành đăng ký môi trường theo quy định tại khoản 6 Điều 48 của Luật BVMT.

 

Dự án chưa vận hành thử nghiệm

Dự án đã đã xây dựng nhưng chưa vận hành thử nghiệm và chưa có báo cáo ĐTM đã phê duyệt hoặc GPMT. Vậy những dự án này sẽ được giải quyết như sau:

  • Đang triển khai đáp ứng chỉ tiêu môi trường tương đương với đối tượng lập ĐTM và không cấp GPMT thì chủ dự án phải tiếp tục thực hiện đánh giá tác động môi trường cũng như cải tạo, nâng cấp, bổ sung công trình, biện pháp BVMT trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả thẩm định
  • Đã xây dựng nhưng chưa đi vào vận hành chính thức với các tiêu chí về môi trường tương đương với đối tượng lập ĐTM và cấp GPMT, thì cần lập ĐTM để cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả thẩm định ĐTM. Chủ dự án khắc phục hậu quả vi phạm các quy định về BVMT đối với dự án đầu tư đó
  • Đang hoạt động có tiêu chí môi trường tương đương với đối tượng cấp GPMT và lập ĐTM nhưng chưa có các loại HSMT này thì chủ dự án phải lập hồ sơ đề nghị cấp GPMT cho dự án và trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp GPMT

Nếu bạn cần tư vấn hướng dẫn thêm thì hãy liên hệ ngay với Công ty tư vấn môi trường Hợp Nhất qua Hotline 0938.857.768.

Lưu ý: Các thông tin, chủ đề chúng tôi cung cấp chỉ có giá trị tham khảo. Trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường: quý bạn đọc cần tra cứu - cập nhật hiệu lực pháp luật hiện hành của từng điều luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!