Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Đề án bảo vệ môi trường đơn giản là một trong những hồ sơ môi trường quan trọng của doanh nghiệp. Môi trường Hợp Nhất đã nhận rất nhiều thắc mắc từ phía khách hàng về cách lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản. Trong bài viết này, Hợp Nhất xin được giải đáp như sau:

1.  Đối tượng phải lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản

 • Các cơ sở đã đi vào hoạt động trước ngày 01/04/2015 có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng quy định tại khoản 1 điều 18 nghị định số 18/2005 NĐ-CP nhưng không có bản cam kết bảo vệ môi trường và được quy định chi tiết tại phụ lục 1b ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Hồ sơ đề nghị đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản

 • Một văn bản đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản của chủ cơ sở theo mẫu quy định tại phụ lục 13 ban hành kèm theo tại thông tư số 26/2015/TT-BTNMT.
 • Ba bản đề án bảo vệ môi trường đơn giản; trường hợp cần thiết theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, chủ cơ sở có trách nhiệm gửi bổ sung số lượng bản đề án bảo vệ môi trường đơn giản theo yêu cầu. Bìa, phụ bìa, nội dung và cấu trúc của đề án đơn giản được quy định như sau: cơ sở đăng ký tại sở TNMT hoặc UBND cấp huyện, cơ sở đăng ký tại UBND cấp xã thực hiện theo quy định tại phụ lục 14a.
Hướng dẫn lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản
(Hình: lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản)

3. Quy trình đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Theo Phụ lục 18 kèm theo thông tư 01/2012/TT-BTNMT thì quy trình đăng ký đề án bảo vệ môi trường gồm 7 bước như sau:

 • Chủ cơ sở quy định tại khoản 1 Điều 15 thuộc thông tư 01/2012/TT-BTNMT lập và gửi hồ sơ đề nghị đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản đến Ủy ban nhân dân cấp huyện.
 • Ủy ban nhân dân cấp huyện giao cho cơ quan chức năng đăng ký và tiến hành xem xét hồ sơ. Trường hợp nội dung hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định tại Phụ lục 19a kèm theo thông tư 01/2012/TT-BTNMT thì có văn bản thông báo cho chủ cơ sở để hoàn thiện.
 • Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định, cơ quan chức năng đăng ký và tiến hành xử lý hồ sơ. Trong trường hợp cần thiết, tiến hành kiểm tra thực tế tại cơ sở và lấy ý kiến của các cơ quan, chuyên gia.
 • Cơ quan chức năng đăng ký tổng hợp, xử lý và thông báo kết quả xử lý cho chủ cơ sở.
 • Chủ cơ sở thực hiện đúng các yêu cầu đã được thông báo.
 • Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản cho chủ cơ sở.
 • Cơ quan chức năng đăng ký chứng thực và gửi đề án bảo vệ môi trường đơn giản đã xác nhận.

Trên đây là quy trình đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản, còn các bước lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản sẽ là:

 • B1: Khảo sát, thu thập số liệu về quy mô của dự án làm đề án chi tiết;
 • B2: Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án bao gồm: khí thải, nước thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại, tiếng ồn.
 • B3: Xác định các loại chất thải có thể phát sinh trong quá trình dự án hoạt động;
 • B4: Thu mẫu không khí xung quanh dự án và mẫu nước thải tại nguồn thải -> phân tích tại phòng thí nghiệm;
 • B5: Đánh giá mức độ tác động của các nguồn ô nhiễm đến moi trường xung quanh dự án;
 • B6: Liệt kê và đánh giá các giải pháp, các hạng mục bảo vệ môi trường được thực hiện;
 • B7: Đưa ra các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho các hạng mục còn tồn tại;
 • B8: Đề xuất các phương án xử lý nước thải, khí thải, thu gom – xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án;
 • B9: Xây dựng chương trình quản lý và giám sát môi trường.

4. Nơi nộp đề án bảo vệ môi trường đơn giản

 • Trong trường hợp: Cơ sở nằm trên địa bàn 02 huyện trở lên hoặc Cơ sở nằm trên vùng biển có chất thải đưa vào địa bàn tỉnh xử lý hoặc cơ sở có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường -> Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận đăng ký.
 • Trừ các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 12, Thông tư 26/2015/TT-BTNMT -> Ủy ban nhân dân cấp huyện xác nhận đăng ký.
 • Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận đăng ký khi được UBND huyện ủy quyền (có văn bản kèm theo).

Dịch vụ công ty môi trường Hợp Nhất

Công ty môi trường Hợp Nhất
(Hình: Công ty môi trường Hợp Nhất)

Công ty môi trường Hợp Nhất cung cấp đầy đủ các dịch vụ môi trường cũng như luôn đồng hành giải đáp các thắc mắc của Quý khách hàng xung quanh các vấn đề về thủ tục pháp lý trong việc hoàn tấthồ sơ môi trường. Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG HỢP NHẤT

 • Địa chỉ: Khu C4, chung cư Khang Gia, đường số 45, P.14, Q. Gò Vấp, TP. HCM
 • Chi nhánh Bình Định: Đường số 2, KCN Long Mỹ, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
 • Chi nhánh Nha Trang: 16 Bế Văn Đàn, Phường Phước Long, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
 • Điện thoại: 028.3831.5423 – Hotline: Ms. Thúy 0938.857.768
 • Email: phuongthuy@moitruonghopnhat.com

Lưu ý: Các thông tin, chủ đề chúng tôi cung cấp chỉ có giá trị tham khảo. Trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường: quý bạn đọc cần tra cứu - cập nhật hiệu lực pháp luật hiện hành của từng điều luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!