Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Dịch vụ tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

Căn cứ theo Phục lục II của Nghị định 40/2019/NĐ-CP có quy định đối tượng cần được tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường gồm các dự án dưới đây:

 • Tất cả dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất, đóng gói có công suất từ 10.000 tấn sản phẩm/năm trở lên (đối với cơ sở phối trộn).
 • Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất có công suất từ 10.000 tấn sản phẩm/năm trở lên.

Nội dung cơ bản của báo cáo ĐTM đối với báo cáo đánh giá tác động môi trường chủ yếu dự báo, đánh giá những tác động tiềm tàng, tác động trực tiếp hoặc gián tiếp, ngắn hạn và dài hạn, tích cực và tiêu cực mà dự án có thể gây ra cho môi trường. Dựa trên những đánh giá này mà chúng ta có thể đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm đồng thời giảm những tác động tiêu cực đến mức thấp nhất.

Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
(Hình: Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường)

Các phương pháp trong quá trình tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

 • Phương pháp thống kê: thu thập và xử lý số liệu từ quá trình khảo sát thực tế điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội, địa hình và các yếu tố môi trường khác.
 • Phương pháp tổng hợp, so sánh: tổng hợp số liệu, kết quả đo đạc, quan trắc môi trường và so sánh với các tiêu chuẩn TCVN/QCVN. Đồng thời rút ra nhận xét về hiện trạng môi trường và đề xuất giải pháp giảm thiểu tác động môi trường.
 • Phương pháp mạng lưới: chỉ rõ tác động trực tiếp và gián tiếp các tác động thứ cấp. Ngoài ra còn có những tác động qua lại giữa môi trường tự nhiên với các yếu tố KT – XH.
 • Phương pháp liệt kê: cách này giúp trình bày đầy đủ các thành phần môi trường cần nghiên cứu có khả năng bị tác động. Các thông tin này được đo đạc, dự đoán và đánh giá một cách chính xác nhất.
 • Phương pháp kế thừa và tổng hợp tài liệu: đây là phương pháp trong đánh giá tác động môi trường nhà máy phân bón gắn liền với công tác nghiên cứu khoa học.

Quy trình lập báo cáo ĐTM của một nhà máy sản xuất được thực hiện theo nhiều bước, mỗi bước có những yêu cầu riêng biệt. Từ những hoạt động của dự án nhà máy sản xuất tác động tiêu cực đối với xã hội, môi trường. Vì thế nếu không có biện pháp khống chế ô nhiễm thì chúng sẽ:

 • Gây ô nhiễm không khí, tiếng ồn, nước thải, CTR, CTNH.
 • Hoặc gây ra nhiều tác động bất khả kháng như an ninh trật tự, rò rỉ phóng xạ, hóa chất, cháy nổ,… gây ra nhiều thiệt hại về con người, kinh tế – xã hội và hệ sinh thái môi trường.

Vì thế, chủ dự án bắt buộc phải thực hiện nghiêm chỉnh các phương án khống chế ô nhiễm đạt tiêu chuẩn môi trường. Họ phải thiết kế, thi công các hệ thống xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn môi trường theo quy định của Nhà nước. Ngoài ra cần đề xuất các biện pháp khả thi, đảm bảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn của Việt Nam về môi trường.

Chính vì thế tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường nhà máy sản xuất giúp kiểm soát các thành phần ô nhiễm trong suốt quá trình xây dựng và hoạt động của dự án. Vì thế chủ dự án cần:

 • Cam kết thực hiện nghiêm túc các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, đảm bảo tiến độ và thời hạn hoàn tất các công trình BVMT.
 • Cam kết không làm phát sinh nguồn chất thải từ hoạt động của dự án vượt quá tiêu chuẩn cho phép.
 • Cam kết đăng ký thủ tục đăng ký sổ chủ nguồn thải, cam kết hoàn tất các nội dung báo cáo đtm đã phê duyệt.
 • Cam kết hoàn thành các công trình đảm bảo hoàn tất các yếu tố môi trường phát sinh phù hợp với cơ quan quản lý môi trường địa phương và chuyên môn để có biện pháp quản lý ngay tại nguồn ô nhiễm của nhà máy sản xuất.
Công ty xử lý môi trường
(Hình: Công ty xử lý môi trường Hợp Nhất)

Nếu Quý Doanh nghiệp cần tìm đơn vị tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường nhà máy sản xuất, thì hãy liên hệ ngay với công ty môi trường Hợp Nhất qua Hotline 0938.857.768. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ Quý KH bằng kinh nghiệm và chuyên môn cao của đội ngũ chuyên viên, kỹ sư năng động và tận tình nhất.

Lưu ý: Các thông tin, chủ đề chúng tôi cung cấp chỉ có giá trị tham khảo. Trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường: quý bạn đọc cần tra cứu - cập nhật hiệu lực pháp luật hiện hành của từng điều luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!