Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Hồ sơ xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường

“Công ty chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực tái chế và đang trong giai đoạn vận hành công trình bảo vệ môi trường đối với hệ thống xử lý chất thải. Đây là nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt. Vậy công ty chúng tôi phải chuẩn bị hồ sơ nào? Nội dung, trình tự các bước xin hồ sơ xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường và thời gian thực hiện trong bao lâu?”. Đây hầu như đều là những thắc mắc của nhiều Khách hàng khi liên hệ với Công ty môi trường Hợp Nhất. Vì thế, hôm nay chúng tôi xin giải đáp các thắc mắc của bạn liên quan đến công tác xin xác nhận hoàn thành các công trình BVMT.

Đối tượng phải xin hồ sơ xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường

Căn cứ theo Phụ lục II của Nghị định 40/2019/NĐ-CP có quy định đối tượng tại cột 4 phải lập hồ sơ xác nhận hoàn thành công trình BVMT. Quá trình thực hiện dự án giúp đánh giá sự phù hợp và đáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật về chất thải là công trình, thiết bị xử lý (nước thải, khí thải, bụi, CTR và CTNH).

Hồ sơ xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường
(Hình: Hồ sơ xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường)

Trình tự các bước xin hồ sơ xác nhận hoàn thành công trình BVMT

Bước 1: Chủ dự án nộp hồ sơ báo cáo thực hiện công trình BVMT phục vụ giai đoạn vận hành tại Bộ phận tiếp nhận và chuyển đến Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Bước 2: Các cơ quan tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

  • Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì trong thời hạn 5 ngày làm việc, cơ quan môi trường gửi thông báo đến chủ dự án để điều chỉnh.
  • Trường hợp hồ sơ hợp lệ, thành lập đoàn kiểm tra thực tế các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường của dự án và lập biên bản kiểm tra theo quy định.

Bước 3: Xem xét cấp giấy xác nhận cho chủ dự án.

  • Với dự án có công trình BVMT phù hợp với báo cáo ĐTM thì cơ quan ủy quyền cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường.
  • Với dự án có công trình BVMT chưa đáp ứng yêu cầu thì trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra có thông báo bằng văn bản đến chủ dự án

Bước 4: Chủ dự án nhận kết quả tại bộ một cửa.

Hồ sơ xin xác nhận

  • 01 văn bản đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình BVMT.
  • 01 bản sao quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM của dự án.
  • 07 Báo cáo kết quả thực hiện công trình bảo vệ môi trường của dự án kèm kết quả quan trắc và hồ sơ hoàn công các công trình BVMT đã hoàn thành.
  • Văn bản thông báo kết quả kiểm tra việc vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải.

Trong trường hợp dự án có nhiều hạng mục độc lập thì chủ dự án lập hồ sơ xác nhận hoàn thành công trình BVMT phục vụ giai đoạn vận hành theo từng hạng mục độc lập và từng phân kỳ khác nhau.

Nội dung hồ sơ xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường

Đối với hệ thống thu gom, xử lý nước thải: lắp đặt hoàn chỉnh; quy mô, công suất, quy trình vận hành từng công trình; hóa chất, chế phẩm sinh học để xử lý nước thải; hệ thống quan trắc tự động; quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng đối với nước thải sau xử lý.

Đối với hệ thống bụi, khí thải: lắp đặt hoàn chỉnh; quy mô, công suất, quy trình vận hành từng công trình; thiết bị, hóa chất, chất xúc tác; hệ thống quan trắc tự động; quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng đối với nước thải sau xử lý.

Đối với công trình, lưu giữ CTR công nghiệp, CTR sinh hoạt và công trình BVMT: hệ thống xây lắp hoàn chỉnh; quy mô, công suất và quy trình vận hành; thông số kỹ thuật cơ bản; quy chuẩn, tiểu chuẩn áp dụng.

Đối với công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường: hệ thống xây lắp hoàn chỉnh; quy mô, công suất và quy trình vận hành; thông số kỹ thuật cơ bản; quy chuẩn, tiểu chuẩn áp dụng.

Tư vấn hồ sơ môi trường
(Hình: Công ty dịch vụ tư vấn hồ sơ môi trường Hợp Nhất)

Thời hạn xin xác nhận hoàn thành công trình BVMT

Thời hạn xin hồ sơ xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường tối đa 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Thời hạn kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ gồm 5 ngày làm việc. Trong đó, thời gian xác nhận gồm thời gian chủ dự án hoàn thiện hồ sơ và thời gian phân tích mẫu chất thải. Ngoài ra, dịch vụ tư vấn môi trường của Hợp Nhất còn lập kế hoạch bảo vệ môi trường, xin giấy phép xả thải, lập hồ sơ đăng ký sổ chủ nguồn thải CTNH,… Nếu có bất kỳ nhu cầu và câu hỏi nào, Quý KH hãy liên hệ với chúng tôi theo Hotline 0938 857 768 để được tư vấn miễn phí nhé!

Lưu ý: Các thông tin, chủ đề chúng tôi cung cấp chỉ có giá trị tham khảo. Trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường: quý bạn đọc cần tra cứu - cập nhật hiệu lực pháp luật hiện hành của từng điều luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!