Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Hồ sơ môi trường nhà máy sản xuất

Theo luật BVMT 2020 có hiệu lực từ năm 2022 thì các nhà máy sản xuất cần lập những hồ sơ môi trường nào? Cơ quan nào có trách nhiệm phê duyệt?

Hiện nay, nhu cầu sản xuất công nghiệp ngày càng tăng do đó mà các cơ sở, nhà máy, xí nghiệp ngày càng nhiều. Với nhu cầu này, nhà máy sản xuất cần tuân thủ quy định bảo vệ môi trường đầy đủ theo quy định của nhà nước. Vậy theo luật mới, những nhà máy sản xuất phải thực hiện những loại hồ sơ môi trường nào?

Căn cứ lập HSMT cho nhà máy sản xuất

Để xác định chính xác loại HSMT của doanh nghiệp, cơ sở, doanh nghiệp cần dựa vào một số tiêu chí môi trường quan trọng trong phân loại dự án đầu tư, cụ thể:

 • Quy mô dự án được xác định theo dự án quan trọng quốc gia như nhóm A, nhóm B và nhóm C.
 • Quy mô diện tích sử dụng đất, đất có mặt nước phân thành lớn, trung bình và nhỏ.
 • Quy mô sử dụng khu vực biển phân thành 2 nhóm theo thẩm quyền cấp giấy phép nhận chìm biển, giao khu vực biển và giao khu vực biển để lấn biển.
 • Quy mô khai thác tài nguyên theo thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản, khai thác và sử dụng tài nguyên nước.
 • Dựa vào công suất dự án đầu tư thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục II của Nghị định 08/2022/NĐ-CP xác định trong hồ sơ đề xuất dự án đầu tư, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc dự án phân thành 3 loại với quy mô lớn, trung bình và nhỏ.
 • Xác định loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Nhà máy sản xuất cần lập HSMT nào?

Nhà máy sản xuất hoạt động phải tuân thủ các quy định bảo vệ môi trường bằng cách lập HSMT theo quy định. Căn cứ để cơ sở thực hiện thông qua những quy định mới được ban hành kể từ năm 2022 dưới đây:

 • Luật BVMT 2020
 • Nghị định 08/2022/NĐ-CP
 • Thông tư 02/2022/TT-BTNMT

Vậy theo luật mới, nhà máy sản xuất cần lập HSMT nào?

 • Lập báo cáo ĐTM
 • Cấp giấy phép môi trường
 • Đăng ký môi trường
 • Lập báo cáo công tác BVMT
 • Vận hành thử nghiệm các công trình, hệ thống xử lý

Hồ sơ môi trường nhà máy sản xuất cần lập

Đối tượng nào cần thực hiện những loại HSMT trên?

 • Đối với đánh giá tác động môi trường áp dụng với dự án đầu tư nhóm I, nhóm II (quy định chi tiết tại Điều 30 Luật BVMT).
 • Đối với giấy phép môi trường áp dụng với dự án đầu tư nhóm I, II và III hoặc dự án đã đi vào hoạt động chính thức trước ngày luật này có hiệu lực thi hành trong thời hạn 36 tháng phải thực hiện hồ sơ đề nghị cấp GPMT (quy định tại Điều 39 của Luật BVMT).
 • Đối với đăng ký môi trường áp dụng với dự án không phải cấp GPMT (quy định tại Điều 49 của Luật BVMT).
 • Đối với báo cáo công tác BVMT quy định tại Điều 118 và 119 của Luật BVMT 2020; Điều 66 của Thông tư 02/2022/TT-BTNMT).
 • Vận hành thử nghiệm áp dụng với dự án phải xây dựng, lắp đặt hệ thống xử lý chất thải (quy định tại Điều 31 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP).

Như vậy tùy thuộc vào các tiêu chí môi trường mà các nhà máy sản xuất phải xác định chính xác thủ tục hồ sơ môi trường cho doanh nghiệp. Một cơ sở có thể thực hiện nhiều loại hồ sơ khác nhau theo từng thời điểm bao gồm trước, trong và sau khi dự án đi vào hoạt động chính thức.

Hồ sơ môi trường do cơ quan nào phê duyệt?

Đối với ĐTM (quy định tại Điều 35 của Luật môi trường):

 • Bộ TNMT:

+ Dự án Nhóm I: công suất lớn, công suất trung bình có yếu tố nhạy cảm môi trường.

+ Dự án Nhóm II (quy định tại điểm c, d, đ và e Khoản 4 Điều 28 Luật BVMT mà không thuộc dự án sản xuất).

 • UBND cấp tỉnh: phê duyệt dự án đầu tư Nhóm II.

Đối với GPMT (quy định tại Điều 41 của Luật BVMT):

 • Bộ TNMT: dự án nhóm I, II.
 • UBND cấp tỉnh: dự án nhóm II, nhóm III nằm trên địa bàn 2 đơn vị hành chính và cơ sở đã đi vào hoạt động đã được UBND cấp tỉnh hoặc Bộ TNMT phê duyệt ĐTM.
 • UBND cấp huyện: dự án đầu tư nhóm III.

Nếu Quý Doanh nghiệp đang gặp vướng mắc giữa luật môi trường cũ và mới hoặc cần tư vấn HSMT theo quy định mới thì hãy liên hệ ngay với Công ty tư vấn môi trường Hợp Nhất qua Hotline 0938.857.768 để được cung cấp dịch vụ chi tiết nhất.

Lưu ý: Các thông tin, chủ đề chúng tôi cung cấp chỉ có giá trị tham khảo. Trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường: quý bạn đọc cần tra cứu - cập nhật hiệu lực pháp luật hiện hành của từng điều luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!