Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Hồ sơ môi trường nhà máy sản xuất phân bón

Các nhà máy sản xuất phân bón hoạt động rất dễ tác động đến môi trường nhất là chất thải. Ngoài việc xây dựng và hoàn thành các công trình BVMT thì việc lập các loại hồ sơ môi trường cho dự án cũng quan trọng chẳng kém. Dưới đây là những hồ sơ quan trọng mà các nhà máy phân bón phải thực hiện.

Lập hồ sơ ĐTM nhà máy phân bón

Trước khi triển khai dự án

Căn cứ theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP thì đối tượng phải lập báo cáo ĐTM trước khi triển khai thực hiện gồm:

  • Tất cả các dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất, đóng gói phân hóa học có công suất từ 10.000 tấn sản phẩm/năm trở lên đối với cơ sở phối trộn.
  • Áp dụng đối với dự án là cơ sở sản xuất phân hữu cơ, phân sinh học với công suất từ 10.000 tấn sản phẩm/năm trở lên.

Trong trường hợp dự án đã lập đánh giá tác động môi trường nhà máy phân bón nhưng có những thay đổi về địa điểm, nhu cầu tăng quy mô, công suất, thay đổi công nghệ có tác động xấu đến môi trường bắt buộc phải lập lại ĐTM theo đúng quy định.

Trong quá trình thực hiện, chủ dự án bắt buộc phải tham vấn ý kiến của UBND cấp xã cùng cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp từ dự án. Chủ dự án phải tiếp thu, giải trình những ý kiến, đối tượng liên quan để hạn chế đến mức thấp nhất những tác động bất lợi đến môi trường và đa dạng sinh học.

Trong đó, việc tham vấn cộng đồng dân cư được tiến hành dưới hình thức họp hội đồng với sự có mặt của chính quyền địa phương và đại diện cá nhân, tổ chức.

Hồ sơ môi trường nhà máy sản xuất phân bón

Sau khi nhà máy phân bón được phê duyệt ĐTM

Sau khi báo cáo ĐTM được phê duyệt thì cơ quan thẩm định công khai trên cổng thông tin điện tử và gửi kết quả đến chủ dự án qua những cơ quan dưới đây:

  • Đối với ĐTM thuộc thẩm quyền của Bộ TNMT thì gửi đến UBND cấp tỉnh.
  • Đối với ĐTM thuộc thẩm quyền của Bộ, cơ quan ngang bộ thì gửi đến Bộ TNMT và UBND cấp tỉnh.
  • Đối với ĐTM thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh thì gửi đến Bộ TNMT, UBND cấp huyện, UBND cấp xã hoặc Sở TNMT và Ban quản lý KCN với dự án hoạt động trong KCN.

Lập kế hoạch BVMT nhà máy phân bón

Căn cứ theo Phụ lục II của Nghị định 40/2019/NĐ-CP thì những dự án dưới đây phải lập kế hoạch BVMT theo quy định:

  • Đối với dự án phối trộn phân bón hóa học có công suất dưới 10.000 tấn sản phẩm/năm.
  • Đối với dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất phân hữu cơ, phân sinh học với công suất từ 2.000 tấn sản phẩm/năm đến dưới 10.000 tấn sản phẩm/năm.

Chủ dự án phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường tại cơ quan có thẩm quyền và chỉ được triển khai xây dựng sau khi được cơ quan xác nhận. Trường hợp dự án nằm trên địa bàn từ 2 tỉnh trở lên thì việc thực hiện tại một trong những cơ quan chuyên môn BVMT cấp tỉnh.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ kế hoạch BVMT, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, xác nhận. Trong trường hợp hồ sơ chưa xác nhận phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do bao gồm những nội dung cần bổ sung, hoàn thiện.

Lập báo cáo quan trắc môi trường

Đối với các nhà máy sản xuất phân bón có nguy cơ tác động đến môi trường bắt buộc phải quan trắc môi trường định kỳ chất thải trong khu vực phát sinh của dự án. Hiện nay, theo quy định của Thông tư 25/2019/TT-BTNMT thì báo cáo sẽ tích hợp trong Báo cáo công tác BVMT định kỳ thực hiện 1 lần/năm với nhiều loại hồ sơ khác như báo cáo quản lý CTR/CTNH,

Nội dung báo cáo quan trắc gồm kết quả hoạt động của các công trình xử lý chất thải, kết quả quan trắc định kỳ, tình hình quản lý – thu gom CTR, CTNH và kết quả cung cấp cho cơ quan nhà nước khi thanh, kiểm tra.

Thời gian nộp báo cáo tính từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12 với tần suất 1 lần/năm. Báo cáo sẽ bắt đầu áp dụng từ năm 2020. Cơ quan tiếp nhận báo cáo là cơ quan phê duyệt báo cáo ĐTM, xác nhận kế hoạch BVMT, Sở TNMT và Ban quản lý các KCN.

Nếu như bạn cần lập một trong những loại hồ sơ trên thì hãy liên hệ ngay Hợp Nhất với dịch vụ tư vấn hồ sơ môi trường tại TPHCM uy tín, chất lượng với thủ tục hồ sơ đơn giản, nhanh chóng và tiết kiệm chi phí nhất. Hoặc bạn có thể để lại thông tin chúng tôi sẽ liên hệ trực tiếp để tư vấn miễn phí và đầy đủ hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *