Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Dịch vụ làm Giấy phép môi trường tại Đồng Nai

Xin giấy phép môi trường tại Đồng Nai là một trong những thủ tục quan trọng mà các doanh nghiệp tại Đồng Nai có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát sinh chất thải ra môi trường buộc phải tuân thủ thực hiện. Bài viết dưới đây, Môi trường Hợp Nhất sẽ chia sẻ một số thông tin về loại giấy phép này.

Dịch vụ làm Giấy phép môi trường tại Đồng Nai

1. Giấy phép môi trường theo Luật BVMT 2020 là gì?

*Căn cứ pháp lý:

 • Luật BVMT số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020;
 • Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/10/2022 Nghị định quy định một số điều của Luật BVMT;

Theo Khoản 8, Điều 3, Luật BVMT 2020, giấy phép môi trường (GPMT) là “văn bản do cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được phép xả chất thải ra môi trường, quản lý chất thải, nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài về làm nguyên liệu sản xuất kèm theo yêu cầu, điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật”.

2. Vì sao Doanh nghiệp cần làm giấy phép môi trường tại Đồng Nai?

Quý doanh nghiệp cần tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường để đảm bảo cơ sở sản xuất, kinh doanh được hoạt động ổn định và bền vững.

Nếu Doanh nghiệp thuộc nhóm đối tượng phải làm giấy phép môi trường ở Đồng Nai nhưng không thực hiện đầy đủ theo quy định của pháp luật sẽ bị xử phạt hành chính, ngoài ra còn bị định chỉ hoạt động.

Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bảo vệ môi trường giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh hơn đối thủ, đẩy mạnh hình ảnh, thương hiệu trong mắt khách hàng và mở ra nhiều cơ hội vươn xa trong tương lai.

Nội dung giấy phép môi trường

3. Đối tượng nào cần làm giấy phép môi trường tại Đồng Nai?

Căn cứ vào Điều 39, Luật BVMT, những đối tượng sau phải có giấy phép môi trường:

 1. Dự án đầu tư nhóm I, nhóm II và nhóm III có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải khi đi vào vận hành chính thức.
 2. Dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có tiêu chí về môi trường như đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này.
 3. Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này thuộc trường hợp dự án đầu tư công khẩn cấp theo quy định của pháp luật về đầu tư công được miễn giấy phép môi trường.
 4. Nội dung của giấy phép môi trường

Nội dung giấy phép môi trường gồm thông tin chung về dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp; nội dung cấp phép môi trường; yêu cầu về bảo vệ môi trường; thời hạn của giấy phép môi trường; nội dung khác (nếu có).

5. Giấy phép môi trường có thời hạn bao lâu?

Thời hạn của GPMT được quy định tại Khoản 4, Điều 40, Luật BVMT 2020 như sau:

 • 07 năm đối với dự án đầu tư nhóm I;
 • 07 năm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có tiêu chí về môi trường như dự án đầu tư nhóm I;
 • 10 năm đối với đối tượng không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản này;

Lưu ý: Thời hạn của giấy phép môi trường có thể ngắn hơn theo đề nghị của chủ đầu tư dự án.

6. Hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường

Căn cứ vào Khoản 1, Điều 43, Luật BVMT, hồ sơ đề nghị cấp GPMT bao gồm:

– Văn bản đề nghị cấp GPMT;

– Báo cáo đề xuất cấp GPMT;

– Tài liệu pháp lý và kỹ thuật khác của dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp.

7. Thẩm quyền cấp giấy phép môi trường tại Đồng Nai

Điều 41, Luật BVMT 2020 quy định về thẩm quyền cấp GPMT như sau:

+ Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp GPMT đối với các đối tượng sau đây, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này:

 • Đối tượng quy định tại Điều 39 của Luật này đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường;
 • Đối tượng quy định tại Điều 39 của Luật này nằm trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên hoặc nằm trên vùng biển chưa xác định trách nhiệm quản lý hành chính của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; cơ sở có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất, cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại.

+ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cấp GPMT đối với các dự án đầu tư, cơ sở thuộc bí mật nhà nước về quốc phòng, an ninh.

+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp GPMT đối với các đối tượng sau đây, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này:

 • Dự án đầu tư nhóm II quy định tại Điều 39 của Luật này;
 • Dự án đầu tư nhóm III quy định tại Điều 39 của Luật này nằm trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp huyện trở lên;
 • Đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 39 của Luật này đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Bộ, cơ quan ngang Bộ phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

+ Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép môi trường đối với đối tượng quy định tại Điều 39 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này.

thời hạn của giấy phép môi trường

8. Dịch vụ xin cấp giấy phép môi trường tại Đồng Nai

Công ty môi trường Hợp Nhất là đơn vị chuyên làm giấy phép môi trường tại Đồng Nai giúp các doanh nghiệp yên tâm hoạt động. Dịch vụ làm giấy phép môi trường của Hợp Nhất giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí mà vẫn có được giấy phép trong thời gian sớm nhất.

Đội ngũ tư vấn giàu kinh nghiệm tư vấn chi tiết cho doanh nghiệp, hướng dẫn quy trình thực hiện từng bước sẽ giúp doanh nghiệp không còn thấy khó khăn khi thực hiện giấy phép môi trường ở Đồng Nai. Đồng thời Hợp Nhất cũng hỗ trợ doanh nghiệp trong soạn thảo hồ sơ, nộp hồ sơ.

Chúng tôi theo dõi và thông báo cho doanh nghiệp nắm rõ về tình trạng hồ sơ; đại điện doanh nghiệp gặp gỡ và làm việc với cơ quan chức năng, lấy kết quả và gửi GPMT đến doanh nghiệp.

* Doanh nghiệp cần lưu ý, ngoài giấy phép môi trường, doanh nghiệp cũng cần có các loại hồ sơ môi trường khác như:

 • Đối với doanh nghiệp sản xuất chưa đi vào hoạt động: Bên cạnh giấy phép môi trường, doanh nghiệp cần có chứng nhận đầu tư, còn có báo cáo đánh giá tác động môi trường, đăng ký môi trường.
 • Đối với doanh nghiệp sản xuất đã đi vào hoạt động: Bên cạnh giấy phép môi trường, doanh nghiệp cần phải có đăng ký môi trường, vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường; báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hằng năm.

Trên đây là những thông tin về dịch vụ tư vấn làm giấy phép môi trường tại Đồng Nai. Nếu Quý Doanh nghiệp có nhu cầu làm các loại hồ sơ môi trường, vui lòng liên hệ về Hotline: 0938.857.768 để được Công ty Môi trường Hợp Nhất hỗ trợ nhanh chóng!

Làm giấy phép môi trường
Thông tin dịch vụ Làm giấy phép môi trường

9. Tài liệu tham khảo (Reference material)

Trong bài viết này, chúng tôi có tham khảo nội dung và hình ảnh từ một số nguồn:

 • Luật bảo vệ môi trường năm 2020;
 • Tài liệu Bộ phận Kinh doanh – Công ty Môi Trường Hợp Nhất;
 • Tổng hợp.

Lưu ý: Các thông tin, chủ đề chúng tôi cung cấp chỉ có giá trị tham khảo. Trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường: quý bạn đọc cần tra cứu - cập nhật hiệu lực pháp luật hiện hành của từng điều luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!