Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Đánh giá môi trường chiến lược dự án đầu tư

Đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) là công cụ quản lý môi trường mang tính phòng ngừa. Vì thực trạng phát triển công nghiệp ngày càng mạnh mẽ nhưng các công nghệ sản xuất được áp dụng lại lạc hậu, mức phát thải cao, sự cố tạo ra nhiều thảm họa môi trường, tạo ra những tổn hại đến kinh tế, xã hội, đa dạng sinh học hoặc hệ sinh thái tự nhiên.

Thực hiện ĐMC có khả năng xác định những tác động môi trường phát sinh từ quá trình quy hoạch. Vì thế để hạn chế đến mức thấp nhất những rủi ro và sự cố môi trường từ hoạt động phát triển thì vai trò của ĐMC rất quan trọng.

Vai trò của đánh giá tác động môi trường chiến lược

Công cụ quản lý môi trường

So với Luật BVMT 2005 thì Luật BVMT 2014 quy định ngày càng hoàn thiện hơn với việc lập đánh giá môi trường chiến lược. ĐMC hiện nay được coi là công cụ đánh giá, xác định hiệu quả hàng loạt chính sách, quy hoạch, kế hoạch lâu dài đối với dự án đầu tư từ nước ngoài.

Chức năng cũng tương đối giống với ĐTM, ĐMC xác định chính xác mức độ tác động dự án, đưa ra biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, tăng cường quan trắc và chú trọng vào công tác quản lý môi trường hiệu quả hơn.

Giải quyết hướng đầu tư

ĐMC sẽ giúp chủ đầu tư xác định loại hình sản xuất, tính phù hợp từng khu vực khi xây dựng những phương án phát triển tối ưu. Khi đó, ĐMC không chỉ có vai trò bổ sung đối với ĐTM – đánh giá tác động môi trường mà còn giúp phân loại, loại bỏ những lựa chọn không phù hợp, tiêu chí lựa chọn địa điểm đầu tư, công nghệ kỹ thuật áp dụng có hiệu quả đối với dự án.

Trong Luật BVMT 2014 thì các đối tượng lập ĐMC cũng được thu hẹp hơn, hướng đến những chiến lược, quy hoạch với hình thức báo cáo ĐMC diễn ra theo 3 hình thức chi tiết, lồng ghép và rút gọn. Trong khi đó, nội dung ĐMC cũng được điều chỉnh, rút gọn, bổ sung thêm những đánh giá, dự báo xu hướng tác động.

Đánh giá môi trường chiến lược dự án đầu tư

Việc lập đánh giá tác động môi trường chiến lược phải phù hợp với yêu cầu thực tiễn, hiệu quả và đáp ứng mục tiêu phát triển gắn liền với tiêu chí xây dựng môi trường bền vững.

Trong khi đó, nhiều dự án có mức độ gây ra nguy cơ rủi ro cao lại được phép quy hoạch dễ dàng, thiếu sự giám sát, quản lý và kiểm soát dẫn đến hàng loạt vấn đề. Khác với ĐTM, việc thực hiện ĐMC gặp không ít hạn chế mà nguyên nhân do không đủ người có năng lực, thông tin thu thập chưa đầy đủ, chính xác dẫn đến quá trình thực hiện thường bỏ qua nhiều yếu tố nguy hiểm liên quan đến công nghệ, nguyên liệu đầu vào và giải pháp kỹ thuật.

Khắc phục hạn chế của đánh giá môi trường chiến lược

ĐMC gặp không ít trở ngại vì thiếu thông tin về hiện trạng môi trường nền, những thông tin về quá trình thực hiện dự án. Theo đó, các địa phương cần xác định các khu vực có tính nhạy cảm với môi trường hoặc khu vực không còn khả năng đáp ứng chịu tải môi trường theo đúng các định hướng đầu tư của doanh nghiệp.

Với những dự án lớn trước khi đầu tư cần phân loại thành dự án có nguy cơ gây ra rủi ro môi trường và đánh giá hiện trạng môi trường. Bằng cách phân loại những dự án theo từng danh mục giúp cho chủ đầu tư tiết kiệm nhiều thời gian và chi phí. Quá trình quy hoạch, nếu ĐCM nhận diện đầy đủ những tiềm ẩn phát sinh từ dự án sẽ giúp nâng cao chất lượng ĐMC theo từng giai đoạn cụ thể.

Đồng thời, điều kiện để chủ đầu tư nhận báo cáo ĐCM được phê duyệt từ cơ quan Nhà nước cần có sự tham gia, góp ý kiến từ cộng đồng. Việc lấy ý kiến công chúng và hội đồng thẩm định giúp dự án tránh các vấn đề phát sinh sau khi dự án đi vào hoạt động chính thức.

Nếu Quý Doanh nghiệp cần lập ĐTM hoặc ĐMC thì hãy liên hệ ngay Công ty tư vấn môi trường Hợp Nhất qua Hotline 0938.857.768.

Lưu ý: Các thông tin, chủ đề chúng tôi cung cấp chỉ có giá trị tham khảo. Trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường: quý bạn đọc cần tra cứu - cập nhật hiệu lực pháp luật hiện hành của từng điều luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!