Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Các loại hồ sơ môi trường doanh nghiệp cần gấp rút hoàn thiện

Ở thời điểm hiện tại, doanh nghiệp cần gấp rút hoàn thiện các loại hồ sơ môi trường quan trọng như báo cáo quan trắc môi trường định kỳ, giấy phép môi trường… Tùy thuộc vào tính chất, quy mô, công suất mà doanh nghiệp phải hoàn thành nghĩa vụ và trách nhiệm với môi trường bằng cách chuẩn bị đầy đủ hồ sơ/thủ tục trình nộp lên cơ quan chức năng.

Hồ sơ môi trường doanh nghiệp cần gấp rút hoàn thiện
Hồ sơ môi trường doanh nghiệp cần gấp rút hoàn thiện

1. Hồ sơ Đăng ký môi trường

Theo Khoản 9, Điều 3, Luật BVMT 2020, “Đăng ký môi trường là việc chủ dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thực hiện đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước các nội dung liên quan đến xả chất thải và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (sau đây gọi chung là dự án đầu tư, cơ sở).”

Đối với các doanh nghiệp đã hoạt động, hạn cuối hoàn thành hồ sơ đăng ký môi trường là trước ngày 01/01/2024 (Quy định tại Khoản 6, Điều 49, Luật BVMT 2020).

2. Giấy phép môi trường hồ sơ môi trường tay cho giấy phép xả thải

Kể từ khi Luật BVMT 2020 có hiệu lực thi hành (01.01.2022), các loại hồ sơ môi trường đã có nhiều sự thay đổi. Đáng chú ý nhất là giấy phép môi trường thay thế cho 7 loại hồ sơ môi trường trước đây nhằm giảm bớt thủ tục hành chính về môi trường cho doanh nghiệp.

Trong đó:

Doanh nghiệp chưa có giấy phép môi trường hoặc giấy phép môi trường thành phần chỉ cần lập 1 loại giấy phép duy nhất gọi là Giấy Phép Môi Trường.

Doanh nghiệp đã có giấy phép môi trường thành phần cần kiểm tra lại giấy phép môi trường thành phần còn thời hạn sử dụng hay không để lựa chọn thời điểm lập giấy phép môi tường phù hợp theo đúng quy định pháp luật như sau:

+ Giấy phép môi trường thành phần (có thời hạn): Doanh nghiệp phải lập giấy phép môi trường trước ngày 01/01/2025.

+ Giấy phép môi trường thành phần (không có thời hạn): Doanh nghiệp phải lập giấy phép môi trường trước ngày 01/01/2027.

Như vậy nêu doanh nghiệp đang có giấy phép xả thải hết hạn thì sẽ làm hồ sơ xin giấy phép môi trường.

Các loại giấy phép môi trường thành phần
Giấy phép môi trường thay thế cho 7 loại giấy phép môi trường thành phần trước kia

3. Vận hành thử nghiệm công trình bảo vệ môi trường

Theo Khoản 26, Điều 3, Luật BVMT 2020, vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải là việc vận hành nhằm kiểm tra, đánh giá hiệu quả và sự phù hợp với yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với công trình xử lý chất thải của chủ dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp.

Thời gian thực hiện hồ sơ vận hành thử nghiệm: 125 ngày.

Căn cứ vào Điều 46, Luật BVMT 2020, đối tượng thực hiện vận hành thử nghiệm:

  • Dự án có công trình xử lý nước thải.
  • Dự án có công trình xử lý khí thải.
  • Dự án có công trình xử lý bụi.
  • Dự án có công trình xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại.

Về thẩm quyền thẩm định hồ sơ vận hành thử nghiệm: Cơ quan nào cấp giấy phép môi trường thì cơ quan đó sẽ thẩm định hồ sơ vận hành thử nghiệm.

Đối tượng vận hành thử nghiệm công trình bảo vệ môi trường
Đối tượng vận hành thử nghiệm công trình bảo vệ môi trường

4. Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hằng năm

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường là báo cáo định kỳ hằng năm mà doanh nghiệp phải thực hiện để báo cáo đến cơ quan quản lý về tổng thể công tác bảo vệ môi trường tại cơ sở.

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường sẽ tích hợp các loại báo cáo định kỳ hàng năm của doanh nghiệp, bao gồm:

  • Báo cáo giám sát chất lượng môi trường;
  • Báo cáo kết quả quan trắc chất lượng môi trường;
  • Báo cáo quản lý chất thải nguy hại;
  • Báo cáo quản lý chất thải sinh hoạt & chất thải rắn công nghiệp thông thường.
Báo cáo công tác BVMT tích hợp các loại báo cáo định kỳ hằng năm của doanh nghiệp

Theo Điểm a, Khoản 2, Điều 119, Báo cáo công tác bảo vệ môi trường được thực hiện định kỳ 01 năm 01 lần.

Thời gian nộp báo cáo là trước ngày 15/01 của năm tiếp theo (Quy định tại Khoản 2, Điều 66, Thông tư 02/TT-BTNMT và Quyết định 3323/QĐ-BTMT về đính chính 02/TT-BTNMT).

Quan trắc môi trường là hồ sơ bắt buộc mà các đối tượng liên quan phải thực hiện theo tần suất đã được quy định. Hoạt động này giúp theo dõi những biến đổi của môi trường, tránh được nguy cơ suy thoái và đưa ra giải pháp kịp thời đối với khu vực nhạy cảm về môi trường.

Vai trò của quan trắc môi trường định kỳ

Đây là hệ thống quản lý môi trường với các số liệu và thông tin liên quan đến môi trường để cơ quan quản lý nắm rõ hiện trạng môi trường. Theo đó đánh giá diễn biến chất lượng môi trường cho từng khu vực trọng điểm. Đặc biệt báo cáo giúp cảnh báo những bất thường như nguy cơ ô nhiễm và suy thoái diễn ra do tác động từ dự án.

Vậy chi phí lập báo cáo quan trắc là bao nhiêu?

Chi phí luôn là vấn đề ảnh hưởng tâm lý của khách hàng để lựa chọn đơn vị xử lý phù hợp. Nhưng lại không thể xác định chính xác chi phí vì mỗi trường hợp có mức chi phí riêng phù hợp tiêu chí môi trường cần theo dõi. Mỗi dịch vụ sẽ được tư vấn và hỗ trợ dựa trên thông tin mà khách hàng cung cấp nhằm tìm hướng chuẩn bị và xử lý kịp thời các nhu cầu, thắc mắc có liên quan.

Mọi thông tin liên quan đến tư vấn hồ sơ môi trường cho doanh nghiệp vui lòng liên hệ hotline công ty môi trường Hợp Nhất: 0938.857.768 để được hỗ trợ nhanh chóng!

Bộ phận Truyền thông & Marketing; Tổng hợp

Lưu ý: Các thông tin, chủ đề chúng tôi cung cấp chỉ có giá trị tham khảo. Trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường: quý bạn đọc cần tra cứu - cập nhật hiệu lực pháp luật hiện hành của từng điều luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!