Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án môi trường

Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng bao gồm nội dung nghiên cứu theo phương án thiết kế cơ sở được lựa chọn, làm cơ sở xem xét, quyết định đầu tư về sự cần thiết, mức độ khả thi, hiệu quả đầu tư xây dựng. Vậy thẩm định báo cáo khả thi phải chuẩn bị những gì? Loại báo cáo này có quan trọng đối với việc lập hồ sơ môi trường không?

Báo cáo nghiên cứu khả thi có liên quan gì đến HSMT không?

Thẩm định báo cáo ĐTM:

 • Dự án đầu tư xây dựng thuộc đối tượng được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi thì chủ đầu tư trình đồng thời hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo ĐTM với hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi.
 • Thời điểm trình nộp do chủ đầu tư quyết định trước khi có kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi.

Cấp giấy phép môi trường:

 • Dự án đầu tư không thuộc đối tượng lập ĐTM thì phải chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp GPMT gồm bản sao báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc tài liệu tương đương.

Cách lập báo cáo nghiên cứu khả thi đối

Nội dung báo cáo khả thi bao gồm những gì?

Thiết kế cơ sở đạt được mục tiêu phù hợp với công trình xây dựng thuộc dự án, đảm bảo đồng bộ giữa các công trình trước khi khai thác, sử dụng. Thiết kế cơ sở bao gồm các văn bản với nội dung chính liên quan như:

 • Vị trí xây dựng, hướng tuyến công trình, danh mục, quy mô, loại, cấp công trình thuộc tổng mặt bằng xây dựng.
 • Xác định các phương án chọn công nghệ, kỹ thuật và thiết bị.
 • Giải pháp kiến trúc, mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng công trình, kích thước, kết cấu chính của công trình xây dựng.
 • Giải pháp xây dựng, vật liệu chủ yếu được sử dụng, ước tính chi phí xây dựng cho từng công trình.
 • Xây dựng các phương án kết nối hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài công trình, giải pháp phòng, chống cháy nổ.
 • Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng và kết quả khảo sát xây dựng thiết kế cơ sở.

Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án môi trường

Nội dung nghiên cứu

Căn cứ theo khoản 11 Điều 1 của Luật xây dựng sửa đổi 2020 thì dự án đầu tư xây dựng được thẩm định với các nội dung liên quan như:

 • Sự phù hợp về quy hoạch, mục tiêu, quy mô đầu tư và yêu cầu khác được xác định trong quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng.
 • Đánh giá chi tiết sự phù hợp của giải pháp thiết kế cơ sở với nhiệm vụ thiết kế danh mục tiêu chuẩn áp dụng.
 • Tiến hành lựa chọn giải pháp tổ chức thực hiện dự án, kinh nghiệm và năng lực quản lý dự án của chủ đầu tư, phương án giải phóng mặt bằng, hình thức triển khai dự án theo kế hoạch ban đầu.
 • Yếu tố đảm bảo tính hiệu quả dự án gồm xác định tổng mức đầu tư xây dựng, nguồn vốn, khả năng huy động vốn theo tiến độ, phân tích rủi ro, hiệu quả tài chính, kinh tế – xã hội.

Nội dung theo quy định

Các nội dung khác của quy định pháp luật có liên quan và yêu cầu của người quyết định đầu tư, cụ thể:

+ Nêu rõ lý do và sự cần thiết cùng với chủ trương đầu tư, mục tiêu đầu tư xây dựng, địa điểm xây dựng và diện tích sử dụng đất, quy mô công suất và hình thức đầu tư xây dựng dự án cần thực hiện.

+ Khả năng đảm bảo các yếu tố thực hiện dự án như sử dụng tài nguyên, lựa chọn công nghệ thiết bị, sử dụng lao động, hạ tầng kỹ thuật, tiêu thụ sản phẩm, yêu cầu khai thác sử dụng, thời gian thực hiện, phương án giải phóng mặt bằng xây dựng, vận hành, sử dụng công trình và bảo vệ môi trường.

+ Đánh giá tác động của dự án liên quan đến thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, tái định cư, an toàn trong xây dựng, phòng chống cháy nổ, bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh thái theo đúng quy định.

+ Tổng mức đầu tư, huy động vốn, phân tích tài chính, rủi ro, chi phí khai thác sử dụng công trình, đánh giá hiệu quả kinh tế – xã hội,…

Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án

 • Văn bản đề nghị thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi (Mẫu số 01 của Phụ lục I Nghị định 15/2021/NĐ-CP).
 • Chủ trương đầu tư xây dựng.
 • Phương án thiết kế kiến trúc đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
 • Văn bản/quyết định phê duyệt và bản sẽ kèm theo như quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành, phương án tuyến công trình, vị trí; quy hoạch phân khu xây dựng.
 • Văn bản về giải pháp PCCC, kết quả thực hiện thủ tục đánh giá tác động môi trường gửi đến cơ quan chuyên môn xây dựng trước thời hạn thông báo kết quả thẩm định.
 • Văn bản thỏa thuận, xác nhận đấu nối hạ tầng kỹ thuật, chấp thuận độ cao công trình.
 • Hồ sơ khảo sát xây dựng, thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, thiết kế cơ sở, danh mục tiêu chuẩn áp dụng,…
 • Danh sách nhà thầu cùng với chứng chỉ năng lực nhà thầu, mã số chứng chỉ hành nghề, chủ trì bộ phận thiết kế, xác định tổng mức đầu tư hoặc bộ phận thẩm tra.
 • Dự án đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công có xem xét đến tổng mức đầu tư, hồ sơ tờ trình thẩm định với tổng mức đầu tư, thông tin, số liệu về giá, định mức, báo giá, kết quả thẩm định.

Nếu Quý KH cần tư vấn hướng dẫn thêm về việc lập báo cáo nghiên cứu khả thi phục vụ cho quá trình thực hiện thủ tục hồ sơ môi trường thì hãy liên hệ ngay Hotline 0938.857.768 của Dịch vụ tư vấn môi trường Hợp Nhất.

Lưu ý: Các thông tin, chủ đề chúng tôi cung cấp chỉ có giá trị tham khảo. Trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường: quý bạn đọc cần tra cứu - cập nhật hiệu lực pháp luật hiện hành của từng điều luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!