Dịch vụ làm giấy phép môi trường

5 lưu ý khi lập báo cáo ĐTM dự án

Lập báo cáo ĐTM – Đánh giá tác động môi trường đối với dự án đầu tư kể từ năm 2022 thực hiện các quy trình, thủ tục hồ sơ và nội dung theo luật môi trường mới. Và dưới đây, Công ty tư vấn hồ sơ môi trường Hợp Nhất sẽ chia sẻ 5 lưu ý đối với báo cáo ĐTM dự án theo quy định mới.

5 lưu ý khi lập báo cáo ĐTM dự án

1. Đối tượng và thời gian lập báo cáo ĐTM

 • Dự án lập ĐTM áp dụng với dự án đầu tư Nhóm I, Nhóm II (quy định tại khoản 3 và điểm c, d, đ, e khoản 4 Điều 28 của Luật BVMT 2020). Riêng với dự án đầu tư công khẩn cấp theo quy định của pháp luật về đầu tư công thì không cần thực hiện hồ sơ ĐTM.
 • Chủ đầu tư triển khai ĐTM thông qua đơn vị tư vấn và thực hiện đồng thời với quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

2. Nội dung triển khai báo cáo ĐTM

Báo cáo ĐTM phải thể hiện rõ những vấn đề quan trọng dưới đây:

 • Phải có xuất xứ dự án, căn cứ pháp lý, phương pháp đánh giá tác động môi trường.
 • Đánh giá sự phù hợp với quy hoạch môi trường.
 • Đánh giá sự phù hợp của công nghệ, công trình và hoạt động của dự án đầu tư.
 • Liệt kê đầy đủ điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội, đa dạng sinh học, hiện trạng môi trường, nhận dạng yếu tố nhạy cảm, thuyết minh sự phù hợp của địa điểm.
 • Cần nhận dạng, đánh giá, dự báo những tác động môi trường, quy mô, tính chất của chất thải cùng những tác động đến ĐDSH, di sản thiên nhiên, tác động từ giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư hoặc sự cố môi trường.
 • Phải nêu rõ từng công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải.
 • Biện pháp giảm thiểu tác động, phương án phòng ngừa, ứng phó với sự cố môi trường, chương trình quản lý giám sát môi trường.
 • Kết quả tham vấn, kết luận, cam kết của chủ đầu tư.

3. Thực hiện tham vấn

 • Đối tượng tham vấn gồm cộng đồng dân cư, cơ quan, tổ chức, cá nhận chịu tác động trực tiếp từ dự án.
 • Tham vấn ý kiến chuyên gia, tổ chức chuyên môn.
 • Nội dung thực hiện gồm vị trí dự án, tác động môi trường, biện pháp giảm thiểu tác động xấu, phương án phòng ngừa, ứng phó với sự cố môi trường của dự án, chương trình quản lý giám sát.
 • Hình thức tham vấn: Thực hiện thông qua trang thông tin điện tử, tổ chức họp lấy ý kiến và tham vấn bằng văn bản.

4. Thẩm định báo cáo ĐTM

 • Chủ dự án đầu tư chuẩn bị hồ sơ gồm văn bản đề nghị thẩm định, báo cáo ĐTM, báo cáo nghiên cứu khả thi.
 • Thời hạn thẩm định: dự án đầu tư Nhóm I không quá 45 ngày; dự án đầu tư Nhóm II không quá 30 ngày.
 • Các cơ quan thẩm định báo cáo ĐTM:
  • Bộ TNMT: tiếp nhận và tổ chức thẩm định báo cáo ĐTM cho dự án đầu tư Nhóm I, II (nằm trên địa bàn từ 2 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên).
  • Bộ Quốc phòng, Bộ Công an: có trách nhiệm thẩm định dự án đầu tư thuộc bí mật nhà nước về quốc phòng, an ninh.
  • UBND cấp tỉnh: tổ chức thẩm định cho dự án nằm trên địa bàn.

5. Trách nhiệm của chủ dự án đầu tư

 • Thực hiện điều chỉnh, bổ sung nội dung báo cáo ĐTM phù hợp với yêu cầu BVMT.
 • Cần có văn bản thông báo kết quả hoàn thành công trình BVMT cho cơ quan phê duyệt kết quả thẩm định báo ĐTM trước khi dự án đi vào vận hành chính thức.
 • Trong trường hợp dự án có những thay đổi so với quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM thì chủ đầu tư cần:
  • Thực hiện đánh giá tác động môi trường (thay đổi về tăng quy mô, công suất, công nghệ sản xuất).
  • Báo cáo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, chấp thuận trong quá trình cấp GPMT (thay đổi công nghệ sản xuất, công nghệ xử lý chất thải, vị trí xả thải, bổ sung ngành nghề vào khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, CCN)
  • Tự đánh giá tác động đến môi trường khi có những thay đổi khác.

Trên đây là một số nội dung lập ĐTM mà doanh nghiệp cần lưu ý khi thực hiện hồ sơ ĐTM cho dự án của mình. Nếu Quý KH cần hỗ trợ dịch vụ tư vấn lập ĐTM chính xác, chi tiết nhất thì hãy liên hệ ngay Hotline 0938.857.768 của Công ty đánh giá tác động môi trường Hợp Nhất.

Lưu ý: Các thông tin, chủ đề chúng tôi cung cấp chỉ có giá trị tham khảo. Trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường: quý bạn đọc cần tra cứu - cập nhật hiệu lực pháp luật hiện hành của từng điều luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!