Dịch vụ làm giấy phép môi trường

3 trường hợp trong lập báo cáo ĐTM

Lập ĐTM cho dự án thường gặp nhiều vướng mắc, hạn chế liên quan đến thủ tục, những thay đổi, điều chỉnh nhất định. Bài viết hôm nay sẽ đưa ra một số tình huống mà doanh nghiệp đang gặp phải và trường hợp lập ĐTM riêng lẻ cho dự án mà bạn nên biết.

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
thực hiện báo cáo ĐTM

1. Quy định về đối tượng lập ĐTM

Theo Điều 30, Luật BVMT 2020, đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường bao gồm:

  • Dự án đầu tư nhóm I quy định tại khoản 3 Điều 28 của Luật này;
  • Dự án đầu tư nhóm II quy định tại các điểm c, d, đ và e khoản 4 Điều 28 của Luật này.

Thời điểm thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường

Theo Điều 31, Luật BVMT 2020 thì thời điểm thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường triển khai đồng thời với quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

Thời điểm thưc hiện báo cáo ĐTM
Thời điểm thưc hiện báo cáo ĐTM

2. Các thay đổi trong báo cáo ĐTM của KCN

Trường hợp dự án có thay đổi ĐTM nhưng không tăng quy mô, công suất hoặc thay đổi công nghệ thì cơ quan quản lý phải ra thông báo chấp thuận vận hành thử nghiệm. Nếu như cơ sở không thuộc trường hợp trên thì cần lấy ý kiến chấp thuận của cơ quan phê duyệt báo cáo ĐTM hoặc phải lập lại ĐTM.

Đối với khu công nghiệp đã đi vào hoạt động, khi có những thay đổi so với nội dung báo cáo ĐTM đã phê duyệt thì được phân thành 2 trường hợp dưới đây:

  • Khi KCN đã được cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình BVMT nhưng có thay đổi về công trình BVMT thì thực hiện theo khoản 10 Điều 1 của Nghị định 40/2019
  • Khi KCN đang hoạt động nhưng có hoạt động mở rộng quy mô, nâng công suất hoặc thay đổi công nghệ hoặc KCN mở rộng quy mô, thay đổi loại hình sản xuất thu hút đầu tư thì thực hiện báo cáo ĐTM
  • KCN nếu có những thay đổi khác thì phải tự chịu trách nhiệm, đảm bảo việc tuân thủ quy định trong kiểm soát ô nhiễm, quản lý chất thải.
các thay đổi trong báo cáo ĐTM của khu công nghiệp
các thay đổi trong báo cáo ĐTM của khu công nghiệp

3. Khi nào lập ĐTM riêng biệt cho dự án?

Trường hợp này xảy ra đối với dự án đầu tư nhưng triển khai tại 2 địa điểm, quy mô khác nhau thì có lập 2 báo cáo ĐTM riêng biệt hay không? Đây là vấn đề thắc mắc của nhiều doanh nghiệp khi dự án đầu tư rơi vào tình huống này.

Theo Luật BVMT 2020 thì mỗi dự án đầu tư chỉ thực hiện 1 báo cáo ĐTM duy nhất và thể hiện dưới hình thức báo cáo. Như vậy, nếu hiểu theo quy định này, dự án triển khai tại hai địa điểm khác nhau thì chỉ lập 1 ĐTM.

Thế nhưng, đối chiếu theo Khoản 2 Điều 50 của Luật xây dựng có quy định đối với dự án trọng điểm quốc gia, dự án thuộc nhóm A tích hợp nhiều dự án thành phần thì mỗi dự án vận hành độc lập, khai thác hoặc phân kỳ đầu tư để thực hiện dự án thành phần vận hành như dự án độc lập. Nếu thuộc những trường hợp này, chủ dự án đầu tư cũng có thể lập cáo riêng cho từng dự án thành phần hoặc theo phân kỳ đầu tư dự án.

Nếu như bạn có nhu cầu hoặc thắc mắc nào liên quan đến việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường thì hãy liên hệ ngay với Công ty tư vấn môi trường Hợp Nhất qua Hotline: 0938.857.768

Lưu ý: Các thông tin, chủ đề chúng tôi cung cấp chỉ có giá trị tham khảo. Trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường: quý bạn đọc cần tra cứu - cập nhật hiệu lực pháp luật hiện hành của từng điều luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!