Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Xin cấp giấy phép môi trường theo Luật BVMT 2020

Theo Luật BVMT 2020 thì giấy phép môi trường sẽ được thực hiện trước khi dự án đi vào vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải hoặc trước khi thẩm định giấy phép xây dựng (áp dụng đối với dự án không lập ĐTM).

Giấy phép môi trường phải có chức năng tương quan đối với nội dung, nguyên tắc, căn cứ pháp lý, quyền và nghĩa vụ của chủ giấy phép. Nhờ giấy phép môi trường mà giảm tải được nhiều thủ tục hành chính quan trọng.

Xác định dự án phải có giấy phép môi trường

Đối tượng cần lập?

Những dự án phải có giấy phép môi trường khi Luật BVMT 2020 có hiệu lực thi hành thì sẽ bao gồm những đối tượng dưới đây:

  • Áp dụng với dự án đầu tư nhóm I, II, III khi có phát sinh nước thải, bụi, khí thải, chất thải nguy hại thì phải được xử lý theo đúng quy định trước khi dự án đi vào vận hành.
  • Áp dụng với dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày 01/01/2022 có phát sinh nước thải, khí thải, bụi, chất thải nguy hại thuộc dự án nhóm I, II, II.
  • Áp dụng với nhóm dự án có phát sinh nước thải, khí thải, bụi chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định hoặc dự án đầu tư khẩn cấp thì được miễn giấy phép môi trường.

Nội dung giấy phép

Giấy phép môi trường phải được tích hợp đầy đủ thông tin quan trọng như dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, nội dung giấy phép, những yêu cầu về bảo vệ môi trường. Đối với giấy phép môi trường sẽ bao gồm những nội dung quan trọng như:

  • Cần xác định chính xác nguồn nước thải phát sinh, lưu lượng xả thải, dòng thải, chất ô nhiễm, mức độ ô nhiễm, vị trí, phương thức xả thải cũng như nguồn tiếp nhận.
  • Cần xác định chính xác nguồn khí thải, lưu lượng khí thải tối đa, dòng khí thải, chất ô nhiễm đặc trưng, giới hạn chất ô nhiễm, vị trí và phương thức xả khí thải.
  • Cần xác định các nguồn phát sinh, giới hạn liên quan đến tiếng ồn, độ rung.
  • Cần xác định công trình, hệ thống xử lý chất thải nguy hại, phân loại mã CTNH, khối lượng, số lượng vận chuyển, địa điểm của dự án, cơ sở thực hiện việc xử lý CTNH.
  • Cần xác định loại, khối lượng, loại phế liệu nhập khẩu đối với những dự án đầu tư, cơ sở nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.
Xin cấp giấy phép môi trường theo Luật BVMT 2020
Xin cấp giấy phép môi trường theo Luật BVMT 2020

Tính năng, vai trò của giấy phép môi trường

Căn cứ theo Luật BVMT 2020 thì những dự án bắt buộc phải có giấy phép, báo cáo môi trường sẽ phụ thuộc vào một số vấn đề quan trọng đối với các tiêu chí như mức độ ô nhiễm, tính nhạy cảm với môi trường, khả năng phát thải, yêu cầu về công nghệ, giải pháp xử lý.

GPMT dần trở thành công cụ quản lý môi trường khi thực hiện các chức năng như đảm bảo các cơ sở trước khi đi vào vận hành phải thực hiện đầy đủ yêu cầu liên quan đến phòng ngừa, giảm thiểu, loại bỏ ô nhiễm. Theo đó, GPMT giúp chủ dự án đề xuất biện pháp, công trình thu gom, xử lý chất thải, ngưỡng giới hạn về chất thải, yêu cầu về quan trắc kiểm soát, điều chỉnh tải lượng chất thải phát sinh.

Theo đó các quy trình cấp GPMT sẽ được đơn giản hóa hơn phù hợp với tính chất từng dự án phải vận hành thử nghiệm hoặc trường hợp phải điều chỉnh GPMT. Đối với cơ quan cấp phép và thẩm định báo cáo ĐTM phải tổ chức khảo sát khu vực dự án để thẩm định. Còn với dự án cấp GPMT thì áp dụng đối với dự án thuộc Nhóm I, II và II.

Tùy theo một số trường hợp mà doanh nghiệp bắt buộc phải có giấy phép môi trường hoặc thực hiện đồng thời với báo cáo ĐTM. Nếu Doanh nghiệp muốn tư vấn hỗ trợ xin cấp các loại hồ sơ môi trường thì hãy liên hệ ngay với Công ty tư vấn môi trường Hợp Nhất qua Hotline 0938.857.768.

Lưu ý: Các thông tin, chủ đề chúng tôi cung cấp chỉ có giá trị tham khảo. Trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường: quý bạn đọc cần tra cứu - cập nhật hiệu lực pháp luật hiện hành của từng điều luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!