khuyến mãi tháng 5-6

Trọn gói dịch vụ tư vấn hồ sơ môi trường

Công ty dịch vụ môi trường Hợp Nhất đã trải qua nhiều năm kinh nghiệm trong việc lập hồ sơ môi trường đáp ứng yêu cầu công tác BVMT, đồng hành cùng sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Chúng tôi là đơn vị tư vấn hoạt động hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp giải pháp môi trường cho nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Hợp Nhất tự hào với đội ngũ nhân sự nhiều năm kinh nghiệm, mang lại những giải pháp hiệu quả và kinh tế nhất.

Dịch vụ tư vấn môi trường trọn gói của Hợp Nhất

 • Đối với dự án trước khi triển khai xây dựng: tư vấn lập báo cáo ĐTM, lập kế hoạch bảo vệ môi trường, vận hành thử nghiệm hoặc xác nhận hoàn thành công trình BVMT.
 • Đối với dự án đã hoạt động: tư vấn lập báo cáo quan trắc môi trường, cấp giấy phép xả thải, sổ chủ nguồn thải, xin cấp giấy phép khai thác nước mặt/nước ngầm, báo cáo quan trắc môi trường lao động,…

Tùy theo từng loại hồ sơ môi trường, đặc điểm, quy mô, công suất của dự án mà chúng tôi xác định thời gian, tần suất và chi phí phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Đối với dự án đã đi vào hoạt động thì chủ dự án cần rà soát và kiểm tra lại những hồ sơ môi trường pháp lý có đầy đủ hay không hoặc có nhu cầu mở rộng quy mô, công suất để lên phương án lập lại hoặc chuẩn bị thủ tục hồ sơ đăng ký theo quy định của Nhà nước.

Trọn gói dịch vụ tư vấn hồ sơ môi trường

Quy trình thực hiện các loại hồ sơ môi trường

Quy trình thực hiện hồ sơ

 • Luật BVMT 2014.
 • Quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường của Nghị định 40/2019/NĐ-CP.
 • Thông tư 25/2019/TT-BTNMT quy định một số điều của Nghị định 40/2019/NĐ-CP và hướng dẫn, thi hành luật BVMT cùng dịch vụ quan trắc môi trường.
 • Quy định chi tiết một số điều của Luật tài nguyên nước của Nghị định 201 ban hành năm 2013 của Chính phủ.
 • Quy định về quản lý chất thải và phế liệu của Nghị định 38/2015/NĐ-CP.
 • Thông tư 36 của Bộ TNMT ban hành năm 2015 quy định về quản lý chất thải nguy hại

Hợp Nhất lập những hồ sơ môi trường nào?

 • Lập báo cáo ĐTM và kế hoạch bảo vệ môi trường (dự án quy mô lớn hoặc dự án có công suất, quy mô vừa và nhỏ).
 • Lập hồ sơ vận hành thử nghiệm, xác nhận hoàn thành công trình BVMT sau khi dự án xây dựng xong hạng mục công trình, lắp đặt đầy đủ thiết bị, máy móc, công nghiệp như cam kết trong hồ sơ ĐTM.
 • Báo cáo công tác BVMT thực hiện theo tần suất, thời gian gửi hồ sơ đến cơ quan quản lý Nhà nước (cơ quan phê duyệt báo cáo ĐTM, xác nhận kế hoạch BVMT và Sở TNMT) xem xét.
 • Lập sổ chủ nguồn thải dựa vào đặc tính, loại, mã và khối lượng phát sinh CTNH mà tiến hành chuẩn bị hồ sơ thủ tục đăng ký sổ chủ. Đồng thời, cơ sở sản xuất, kinh doanh cần lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại tích hợp trong báo cáo công tác bảo vệ môi trường hằng năm bao gồm chứng từ, hợp đồng thu gom CTNH, hợp đồng thu gom rác, phế liệu cùng với sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại.
 • Lập hồ sơ cấp giấy phép xả thải, giấy phép khai thác nước mặt/nước ngầm tùy thuộc vào lưu lượng, khối lượng, mức độ khai thác tài nguyên nước và thành phần xả thải đặc trưng nguồn thải. Tùy thuộc vào thời gian và tần suất mà tiến hành đo đạc, phân tích chất lượng nước mà thực hiện báo cáo tình hình khai thác và báo cáo tình hình xả thải đến Sở TNMT.

Liên hệ với Công ty môi trường Hợp Nhất qua Hotline 0938.857.768 để nhận tư vấn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *