Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Thủ tục, hồ sơ đăng ký sổ chủ nguồn thải CTNH

Lập hồ sơ đăng ký sổ chủ nguồn thải CTNH phải được cơ quan nhà nước chấp thuận thì cơ sở mới được phép hoạt động theo các nội dung đã cam kết. Trước khi lập hồ sơ phải triển khai theo các quy trình như xác định chủng, khối lượng, nguồn phát sinh CTNH và trình nộp lên cơ quan cấp phép. Vậy cần chuẩn bị thủ tục nào đối với loại hồ sơ môi trường này?

Hồ sơ đăng ký sổ chủ nguồn thải cần những gì?

Căn cứ theo Điều 13 của Thông tư 36/2015/TT-BTNMT thì việc đăng ký sổ chủ nguồn thải sẽ bao gồm các hồ sơ quan trọng dưới đây:

 • Đơn đề nghị cấp.
 • Chủ cơ sở phải nộp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương (bản sao).
 • Bản sao báo cáo ĐTM hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường đã được phê duyệt và xác nhận.
 • Bản sao Giấy tờ đối với trường hợp cơ quan chấp thuận phương án tái sử dụng, tái chế, sơ chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH trong trường hợp không thuộc phạm vi nội dung báo cáo ĐTM hoặc kế hoạch BVMT.
 • Đối với dự án phải lập báo cáo ĐTM phải có văn bản xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường.
 • Kết quả phân tích mẫu chất thải đạt tiêu chuẩn môi trường.

Hồ sơ xin cấp lại

 • Chủ cơ sở nộp đơn đề nghị cấp lại sổ chủ đến cơ quan nhà nước.
 • Nếu thay đổi bổ sung so với hồ sơ đăng ký lần đầu thì chủ cơ sở nộp giấy tờ, hồ sơ liên quan.
 • Cấp lại sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại phải có trình tự, thủ tục đăng ký theo quy định.
 • Số thứ tự các lần cấp sổ đăng ký trong trường hợp cấp lại được tính lần lượt kể từ thời điểm cấp lần đầu và các lần cấp tiếp theo.

Lập hồ sơ đăng ký sổ chủ nguồn thải với thủ tục gì?

Căn cứ theo Điều 14 của Thông tư 36/2015/TT-BTNMT thì việc đăng ký sổ sẽ bao gồm các thủ tục hồ sơ hợp lệ.

 • 1 hồ sơ đăng ký sổ chủ nguồn thải trước khi nộp đến Sở TNMT nơi cơ sở phát sinh CTNH.
 • Sở TNMT kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ hồ sơ trong thời hạn 5 ngày làm việc thông báo đến chủ nguồn thải hoàn thiện hồ sơ trong trường hợp chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ.
 • Trong thời hạn 15 ngày làm việc thì Sở TNMT xem xét và cấp sổ chủ nguồn thải CTNH sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Hồ sơ phải được Sở TNMT xem xét và thẩm định, phê duyệt. Trường hợp dự án xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng, tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế trong cơ sở phát sinh CTNH thì Sở TNMT kiểm tra và cấp sổ chủ nguồn thải.

Công ty môi trường Hợp Nhất thực hiện thủ tục lập sổ chủ nguồn thải cùng nhiều loại hồ sơ môi trường khác cho cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ở khu vực TP. HCM cùng nhiều tỉnh thành lân cận khác như Bình Dương, Đồng Nai, Long An,… Nếu Quý KH cần tư vấn thêm nhiều thủ tục HSMT thì hãy liên hệ ngay với Hợp Nhất qua Hotline 0938.857.768.

Lưu ý: Các thông tin, chủ đề chúng tôi cung cấp chỉ có giá trị tham khảo. Trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường: quý bạn đọc cần tra cứu - cập nhật hiệu lực pháp luật hiện hành của từng điều luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!