Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Thực trạng áp dụng Luật BVMT 2020

Thời gian vừa qua, Luật BVMT 2020 sau một thời gian có hiệu lực thi hành đã khiến nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ lúng túng với những điểm mới, những quy định mang tính lồng ghép hiệu quả hơn. Đồng thời cơ quan Nhà nước cũng phải xây dựng lại cơ cấu, quy trình cũng như cách thức làm việc với nhiều thủ tục hành chính quan trọng so với nhiều hồ sơ môi trường cũ. 

Thực trạng áp dụng luật BVMT
Thực trạng áp dụng luật BVMT

1. Một số quy định mới trong Luật BVMT 2020

Kể từ năm 2022 trở về sau, doanh nghiệp sẽ phải thực hiện nhiều thủ tục hành chính môi trường khác nhau. Tùy thuộc vào loại hình sản xuất, mức độ gây ô nhiễm, thành phần cũng như loại chất thải mà thực hiện loại hồ sơ môi trường cần thiết cho doanh nghiệp. Theo đó, nội dung trọng tâm cũng như quan trọng nhất phải kể đến giấy phép môi trường (GPMT), đánh giá tác động môi trường (ĐTM) với nhiều thay đổi mới, chi tiết và rõ ràng hơn.

Các dự án đầu tư sẽ được phân loại theo từng tiêu chí cụ thể. Mỗi nhóm dự án (nhóm I, II, III và IV) cũng được phân loại rõ ràng giúp doanh nghiệp tự căn cứ vào đó để xác định chính xác tính chất, đặc điểm để tiến hành lập từng loại hồ sơ môi trường phù hợp. Vừa qua, nhằm làm rõ một số quy định trong Luật BVMT 2020, Thông tư 02/2022/TT-BTNMT và Nghị định 08/2022/NĐ-CP ra đời nhằm làm rõ, hướng dẫn thi hành Luật BVMT 2020 chi tiết hơn.

Theo đó thì dự án nào thuộc nhóm I, II và III thì phải tiến hành xin cấp GPMT với các nội dung triển khai như nội dung giấy phép, căn cứ, thời điểm, hồ sơ trình tự thủ tục cấp GPMT, điều chỉnh, cấp lại, tước quyền sử dụng, thu hồi GPMT, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan cấp phép. Trong đó, khi GPMT có hiệu lực thì quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM, giấy phép môi trường thành phần sẽ hết hiệu lực.

Phân loại dự án đầu tư
Phân loại dự án đầu tư

2. Những cải cách của Luật BVMT 2020

So với Luật BVMT 2014, Luật BVMT 2020 đã có những cải tiến tích cực nhằm giảm bớt gánh nặng về thủ tục hành chính cho doanh nghiệp và tiến đến phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế.

2.1. Chặt chẽ và đồng bộ

Với sự chồng chéo về nội dung, trùng lặp trong Luật BVMT 2014 mà cơ quan Nhà nước quyết định áp dụng Luật BVMT 2020 với hàng loạt quy định mới mang tính liên kết chặt chẽ, giảm áp lực về chi phí và thủ tục hành chính.

Với việc bãi bỏ nhiều thủ tục như giấy phép xả thải mà Luật BVMT 2020 nhận được sự ủng hộ của nhiều cơ sở, doanh nghiệp về các nguyên tắc thống nhất, xây dựng nguyên tắc quản lý tài nguyên nước. Cụ thể tại Điều 34, khi dự án có hoạt động xả thải vào công trình thủy lợi phải được sự chấp thuận của hội đồng thẩm định dưới hình thức lấy ý kiến trước khi phê duyệt kết quả thẩm định.

Tính chặt chẽ và đồng bộ
Tính chặt chẽ và đồng bộ

2.2. Phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế

Việc quản lý môi trường dựa trên nguyên tắc không đánh đổi môi trường để tăng trưởng kinh tế. Do đó, các hoạt động bảo vệ moi trường không chỉ mang tính phòng ngừa, kiểm soát, xử lý chất thải mà quá trình sản xuất phải được cân nhắc, hài hòa với tự nhiên và môi trường. Hàng loạt tiêu chuẩn môi trường ra đời đảm bảo phục vụ cho việc xây dựng chất lượng môi trường phù hợp với nhiều tiêu chuẩn quốc tế.

Như vậy, trong thời gian tới, doanh nghiệp cần cập nhật thêm nhiều quy định mới về nhiều thủ tục hành chính cũng như cách xây dựng nhiều quy định khác nhau để tránh việc triển khai kế hoạch không đúng làm mất nhiều gian và chi phí.

Công ty tư vấn hồ sơ môi trường Hợp Nhất đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn môi trường nên chúng tôi luôn cập nhật chi tiết việc áp dụng những quy định mới về hồ sơ môi trường cho doanh nghiệp. Xuất phát từ những nhu cầu thực tế của doanh nghiệp mà chúng tôi sẽ chủ động hơn trong công việc, chủ động ứng dụng những quy định trong từng dự án khác nhau. Vì thế cần hỗ trợ bất kỳ vấn đề gì, hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua Hotline: 0938.857.768

Bộ phận Truyền thông & Marketing: Tổng hợp

Lưu ý: Các thông tin, chủ đề chúng tôi cung cấp chỉ có giá trị tham khảo. Trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường: quý bạn đọc cần tra cứu - cập nhật hiệu lực pháp luật hiện hành của từng điều luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!