Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Thẩm định báo cáo ĐTM theo Luật BVMT 2022

Luật còn có những thay đổi về quy trình thẩm định báo cáo đtm. Quý Doanh nghiệp cần nắm rõ một số thay đổi để tiến hành các thủ tục hồ sơ, pháp lý đầy đủ, chính xác nhất. Sau nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung và điều chỉnh, Luật BVMT (sửa đổi) chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2022. Ngoài các quy định liên quan đến công tác BVMT. 

Hồ sơ đề nghị thẩm định

Đối với hồ sơ thẩm định cần chuẩn bị văn bản đề nghị thẩm định báo cáo ĐTM, báo cáo nghiên cứu khả thi cùng nhiều tài liệu khác. Đối với dự án thuộc dự án xây dựng thì việc thẩm định được trình đồng thời với báo cáo nghiên cứu khả thi đúng theo quy định của nhà nước. Không quy định thời điểm cụ thể, nhưng buộc phải có kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi trước thời điểm thực hiện.

Quá trình thẩm định báo cáo ĐTM

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ

 • Cơ quan tiếp nhận trình hồ sơ lên làm căn cứ để cơ quan thẩm định thành lập hội đồng thẩm định với số lượng ít nhất là 7 người.
 • Trong đó, yêu cầu quan trọng phải có sự tham gia của các chuyên gia có chuyên môn, am hiểu lĩnh vực môi trường, hoặc có kiến thức về các dự án đầu tư. Tất cả hội đồng thẩm định phải có kinh nghiệm trước khi tham gia hội đồng thẩm định.
 • Trong Luật BVMT sửa đổi còn quy định các chuyên gia tham gia đánh giá tác động môi trường thì không được tham gia hội đồng thẩm định của dự án.
 • Nếu dự án thuộc trường hợp xả thải vào công trình thủy lợi thì phải có đại diện của cơ quan quản lý của nhà nước về công trình thủy lợi. Cơ quan thẩm định phải lấy ý kiến trước khi cơ quan quản lý công trình thủy lợi có đồng tình hay không.
 • Phía cơ quan quản lý công trình thủy lợi có trách nhiệm cử người đại diện tham gia hội đồng thẩm định. Trong thời gian lấy ý kiến, phía cơ quan phải lấy ý kiến còn khi hết thời hạn được coi là chấp thuận với nội dung báo cáo ĐTM của dự án.

Thẩm định báo cáo ĐTM theo Luật BVMT 2022

Quy trình thẩm định

 • Các thành viên trong hội đồng thẩm định nghiên cứu hồ sơ, nhận xét cơ bản về nội dung thẩm định. Mọi ý kiến, nhận xét của họ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật theo quy định của Luật BVMT (sửa đổi).
 • Sau khi tập hợp, lấy ý kiến thì cơ quan thẩm định tiến hành đánh giá, xem xét ý kiến từ các thành viên hội đồng thẩm định, các cơ quan khác có liên quan để làm căn cứ phê duyệt báo cáo ĐTM.
 • Đối với những dự án phức tạp, có mức độ gây ô nhiễm lớn thì cơ quan thẩm định có thể khảo sát tình hình thực tế, lấy ý kiến cơ quan hoặc chuyên gia cho báo cáo ĐTM
 • Cũng trong thời điểm này, nếu báo cáo có những thiếu sót nào thì cơ quan thẩm định yêu cầu chủ dự án chỉnh sửa, bổ sung để hoàn thiện báo cáo.

Thời hạn thẩm định báo cáo ĐTM

 • Đối với dự án thuộc nhóm I thì thời gian thẩm định không quá 45 ngày.
 • Đối với Dự án thuộc nhóm II không quá 30 ngày.

Đối với 2 nhóm dự án này thì cơ quan thẩm định phải thông báo bằng văn bản cho chủ dự án về kết quả. Cần lưu ý, chủ đầu tư chỉnh sửa, bổ sung báo cáo cũng như thời gian xem xét, quyết định phê duyệt không được tính vào thời hạn thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Nội dung thẩm định báo cáo ĐTM

 • Dự án phải đảm bảo phù hợp với quá trình quy hoạch hài hòa với quy định BVMT của pháp luật.
 • Cần tiến hành xác định hạng mục công trình, đánh giá quá trình hoạt động của dự án có những tác động xấu như thế nào.
 • Nội dung báo cáo cần đánh giá khách quan thực trạng môi trường, sự đa dạng sinh học, xác định các yếu tố nhạy cảm môi trường xung quanh khu vực dự án hoạt động.
 • Phải nhận dạng, dự báo tác động từ chất thải đến chất lượng môi trường cùng các sự cố môi trường.
 • Đối với công trình phải đánh giá tính khả thi của các biện pháp BVMT, cải tạo, phục hồi môi trường, đa dạng sinh học hay phòng ngừa, ứng phó với sự cố môi trường.
 • Đánh giá tính khả thi của việc xây dựng chương trình quản lý, giám sát môi trường.

Hiện nay, nhiều quy định mới về việc lập ĐTM có các dự án đầu tư, xây dựng. Chủ dự án cần lưu ý thực hiện báo cáo ĐTM trước khi xây dựng công trình. Để hiểu rõ hơn về loại hồ sơ môi trường này thì hãy liên hệ ngay với Dịch vụ tư vấn hồ sơ môi trường Hợp Nhất qua Hotline 0938.857.768 để được tư vấn miễn phí nhé!

Lưu ý: Các thông tin, chủ đề chúng tôi cung cấp chỉ có giá trị tham khảo. Trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường: quý bạn đọc cần tra cứu - cập nhật hiệu lực pháp luật hiện hành của từng điều luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!