Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Sơ lược về ĐTM ở các quốc gia trên thế giới

ĐTM ở mỗi quốc gia có vai trò cung cấp thông tin đầy đủ hơn về những tác động môi trường, cho phép lập báo cáo ĐTM hạn chế những tác động trực tiếp và gián tiếp của một số nguồn như cơ sở sản xuất, tái chế, khai thác, dịch vụ, kinh doanh nhằm mang lại lợi ích môi trường sống tối ưu.

ĐTM ở Việt Nam

ĐTM là một trong những hồ sơ môi trường quan trọng của doanh nghiệp, đặc biệt là cơ sở sản xuất phân bón, thủy sản, giao thông, chăn nuôi, sản xuất hạt nhựa, bệnh viện,… Bên cạnh những yêu cầu quan trọng của doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, cơ khí và hạt nhân lại càng không được thay đổi các phương thức, công suất, mở rộng quy mô sản xuất hay thay đổi sản phẩm.

Căn cứ vào quy trình lập ĐTM dự án, hàng loạt yêu cầu cụ thể về thể chế, pháp lý và nguyên tắc thực hiện theo hướng tích cực đối với doanh nghiệp. Không chỉ phụ thuộc vào các thể chế và yêu cầu cụ thể. Một số cách thức thực hiện ĐTM là hạn chế liên quan đến điều luật và vượt qua các thử thách cũng như còn mang lại nhiều hệ lụy đối với môi trường sống xung quanh.

Vì thế mà các quy định, Luật, Nghị định, Thông tư có liên quan đến quy trình lập ĐTM thay đổi liên tục qua các năm. Và sắp tới thì Dự thảo Luật sửa đổi sẽ có hiệu lực thi hành, hướng đến nhiều lợi ích cho doanh nghiệp cũng như tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan nhà nước dễ dàng kiểm soát và quản lý hơn.

Một số quy định ĐTM tại nhiều quốc gia

ĐTM ở Canada

Luật Đánh giá môi trường Canada 2012 trở thành công cụ lập kế hoạch, đánh giá và giảm thiểu tác động cho dự án với mục đích:

 • Bảo vệ các thành phần môi trường khỏi những bất lợi gây ra.
 • Thúc đẩy việc hợp tác và phối hợp giữa các cơ quan liên quan đến đánh giá môi trường.
 • Đảm bảo có sự tham gia của cộng đồng, dự án sẽ hoàn thiện kịp thời.
 • Khuyến khích dự án phát triển bền vững gắn liền với hình ảnh môi trường lành mạnh, tránh tác động đến môi trường.
Sơ lược về ĐTM ở các quốc gia trên thế giới
Ai Cập
 • ĐTM được thực hiện dưới sự bảo trợ của cơ quan môi trường, luật này ra đời vào năm 1997 để giải quyết các vấn đề môi trường.
 • Mục đích của đánh giá ĐTM đảm bảo việc bảo tồn môi trường và tài nguyên thiên nhiên phù hợp với khía cạnh sức khỏe và chống lại sự phát triển không kiểm soát.
 • Mục tiêu dài hạn phải đáp ứng nhu cầu hiện tại, trở thành công cụ quan trọng để tiếp cận với cách quản lý môi trường tốt nhất.

ĐTM ở Ấn Độ

 • Các nghiên cứu về đánh giá tác động môi trường ở Ấn Độ liên quan đến chất lượng không khí, nước,… trong một khoảng thời gian, xu hướng môi trường.
 • Nhưng việc theo dõi dữ liệu có sẵn không được nâng cao để cải thiện chất lượng ĐTM vì thế mà việc lập ĐTM trở nên khó khăn và tốn thời gian hơn
 • Năm 2020, Ấn Độ đề xuất Dự thảo ĐTM mới bằng cách loại bỏ những quy định cũ để tạo ra chính sách quản lý mới hiệu quả hơn.

Nepal

 • ĐTM được quốc gia này phát triển từ những năm 1980.
 • Người ta lồng ghép các yếu tố môi trường phù hợp với chính sách bảo tồn môi trường với hướng dẫn xây dựng. Đưa ra các yếu tố môi trường ngay từ giai đoạn lập dự án và phát triển giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.
 • Cho đến năm 1997, khi Đạo luật môi trường ban bố giúp thể chế hóa quá trình ĐTM, giúp cho việc thực hiện báo cáo ĐTM đầy đủ và khoa học hơn.

Hàn Quốc

 • Hệ thống ĐTM định hình lần đầu tiên vào năm 1980 với sự tham gia của cộng đồng với nhiều quy tắc được xác định rõ ràng.
 • ĐTM ở Hàn Quốc cung cấp chức năng quản lý môi trường được thực hiện ở giai đoạn phát triển dự án.
 • Hàn Quốc thiết lập và áp dụng ĐTM hơn 20 năm cho nhiều dự án khác nhau.

Trên đây là một vài nét sơ lược về ĐTM ở nước ta cùng một số quốc gia khác. Nếu Doanh nghiệp quan tâm thì hãy liên hệ ngay với Dịch vụ tư vấn môi trường Hợp Nhất. Ngoài ĐTM, chúng tôi còn có nhiều dịch vụ khác như lập kế hoạch bảo vệ môi trường, xin cấp giấy phép xả thải vào nguồn nước, đăng ký sổ chủ nguồn thải,… Gọi ngay Hotline 0938.857.768 để được tư vấn chi tiết hơn.

Lưu ý: Các thông tin, chủ đề chúng tôi cung cấp chỉ có giá trị tham khảo. Trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường: quý bạn đọc cần tra cứu - cập nhật hiệu lực pháp luật hiện hành của từng điều luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!