Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Quy định thu hồi, cấp lại GPMT

Giấy phép môi trường – GPMT được quan quan Nhà nước cấp cho tổ chức cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát sinh chất thải và xả thải ra môi trường. Tuy nhiên, nhiều cơ sở vẫn còn nhiều thắc mắc liên quan đến loại HSMT mới này. Cụ thể là các quy định thu hồi, cấp lại GPMT thì trình tự, thủ tục thực hiện ra sao?

Quy định về thu hồi, cấp lại GPMT
Quy định về thu hồi, cấp lại GPMT

1. Cơ quan nào có thẩm quyền cấp GPMT?

Nếu dự án, cơ sở của bạn thuộc đối tượng phải cấp GPMT nhưng chưa biết cơ quan nào cấp giấy phép thì hãy tìm hiểu quy định tại Điều 41 của Luật BVMT 2020:

 • Bộ TNMT áp dụng với đối tượng quy định tại Điều 39 của Luật môi trường:

+ Dự án đã có kết quả thẩm định báo cáo ĐTM.

+ Dự án nằm trên địa bàn từ 2 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên hoặc nằm trên vùng biển chưa xác định trách nhiệm quản lý của UBND cấp tỉnh; cơ sở nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất hoặc cơ sở tự thực hiện dịch vụ xử lý CTNH.

 • Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cấp GPMT cho dự án thuộc bí mật Nhà nước có liên quan đến quốc phòng, an ninh.
 • Đối với UBND cấp tỉnh cấp phép cho:

+ Dự án đầu tư nhóm II.

+ Dự án đầu tư nhóm III thuộc trường hợp nằm trên địa bàn từ 2 đơn vị hành chính cấp huyện trở lên.

+ Dự án quy định tại khoản 2 Điều 39 của Luật môi trường được UBND cấp tỉnh hoặc Bộ, cơ quan ngang Bộ phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM.

 • UBND cấp huyện cấp GPMT cho các dự án tại Điều 39 của Luật này (trừ các dự án ở trên).
Cơ quan có thẩm quyền cấp GPMT
Cơ quan có thẩm quyền cấp GPMT

2. Khi nào Giấy phép môi trường bị thu hồi?

Bên cạnh các quy định cấp mới GPMT, chủ dự án, cơ sở cần hiểu rõ các trường hợp nào GPMT bị thu hồi. Trường hợp này có quy định tại khoản 7, 8 Điều 30 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP:

 • Cấp GPMT không đúng thẩm quyền;
 • Cấp GPMT có nội dung trái quy định pháp luật.

Chủ dự án căn cứ vào từng trường hợp mà lập hồ sơ đề nghị cấp GPMT gửi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép mới. Nếu nội dung trái quy định thì cơ quan cấp GPMT thay thế giấy phép thông qua điều chỉnh nội dung theo đúng quy định.

Khi nào giấy phép môi trường bị thu hồi
Khi nào giấy phép môi trường bị thu hồi?

3. Trường hợp nào phải cấp lại GPMT?

Dựa theo khoản 3 Điều 44 của Luật BVMT 2020 thì dự án được cấp lại GPMT khi:

 • Giấy phép hết hạn.
 • Dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, CCN có thay đổi về tổng quy mô, công suất, công nghệ sản xuất hoặc thay đổi làm tăng nguy cơ tác động xấu đến môi trường so với GPMT đã cấp (trừ trường hợp dự án thay đổi thuộc đối tượng phải lập ĐTM).

3.1. Quy định về thời điểm cấp lại GPMT

Đối với thời điểm để chủ dự án cấp lại GPMT cần căn cứ vào khoản 4 Điều 30 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP:

 • Chủ dự án gửi hồ sơ đề nghị cấp lại trước thời hạn 6 tháng khi GPMT hết hạn.
 • Và trước khi thực hiện các thay đổi về tăng quy mô, công suất, công nghệ sản xuất,… thì chủ dự án nộp hồ sơ đề nghị cấp lại GPMT.
 • Trường hợp khu sản xuất, dịch vụ tập trung hay CCN có bổ sung thêm ngành nghề thì gửi hồ sơ cấp lại giấy phép trước khi thu hút đầu tư (trừ ngành nghề khi vận hành không phát sinh nước thải công nghiệp phải xử lý đảm bảo đạt điều kiện tiếp nhận nước thải của HTXLNT tập trung).
 • Chủ dự án gửi hồ sơ đề nghị cấp lại GPMT khi dự án đầu tư, khu sản xuất, dịch vụ tập trung, CCN có tăng số lượng nguồn phát sinh nước thải, bụi, khí thải với thông số ô nhiễm vượt tiêu chuẩn kỹ thuật môi trường, tăng lưu lượng nước thải, khí thải làm tăng hàm lượng thông số ô nhiễm, tăng mức độ ô nhiễm tiếng ồn, độ rung; thay đổi nguồn tiếp nhận nước thải và phương thức xả thải vào nguồn nước có yêu cầu bảo vệ nghiêm ngặt thì chủ dự án gửi hồ sơ đề nghị cấp lại GPMT trước khi thay đổi sau khi triển khai thực hiện cấp GPMT.
Quy định về thời điểm cấp lại giấy phép môi trường
Quy định về thời điểm cấp lại giấy phép môi trường

3.2. Quy định thủ tục cấp lại giấy phép môi trường

 • Chủ dự án, cơ sở gửi hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền (quy định tại Điều 41 của Luật môi trường).
 • Thời hạn cấp lại GPMT không quá 30 ngày (thẩm quyền Bộ TNMT; Bộ Quốc phòng, Bộ Công an); không quá 20 ngày (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện)
 • Cơ quan tiếp nhận kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ, công khai báo cáo đề xuất cấp GPMT, tham vấn ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan; kiểm tra thực tế dự án, tổ chức thẩm định cấp GPMT.
 • Trường hợp dự án có xả thải vào công trình thủy lợi thì cơ quan cấp GPMT lấy ý kiến bằng văn bản và phải nhận được sự đồng thuận của cơ quan quản lý công trình đó.
 • Trường hợp dự án đầu tư, cơ sở nằm trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, CCN thì cơ quan cấp GPMT lấy ý kiến bằng văn bản của chủ đầu tư trước khi cấp GPMT.
 • Riêng với dự án đầu tư, cơ sở cấp lại GPMT thì không phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải.

Nếu dự án đầu tư, cơ sở của bạn thuộc đối tượng cấp GPMT nhưng chưa biết triển khai thực hiện theo quy trình nào thì hãy liên hệ ngay với Công ty tư vấn môi trường Hợp Nhất qua Hotline 0938.857.768 để được hỗ trợ tư vấn dịch vụ đầy đủ hơn.

4. Tài liệu tham khảo (Reference material) 

Trong bài viết này, chúng tôi có tham khảo các nguồn tài liệu sau: 

 1. Luật Bảo vệ môi trường 2020;
 2. Thông tư 02/2022/TT-BTNMT;
 3. Nghị định 08/2022/NĐ-CP;
 4. Tài liệu Bộ phận Kinh doanh – Công ty Hợp Nhất;
 5. Tổng hợp Internet.

Lưu ý: Các thông tin, chủ đề chúng tôi cung cấp chỉ có giá trị tham khảo. Trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường: quý bạn đọc cần tra cứu - cập nhật hiệu lực pháp luật hiện hành của từng điều luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!