Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Quy định mới về báo cáo công tác BVMT

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ được quy định chi tiết trong Thông tư 25/2019/NĐ-CP. Mới đây, loại HSMT này cũng được bổ sung, điều chỉnh với những quy định mới trong Luật BVMT 2020 và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT về nội dung, thời gian, cơ quan tiếp nhận. Vậy báo cáo công tác BVMT thay đổi những yêu cầu nào, hãy tìm hiểu qua những thông tin dưới đây.

Nội dung, thời gian báo cáo công tác BVMT 

Dựa vào Điều 66 của Thông tư 02/2022/TT-BTNMT thì:

 • Dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc đối tượng phải cấp GPMT có nội dung báo cáo công tác BVMT quy định tại Mẫu 05A phụ lục VI của Thông tư này
 • Dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc đối tượng phải đăng ký môi trường có nội dung báo cáo công tác BVMT quy định tại Mẫu 05B phụ lục VI của Thông tư này. Các đối tượng miễn đăng ký môi trường thì không cần thực hiện báo cáo công tác BVMT
 • Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung hoặc cụm công nghiệp có nội dung báo cáo công tác BVMT quy định tại Mẫu 05 Phụ lục VI của Thông tư này

Thời gian gửi báo cáo

 • Chủ dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ báo cáo đến cơ quan về báo cáo định kỳ hằng năm (từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12) trước ngày 05/01 của năm tiếp theo
 • Chủ đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung hoặc cụm công nghiệp báo cáo cơ quan môi trường về báo cáo công tác BVMT định kỳ hằng năm (từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12) trước ngày 19/01 của năm tiếp theo
Quy định mới về báo cáo công tác BVMT
Quy định mới về báo cáo công tác BVMT

Cơ quan tiếp nhận

 • Cơ quan cấp giấy phép môi trường hoặc cơ quan tiếp nhận đăng ký môi trường
 • Sở TNMT (dự án đầu tư, cơ sở có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ)
 • UBND cấp huyện
 • Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung thì gửi báo cáo đến cơ quan chuyên môn BVMT cấp tỉnh, cơ quan cấp giấy phép môi trường, Ban quản lý KCN, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế
 • Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp thì gửi báo cáo công tác bảo vệ môi trường đến cơ quan chuyên môn BVMT cấp tỉnh, cơ quan cấp GPMT và UBND cấp huyện

Phân loại báo cáo công tác BVMT

Chủ đầu tư cần thực hiện đầy đủ trách nhiệm và gửi báo cáo công tác BVMT đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Theo khoản 2 Điều 119 của Luật BVMT 2020 thì báo cáo này được chia thành 2 loại:

 • Báo cáo công tác BVMT định kỳ hằng năm, kỳ báo cáo tính từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12
 • Báo cáo công tác đột xuất theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Báo cáo công tác BVMT phải tích hợp kết quả hoạt động của công trình, biện pháp BVMT đối với chất thải. Nội dung quan trọng nhất phải kể đến là kết quả quan trắc và giám sát môi trường định kỳ, quan trắc tự động liên tục cũng như các công tác quản lý CTR, CTNH. Đúng như tên gọi, báo cáo phải đảm bảo tích hợp đầy đủ phương án, biện pháp BVMT.

Công ty tư vấn môi trường Hợp Nhất chuyên lập hồ sơ môi trường với thế mạnh nhiều năm hoạt động trong dịch vụ quan trắc môi trường định kỳ cho doanh nghiệp. Dựa vào những lợi thế về kinh nghiệm và nguồn nhân lực, chúng tôi đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng trong việc quan trắc định kỳ, quan trắc tự động liên tục cho nhiều ngành nghề khác nhau.

Nếu Quý doanh nghiệp cần tư vấn hỗ trợ thêm thông tin thì hãy liên hệ ngay với Hợp Nhất qua Hotline 0938.857.768.

Lưu ý: Các thông tin, chủ đề chúng tôi cung cấp chỉ có giá trị tham khảo. Trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường: quý bạn đọc cần tra cứu - cập nhật hiệu lực pháp luật hiện hành của từng điều luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!