Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Quan trắc vệ sinh môi trường lao động

Các cơ sở sử dụng lao động bắt buộc phải quan trắc vệ sinh môi trường lao động để đánh giá, theo dõi và kiểm soát các yếu tố có hại trong môi trường.

Việc quan trắc phải được thực hiện theo một số quy định về cách thức, kế hoạch trước khi lập báo cáo nộp lên cơ quan có thẩm quyền.

Yếu tố có hại trong môi trường

 • Đo, thử nghiệm phân tích tại hiện trường, trong phòng thí nghiệm các yếu tố vi khí hậu như nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió và bức xạ nhiệt
 • Đo thử nghiệm, phân tích tại hiện trường, trong phòng thí nghiệp các yếu tố vật lý như ánh sáng, tiếng ồn, độ rung theo dải tần, phóng xạ, điện từ trường, bức xạ tử ngoại
 • Đánh giá yếu tố tiếp xúc nghề nghiệp như yếu tố vi sinh vật, gây dị ứng, mẫn cảm, dung môi
 • Đánh giá gánh nặng lao động, chỉ tiêu tâm sinh lý lao động ecgonomy, đánh giá gánh nặng lao động thể lực, đánh giá căng thẳng thần kinh tâm lý, đánh giá ecgonomy vị trí lao động
 • Lấy mẫu, bảo quản, đo, thử nghiệm tại hiện trường, phân tích trong phòng thí nghiệm với 70% các yếu tố như bụi hạt, silic bụi, bụi kim loại, bụi than, bụi talc, bụi bông, bụi amiang; các yếu tố hóa học tối thiểu như NOx, SOx, CO, CO2, dung môi hữu cơ (benzen, đồng đẳng toluen, xylen), thủy ngân, asen, TNT, nicotin, hóa chất trừ sâu.

Hồ sơ vệ sinh môi trường lao động sẽ cập nhật các yếu tố có hại cần quan trắc khi dự án thay đổi quy trình công nghệ, quy trình sản xuất, cải tạo, nâng cấp cơ sở lao động có nguy cơ phát sinh yếu tố nguy hại đối với sức khỏe người lao động.

Xây dựng kế hoạch quan trắc môi trường lao động

 • Hồ sơ vệ sinh lao động của cơ sở, quy trình sản xuất kinh doanh, số lượng người lao động làm việc tại bộ phận có yếu tố có hại để xác định số lượng yếu tố cần quan trắc, số lượng mẫu và vị trí lấy mẫu
 • Số người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm tại cơ sở
 • Yếu tố VSV, dị nguyên, yếu tố gây dị ứng, ung thư và yếu tố khác có khả năng gây ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động chưa được xác định trong hồ sơ vệ sinh lao động.

Quy định xử phạt đối với quan trắc môi trường lao động

 • Chủ dự án không thực hiện báo cáo kết quả hoạt động hằng năm cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước nếu thay đổi về địa chỉ trụ sở, chi nhánh; không tham gia khóa huấn luyện cập nhật kiến thức về chính sách pháp luật, khoa học công nghệ về quan trắc môi trường lao động bị phạt tiền từ 1 – 2 triệu đồng.
 • Người sử dụng lao động không công bố công khai người lao động tại nơi quan trắc và nơi kiểm tra, đánh giá, quản lý yếu tố nguy hiểm ngay sau khi có kết quả quan trắc môi trường lao động, kết quả kiểm tra, đánh giá, quản lý yếu tố nguy hiểm bị phạt tiền từ 2 – 5 triệu đồng.
 • Doanh nghiệp không thực hiện quan trắc môi trường lao động để kiểm soát tác hại cho sức khỏe người lao động bị phạt tiền từ 20 – 40 triệu đồng.
 • Nếu tổ chức quan trắc cùng người sử dụng lao động tiến hành quan trắc không theo quy trình theo quy định thì bị phạt từ 80 – 120 triệu đồng.
 • Nếu cung cấp kết quả quan trắc mà không triển khai hoạt động quan trắc thì bị phạt từ 120 – 140 triệu đồng.

Doanh nghiệp muốn lập báo cáo quan trắc môi trường lao động theo đúng quy định của pháp luật thì hãy liên hệ ngay với Công ty môi trường Hợp Nhất qua Hotline 0938.857.768.

Lưu ý: Các thông tin, chủ đề chúng tôi cung cấp chỉ có giá trị tham khảo. Trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường: quý bạn đọc cần tra cứu - cập nhật hiệu lực pháp luật hiện hành của từng điều luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!