Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Quan trắc khí thải cơ sở sản xuất công nghiệp

Các cơ sở sản xuất công nghiệp nào cần quan trắc khí thải tự động? Kỹ thuật và nội dung hồ sơ quan trắc như thế nào? Làm sao để tối ưu chi phí?

Các lĩnh vực sản xuất công nghiệp đang tiến tới thực hiện các mục tiêu giảm phát thải khí ô nhiễm, chẳng hạn như các ngành thép, nhiệt điện, xi măng, tái chế rác thải hoặc các ngành sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Bên cạnh nỗ lực xử lý khí thải ô nhiễm, bụi, hợp chất hóa học thì việc quan trắc khí thải cũng thực sự quan trọng.

Vì sao phải lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động?

Vấn đề phát thải công nghiệp trở thành nguồn gây ô nhiễm không khí chính đối với môi trường, làm suy giảm chất lượng môi trường cũng như thông số, mức độ ô nhiễm vượt ngưỡng cho phép. Vì thế, để đạt được mục tiêu làm sạch khí thải, cơ sở, doanh nghiệp phải quan trắc môi trường đạt được quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

Hệ thống phân tích môi trường, đo kiểm môi trường khí thải cho phép doanh nghiệp lập báo cáo quan trắc môi trường trình nộp lên cơ quan chuyên môn có thẩm quyền. Đối với nguồn thải phát sinh từ ngành/lĩnh vực có khối lượng phát thải lớn đòi hỏi phải thiết kế hệ thống xử lý khí thải, ứng dụng công nghệ và phương pháp xử lý phù hợp. Đồng thời, ngay sau đó, hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục cũng được lắp đặt.

Để tiết kiệm chi phí đầu tư, tránh những rủi ro không đáng có, chủ đầu tư phải lựa chọn hệ thống phù hợp. Điều này sẽ đảm bảo việc truyền số liệu quan trắc từ nguồn thải đến cơ quan chuyên môn với kết quả chính xác nhất. Một trong số đó phải chú trọng đến kỹ thuật cùng nhiều quy định liên quan.

Quan trắc khí thải cơ sở sản xuất công nghiệp

Kỹ thuật và nội dung quan trắc khí thải tự động

Hiện nay, kỹ thuật quan trắc tự động được quy định trong Thông tư 10/2021/TT-BTNMT và đối tượng, thông số quan trắc quy định tại Luật BVMT 2020.

Kỹ thuật quan trắc khí thải tự động

  • Thông số quan trắc dựa vào đặc thù, hệ thống xử lý khí thải và yêu cầu của cơ quan Nhà nước
  • Thành phần cơ bản của hệ thống: thiết bị quan trắc, thiết bị nhận truyền quản lý dữ liệu, thiết bị camera giám sát,…
  • Phải thường xuyên quản lý, duy trì và vận hành hệ thống đạt chuẩn SOP
  • Thường xuyên kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm và kiểm tra định kỳ với thiết bị quan trắc
  • Cần bảo trì, thay thế linh phụ kiện, sửa chữa, thay thế thiết bị đo, phân tích của hệ thống quan trắc

Đối tượng quan trắc

  • Dự án đầu tư, cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với lưu lượng xả thải lớn ra môi trường. Quá trình quan trắc phải đáp ứng quy định kỹ thuật, dữ liệu truyền trực tiếp đến cơ quan môi trường cấp tỉnh (Khoản 1, 2 Điều 112 của Luật BVMT 2020)
  • Thời hạn lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động chậm nhất ngày 31/12/2024 đối với dự án có mức lưu lượng, công suất của hệ thống xử lý khí thải quy định tại Cột 5 Phụ lục XXIX (Nghị định 08/2022/NĐ-CP). Từ ngày 01/01/2025 thì các dự án phải lắp đặt hệ thống trước khi vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải
  • Hệ thống quan trắc phải được thử nghiệm, kiểm định, hiệu chuẩn theo đúng tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng
  • Thông số quan trắc quy định tại Cột 4 Phụ lục XXIX của Nghị định 08/2022/NĐ-CP
  • Chủ dự án có văn bản thông báo đến cơ quan cấp GPMT, trường hợp GPMT do cơ quan trung ương cấp (trừ dự án thuộc bí mật quốc phòng, an ninh) phải gửi thêm cho cơ quan chuyên môn BVMT cấp tỉnh để theo dõi, giám sát quá trình thực hiện

Chủ đầu tư phải lựa chọn hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục theo đúng quy mô, công suất, lưu lượng và thông số cần quan trắc để đáp ứng các quy định liên quan đến kỹ thuật, văn bản hướng dẫn để giảm chi phí.

Vì vậy, nếu như Quý Doanh nghiệp cần tư vấn lắp đặt hệ thống quan trắc tự động thì hãy liên hệ ngay với Công ty dịch vụ môi trường Hợp Nhất qua Hotline 0938.857.768.

Lưu ý: Các thông tin, chủ đề chúng tôi cung cấp chỉ có giá trị tham khảo. Trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường: quý bạn đọc cần tra cứu - cập nhật hiệu lực pháp luật hiện hành của từng điều luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!