Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Nội dung chính luật BVMT 2005-2020

Nội dung chính trong luật BVMT từ năm 2005 đến năm 2020 được chú ý khi đất nước tiếp cận với tiến trình phát triển kinh tế, hội nhập và phát triển xã hội. Khi đó, tài nguyên thiên nhiên được coi là miếng ăn béo bở của các nước phát triển, họ bắt đầu khai thác phục vụ cho các nhu cầu sản xuất và sinh hoạt để tăng trưởng kinh tế.

Suy thoái, cạn kiệt cùng với ô nhiễm môi trường bắt đầu thức tỉnh các quốc gia phải thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường. Kể từ đó, luật môi trường ra đời trở thành giải pháp quan trọng, ngăn chặn các thách thức môi trường cũng như xử lý triệt để nguồn gốc ô nhiễm.

Vai trò của Luật BVMT 2005

 • Áp dụng nhiều quy định đối với phát triển bền vững về vai trò BVMT, cụ thể hóa trách nhiệm của cơ quan Nhà nước, xây dựng các tiêu chuẩn môi trường,…
 • Xây dựng đối tượng, thời gian, nội dung, thẩm định, phê duyệt báo cáo môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường,…
 • Quy định đối tượng phải có cam kết bảo vệ môi trường với nội dung đăng ký, trách nhiệm thực hiện và kiểm tra nhằm nâng cao trách nhiệm BVMT
 • Quy định về quan trắc môi trường, hệ thống quan trắc để cung cấp thông tin đáp ứng nhu cầu đánh giá thực trạng, theo dõi diễn biến chất lượng môi trường và tác động xấu đến môi trường

Vai trò của Luật 2014

 • Quan tâm nhiều hơn đến vấn đề biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT.
 • Các quy định mới về thông tin, chỉ thị, thống kê và báo cáo môi trường
 • Đối với đánh giá môi trường chiến lược thì Luật phân loại, làm rõ và bổ sung đối tượng phải có báo cáo môi trường chiến lược
 • Xác định rõ 3 nhóm dự án phải lập ĐTM, khắc phục những hạn chế trong quy định Luật BVMT 2005
 • Cam kết bảo vệ môi trường được thay thế thành Kế hoạch bảo vệ môi trường
 • Các tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm, suy thoái môi trường có trách nhiệm khắc phục hậu quả và bồi thường thiệt hại do hành vi mà mình gây ra
 • Nội dung mới về quy hoạch bảo vệ môi trường với các nguyên tắc quan trọng như cấp độ, kỳ quy hoạch, nội dung quy hoạch, trách nhiệm, tham vấn, thẩm định, phê duyệt,… giúp chủ động triển khai các công tác BVMT.

Nội dung chính luật BVMT 2005-2020

Điểm mới của Luật BVMT 2020

 • Đơn vị từ chối thu gom nếu cơ sở không phân loại rác thải, hoặc không sử dụng bao bì đúng quy định
 • Luật bổ sung thêm đối tượng phải đánh giá sơ bộ tác động môi trường (quy định tại Điều 29 với dự án thuộc nhóm I)
 • Các quy định mới về giấy phép môi trường (quy định từ Điều 39 đến Điều 49 với 3 nhóm đối tượng)
 • Phương thức quản lý môi trường có sự thay đổi rõ rệt theo từng tiêu chí môi trường, kiểm soát chặt chẽ dự án có nguy cơ tác động xấu, áp dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện và cắt giảm thủ tục hành chính
 • Luật BVMT 2020 bãi bỏ thủ tục cấp giấy phép xả thải vào nguồn nước, giấy phép xả thải vào công trình thủy lợi và lồng ghép vào GPMT
 • Dựa vào một số tiêu chí môi trường mà các dự án đầu tư được phân loại rõ ràng, chi tiết hơn
 • Tăng cường tham vấn, phát huy vai trò của cộng đồng dân cư trong hoạt động bảo vệ môi trường
 • Quy định đồng bộ các công cụ quản lý môi trường theo từng giai đoạn, bắt đầu từ khâu xem xét chủ trương đầu tư, thẩm định, thực hiện cho đến giai đoạn dự án đi vào hoạt động chính thức

Nếu Quý KH còn thắc mắc bất kỳ vấn đề nào liên quan đến các loại hồ sơ môi trường thì hãy liên hệ ngay với Công ty tư vấn môi trường Hợp Nhất qua Hotline 0938.857.768.

Lưu ý: Các thông tin, chủ đề chúng tôi cung cấp chỉ có giá trị tham khảo. Trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường: quý bạn đọc cần tra cứu - cập nhật hiệu lực pháp luật hiện hành của từng điều luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!