Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Lập ĐTM đánh giá tác động môi trường

Lập đánh giá tác động môi trường là quá trình đánh giá mức độ ảnh hưởng thực tế của dự án đối với môi trường và xã hội. Thông qua đó, những tác động chính liên quan đến quy trình công nghệ hoặc giải pháp môi trường cũng được đề xuất nhằm đánh giá và xây dựng chính xác những yêu cầu đối với môi trường.

Lập ĐTM đánh giá tác động môi trường

1. Căn cứ lập đánh giá tác động môi trường

 • Luật bảo vệ môi trường 2014
 • Nghị định 40/2019/NĐ-CP quy định bổ sung chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường.
 • Thông tư 25/2019/TT-BTNMT hướng dẫn thi hành Luật BVMT và dịch vụ quan trắc môi trường.

2. Lợi ích của việc đánh giá tác động môi trường

 • Giúp cân bằng tiêu chí môi trường với các vấn đề liên quan đến quá trình phát triển kinh tế – xã hội, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp,…
 • Cung cấp chính xác kết quả phân tích hiện trạng môi trường, xác định thành phần, mức độ và đặc tính từng nguồn thải tác động đến môi trường.
 • Giúp cơ sở tránh hoặc xây dựng nhiều biện pháp xử lý hạn chế, ngăn chặn những tác động đến môi trường.
 • Giúp cung cấp đầy đủ thông tin về dự án, những hạn chế và yêu cầu bổ sung đối với doanh nghiệp.
 • Làm căn cứ quan trọng đối với nhiều loại hồ sơ môi trường sau này như vận hành thử nghiệm, xác nhận hoàn thành công trình BVMT hoặc lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ,…
 • Xác định phương hướng phát triển cho doanh nghiệp trong việc lựa chọn quy mô, công suất, nguyên vật liệu sử dụng, công nghệ xử lý giúp xây dựng hiệu quả chiến lược phát triển kinh tế.

2. Quy định mới về đánh giá tác động môi trường

Hiện nay Luật BVMT và Nghị định 40/2019/NĐ-CP là hai trong nhiều quy định trong việc lập ĐTM cho doanh nghiệp. Mới đây, Dự thảo luật BVMT 2020 đã được thông qua và dự kiến có hiệu lực từ đầu năm 2022 có quy định đánh giá tác động môi trường chia thành ĐTM sơ bộ và ĐTM chi tiết.

2.1. ĐTM sơ bộ

Với quy định mới, chủ dự án bắt buộc phải lập đánh giá sơ bộ trước. Nội dung này sẽ thực hiện dựa theo Nghị định 54/2021/NĐ-CP được thực hiện đồng thời với giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng, đề xuất chủ trương, đề nghị chấp thuận chủ trương đối với dự án đầu tư thuộc đối tượng đề nghị hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định pháp luật, đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

ĐTM sơ bộ thực hiện theo những nội dung chính dưới đây:

 • Cần đánh giá sự phù hợp địa điểm dự án đầu tư với chiến lược, quy hoạch BVMT quốc gia, nội dung BVMT trong quy hoạch vùng, tỉnh.
 • Dựa vào quy mô, công nghệ sản xuất và địa điểm cần nhận dạng, dự án tác động chính đến môi trường.
 • Xác định chính xác những yếu tố nhạy cảm của môi trường tại nơi dự án thực hiện.
 • Đối với dự án có nguy cơ gây ô nhiễm cần phân tích, đánh giá, chọn phương án về quy mô, công nghệ sản xuất, công nghệ xử lý chất thải, địa điểm và biện pháp giảm thiểu tác động.
 • Trong quá trình đánh giá tác động môi trường cần xác định vấn đề môi trường chính cùng phạm vi tác động.

2.2. ĐTM chi tiết

Đối với ĐTM chi tiết thì thực hiện theo quy định, quy trình như trước đây, bao gồm các công việc sau:

 • Tiếp nhận và khảo sát trực tiếp dự án, thu thập, đánh giá và tổng hợp những thông tin liên quan như điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, môi trường, khí hậu, thời tiết,…
 • Xác định những nguồn thải tác động đến môi trường, đánh giá mức độ và xây dựng phương án, đề xuất biện pháp xử lý môi trường.
 • Tiến hành lấy kiến chuyên gia, cộng đồng dân cư nơi chịu ảnh hưởng trực tiếp đến dự án
 • Hoàn thành hồ sơ, viết ĐTM từ những thông tin thu thập được trình lên hội đồng thẩm định hồ sơ.
 • Chỉnh sửa, bổ sung theo yêu cầu và nộp lại cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Nếu như bạn cần tìm đơn vị tư vấn dịch vụ môi trường ở TPHCM cho dự án của mình nhưng không biết làm thế nào thì hãy liên hệ ngay với Công ty dịch vụ môi trường Hợp Nhất qua Hotline 0938.857.768 để chúng tôi tiến hành thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Lưu ý: Các thông tin, chủ đề chúng tôi cung cấp chỉ có giá trị tham khảo. Trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường: quý bạn đọc cần tra cứu - cập nhật hiệu lực pháp luật hiện hành của từng điều luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!