Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Luật BVMT 2020 về quan trắc môi trường

Quan trắc môi trường định kỳ là hoạt động giám sát, quản lý, đánh giá và phân tích hiện trạng, chất lượng môi trường trong cơ sở sản xuất, nhà xưởng, kinh doanh, dịch vụ,… khi đi vào hoạt động chính thức. Và sắp tới việc quan trắc sẽ có những thay đổi, bổ sung mới được quy định cụ thể trong Luật BVMT 2020. Để hiểu rõ hơn, cùng Hợp Nhất tìm hiểu những quy định mới.

Những quy định chung về quan trắc môi trường

 • Chất thải (nước thải, khí thải, bụi, CTR, CTNH, tiếng ồn, độ rung, các chất gây ô nhiễm) gồm quan trắc chất thải định kỳ, quan trắc chất thải tự động, liên tục.
 • Chất lượng môi trường gồm đất, không khí, các thành phần môi trường thông qua chương trình quan trắc định kỳ và quan trắc tự động, liên tục.
 • Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung có phát sinh chất thải ra ngoài môi trường phải tiến hành quan trắc theo đúng quy định.
 • Bộ TNMT, các Bộ cơ quan ngang bộ, cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh tổ chức thực hiện quan trắc chất lượng môi trường xung quanh phù hợp với quy hoạch BVMT.

Các thành phần cần quan trắc

 • Đối với môi trường nước (nước mặt lục địa, nước dưới đất, nước biển).
 • Đối với môi trường không khí (không khí trong nhà/ngoài trời).
 • Tiến hành quan trắc tiếng ồn, độ rung, bức xạ, ánh sáng.
 • Môi trường đất, trầm tích.
 • Phóng xạ.
 • Nước thải, khí thải, CTR, hóa chất nguy hại và đa dạng sinh học.

Quan trắc định kỳ luật BVMT 2020

Một số quy định về quan trắc chất thải

Đối với quan trắc nước thải

 • Dự án có khả năng gây ô nhiễm môi trường có quy mô xả thải từ 20 m3/ngày trở lên thì thực hiện quan trắc định kỳ 3 tháng/lần.
 • Dự án không thuộc trường hợp trên nhưng có quy mô xả thải từ 20 m3/ngày trở lên thì quan trắc 6 tháng/lần.
 • Những dự án thuộc 2 trường hợp trên đấu nối nước thải vào HTXLNT tập trung của khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung thì quan trắc theo quy định của chủ đầu tư cơ sở hạ tầng nơi dự án vận hành.
 • Những dự án khác vẫn phải quan trắc làm cơ sở đánh giá sự phù hợp quy chuẩn kỹ thuật. Khi nước thải vượt quá mức cho phép phải rà soát lại hệ thống, cải tạo, nâng cấp công trình nhằm đạt tiêu chuẩn xả thải.
 • Những dự án thuộc đối tượng lắp đặt trạm quan trắc tự động phải triển khai lắp đặt trước khi đưa dự án đi vào vận hành chính thức áp dụng với dự án nằm trong KCN miễn trừ đấu nối vào HTXLNT tập trung và dự án có nguy cơ gây ô nhiễm có quy mô xả thải từ 500 m3/ngày trở lên. Đối với dự án khác có quy mô xả thải từ 1.000 m3/ngày trở lên theo công suất thiết kế.

Quan trắc bụi, khí thải

 • Dự án có khả năng gây ô nhiễm môi trường có quy mô xả thải từ 5.000 m3/ngày trở lên thì thực hiện quan trắc định kỳ 3 tháng/lần.
 • Dự án không thuộc trường hợp trên nhưng có quy mô xả thải từ 5.000 m3/ngày trở lên thì quan trắc 6 tháng/lần.
 • Đối tượng lắp đặt trạm quan trắc tự động, liên tục gồm dự án có lưu lượng xả thải lớn, lò đốt CTNH/CTR tập trung; khí thải từ cơ sở sử dụng phế liệu phải lập ĐTM có nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất. Những dự án này phải lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, có camera theo dõi, truyền số liệu đến cơ quan môi trường.

Quy định về quan trắc môi trường quốc gia

Được biết, quan trắc chất lượng môi trường phân chia thành khu vực cấp quốc gia (lưu vực sông, hồ liên tỉnh, vùng kinh tế trọng điểm, xuyên biên giới) và cấp tỉnh liên quan đến các thành phần môi trường.

 • Vấn đề quan trọng nhất phải tiến hành phân tích, đánh giá hiện trạng mạng lưới quan trắc, hệ thống phòng thí nghiệm, phân tích môi trường và quản lý số liệu, dữ liệu.
 • Nêu rõ các quan điểm, mục tiêu, phương án quy hoạch tổng thể phù hợp với vùng, định hướng quan trắc và cảnh báo các sự cố môi trường.
 • Chủ đầu tư cần bố trí mạng lưới quan trắc gồm điểm, thông số, tần suất quan trắc theo đúng quy định.
 • Danh mục dự án quan trắc.

Từ kết quả quan trắc thì doanh nghiệp phải lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ theo đúng quy định. Nếu như bạn cần tư vấn, giải đáp thắc mắc và sử dụng dịch vụ tư vấn hồ sơ môi trường của Hợp Nhất thì hãy liên hệ ngay Hotline 0938.857.768 để hỗ trợ.

Lưu ý: Các thông tin, chủ đề chúng tôi cung cấp chỉ có giá trị tham khảo. Trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường: quý bạn đọc cần tra cứu - cập nhật hiệu lực pháp luật hiện hành của từng điều luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!