Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Lập hồ sơ đăng ký sổ chủ nguồn thải

Nếu bạn là cơ sở sản xuất, kinh doanh có phát sinh chất thải nguy hại bắt buộc phải đăng ký sổ chủ nguồn thải nhằm phát hiện kịp thời và đề xuất phương án, biện pháp khắc phục kịp thời tránh gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với môi trường. Là một hồ sơ môi trường quan trọng, căn cứ theo Thông tư 36/2015/TT-BTNMT ban hành ngày 30 tháng 6 năm 2015 của BTNMT có quy định mọi cá nhân, cơ sở phải lập hồ sơ đăng ký sổ chủ nguồn thải CTNH để kịp thời thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải đúng nơi quy định.

Đăng ký sổ chủ nguồn thải
(Hình: Lập hồ sơ đăng ký sổ chủ nguồn thải CTNH)

Mẫu đơn đăng ký/cấp lại sổ chủ nguồn chất thải nguy hại

………..(1)……….. ________                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________________
….., ngày … Tháng … Năm ……

ĐƠN ĐĂNG KÝ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI

(cấp lần đầu/cấp lại)

Kính gửi: …………….(2)………………..

1. Phần khai chung về chủ nguồn thải chất thải nguy hại:

1.1. Tên:………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ văn phòng/trụ sở chính:……………………………………………………………………………….

Điện thoại:……………………….. Fax:……………………………….. E-mail:……………………………….

Giấy đăng ký kinh doanh số:………………. Ngày cấp:…………….. Nơi cấp:……………………….

Giấy CMND (nếu là cá nhân) số:…………………. ngày cấp:……………. Nơi cấp:…………………

Mã số QLCTNH (trường hợp cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại):……..

Tên người liên hệ (trong quá trình tiến hành thủ tục):………………………………………

1.2. Cơ sở phát sinh chất thải nguy hại (trường hợp có nhiều hơn một thì trình bày lần lượt từng cơ sở):…………………………………………………………………………………………

Tên (nếu có):…………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………

Loại hình (ngành nghề) hoạt động#:…………………………………………………………………………

Điện thoại:…………………. Fax:…………………… E-mail:……………………………

2. Dữ liệu về sản xuất:

(Trường hợp có nhiều hơn một cơ sở phát sinh chất thải nguy hại thì phân biệt rõ đối với từng cơ sở)

2.1. Danh sách nguyên liệu thô/hoá chất (dự kiến):

TT Nguyên liệu thô/hoá chất Số lượng trung bình (kg/năm)
     

2.2. Danh sách máy móc, thiết bị (dự kiến):

TT Máy móc, thiết bị Công suất
     

2.3. Danh sách sản phẩm (dự kiến):

TT Tên sản phẩm Sản lượng trung bình (kg/năm)
     

3. Dữ liệu về chất thải:

(Trường hợp có nhiều hơn một cơ sở phát sinh chất thải nguy hại thì phân biệt rõ đối với từng cơ sở)

3.1. Danh sách chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên (ước tính):

TT Tên chất thải Trạng thái tồn tại   Số lượng trung bình (kg/năm) Mã chất thải nguy hại
    (rắn/lỏng/bùn)    
  Tổng số lượng      

3.2. Danh sách chất thải nguy hại tồn lưu (nếu có):

TT Tên chất thải Trạng thái tồn tại   Số lượng (kg) Mã chất thải nguy hại Thời điểm bắt đầu tồn lưu
    (rắn/lỏng/bùn)      
  Tổng khối lượng        

4. Danh sách chất thải nguy hại đăng ký tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ chất thải nguy hại tại cơ sở (nếu có):

(Trường hợp có nhiều hơn một cơ sở phát sinh chất thải nguy hại thì phân biệt rõ đối với từng cơ sở)

TT Tên chất thải Trạng thái
tồn tại
Số lượng (kg/năm) Mã chất thải nguy hại Phương án tự tái sử dụng/sơ chế/tái chế/xử lý/đồng xử lý/thu hồi năng lượng Mức độ xử lý
    (rắn/lỏng/bùn)       (tương đương tiêu chuẩn, quy chuẩn nào)
  Tổng số lượng          

5. Hồ sơ kèm theo đơn đăng ký

5.1. Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương

5.2. Hồ sơ, giấy tờ đối với trường hợp đăng ký tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ chất thải nguy hại gồm các nội dung cụ thể như sau:

– Bản sao báo cáo ĐTM, kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc hồ sơ, giấy tờ tương đương (Bản cam kết bảo vệ môi trường, Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, Đề án bảo vệ môi trường hoặc giấy tờ về môi trường khác) kèm theo quyết định phê duyệt hoặc văn bản xác nhận tương ứng;

– Bản sao văn bản chấp thuận phương án tự tái sử dụng, tái chế, sơ chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ chất thải nguy hại trong trường hợp chưa nằm trong báo cáo ĐTM hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc hồ sơ, giấy tờ tương đương;

– Văn bản xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường đối với cơ sở thuộc đối tượng lập báo cáo ĐTM;

– Bản mô tả chi tiết hệ thống, thiết bị hoặc phương án cho việc tự tái sử dụng, tái chế, sơ chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ chất thải nguy hại kèm theo kết quả 03 (ba) lần lấy mẫu, phân tích đạt QCKTMT đối với các hệ thống, thiết bị xử lý và bảo vệ môi trường.

Tôi xin cam đoan rằng những thông tin cung cấp ở trên là đúng sự thật. Đề nghị quý Sở cấp (hoặc cấp lại) Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại.

………….(3)…………

          (Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Tên chủ nguồn thải chất thải nguy hại;

(2) Sở Tài nguyên và Môi trường nơi đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại;

(3) Người có thẩm quyền ký của chủ nguồn thải chất thải nguy hại;

Phân loại ngành nghề lập hồ sơ đăng ký sổ chủ nguồn thải

 Loại hình (ngành nghề) hoạt động được phân loại như sau: Chế biến thực phẩm; cơ khí; dầu khí; dược; điện; điện tử; hoá chất; khoáng sản; luyện kim; nông nghiệp; quản lý, xử lý nước, nước thải, chất thải; sản xuất hàng tiêu dùng; sản xuất vật liệu cơ bản (cao su, nhựa, thuỷ tinh…); sản xuất vật liệu xây dựng; sây dựng (bao gồm cả phá dỡ công trình); y tế và thú y; ngành khác.

Hồ sơ môi trường sổ chủ nguồn thải
(Hình: Công ty tư vấn môi trường Hợp Nhất)

Thông tin liên hệ lập sổ chủ nguồn thải

Nếu Quý khách hàng có nhu cầu đăng ký/cấp lại sổ chủ nguồn thải hãy liên hệ trực tiếp với công ty môi trường Hợp Nhất để được tư vấn hỗ trợ tận tình nhất.

Ngoài sổ chủ nguồn thải chúng tôi còn chuyên lập báo cáo giám sát môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường, lập kế hoạch môi trường đến thành lập giấy phép xả thải,… Với quy trình xử lý hoàn hảo, đội ngũ nhân viên dày dạn kinh nghiệm hỗ trợ tối đa cộng với chính sách và chi phí hợp lý chắc chắn Quý khách hàng sẽ nhận ngay hồ sơ mà mình mong muốn trong thời gian nhanh chóng, kịp thời nhất.

Lưu ý: Các thông tin, chủ đề chúng tôi cung cấp chỉ có giá trị tham khảo. Trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường: quý bạn đọc cần tra cứu - cập nhật hiệu lực pháp luật hiện hành của từng điều luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!