Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Lập giấy phép xả thải cho khu công nghiệp

Vì sao làm giấy phép xả thải của doanh nghiệp rất quan trọng? Hiện nay, các khu công nghiệp tập trung phát triển với quy mô và công suất khác nhau. Việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung để đấu nối thu gom và xử lý trực tiếp nước thải từ các ngành sản xuất là quy định bắt buộc.

HTXLNT có vai trò điều tiết và xử lý các vấn đề liên quan đến chất lượng môi trường. Nhiều KCN còn tập trung quy hoạch cơ sở hạ tầng để hoàn thành các hạng mục công trình BVMT trước khi dự án đi vào vận hành chính thức.

Làm sao để khu công nghiệp được cấp phép xả thải?

Điều quan trọng chẳng kém là xin giấy phép xả thải là một trong những trách nhiệm mà các doanh nghiệp bắt buộc phải thực hiện. Căn cứ vào lưu lượng nguồn thải mà xin giấy phép phù hợp với từng cơ quan quản lý tương ứng.

Để dự án được cấp phép hoạt động, sau khi lập đtm/kế hoạch bảo vệ môi trường và xây dựng HTXLNT thì chủ đầu tư phải tiến hành xin giấy phép xả thải theo quy định. Hiện nay, giấy phép xả thải căn cứ vào các quy định của Nghị định 201/2013/NĐ-CP.

Theo đó, Bộ TNMT tiếp nhận và quản lý hồ sơ của dự án xả thải vào nguồn nước có lưu lượng từ 5.000 m3/ngày đêm trở lên. Sở TNMT thì thụ lý hồ sơ cho dự án có quy mô xả thải từ 20 đến dưới 5.000 m3/ngày đêm. Và UBNT cấp tỉnh tiếp nhận các hồ sơ cho những trường hợp còn lại.

Đăng ký giấy phép xả thải là công cụ quản lý môi trường hiệu quả cho doanh nghiệp. Giấy phép có tác dụng quản lý quá trình xả thải vào công trình thủy lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Bởi lẽ giấy phép có nêu rõ lưu lượng, chất lượng nước thải sau xử lý, nguồn tiếp nhận và vị trí xả thải.

Lập giấy phép xả thải cho khu công nghiệp

Cấp giấy phép xả thải trong điều kiện nào?

  • Có nguồn nhân lực vận hành HTXLNT với đầy đủ thiết bị xử lý và quan trắc nước thải công nghiệp định kỳ.
  • Chủ dự án cần xây dựng phương án, phương tiện và thiết bị khắc phục sự cố, giám sát tài nguyên nước, xả thải vào nguồn nước đúng quy định.
  • Hoàn chỉnh các biện pháp bảo vệ môi trường.
  • Phải đầu tư, nâng cấp, cải tạo HTXLNT đạt chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn xả thải.
  • Theo dõi và quản lý các thông số liên quan đến nước thải, áp dụng nhiều phương pháp XLNT tương ứng với quy mô, công suất và loại nguồn thải.

Quy định mới về giấy phép xả thải khu công nghiệp

Các KCN là đối tượng bắt buộc phải xin giấy phép xả thải đúng quy định. Trong năm 2021, doanh nghiệp cần lưu ý đến vấn đề tích hợp giấy phép xả thải trong GPMT. Việc tích hợp này mang lại khá nhiều lợi ích to lớn cho doanh nghiệp không chỉ tiết giảm nhiều thủ tục hành chính rườm rà mà còn làm tốn kém chi phí khác.

Mặc dù tích hợp cùng nhiều loại giấy phép khác như giấy xác nhận hoàn thành công trình BVMT, giấy phép xả khí thải, giấy đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu, giấy phép xử lý CTNH, sổ chủ nguồn thải, kế hoạch và quản lý môi trường. Mặc dù tích hợp chung thành 1 loại duy nhất nhưng giấy phép xả thải thể hiện đầy đủ trách nhiệm của doanh nghiệp đối với môi trường.

Giấy phép xả thải là một trong những giải pháp BVMT quan trọng nhằm bảo vệ hệ sinh thái, đảm bảo chất lượng nguồn tiếp nhận, bảo vệ lợi ích xả thải. Một điểm lưu ý khác là cần lưu ý đến thời hạn của giấy phép. Việc gia hạn giấy phép xả thải vào nguồn nước trễ hay không đúng hạn thì chủ dự án phải xin giấy phép mới.

Trên đây là một số lưu ý liên quan đến giấy phép xả thải cho các KCN và những quy định mới có liên quan. Để tiết kiệm thời gian và chi phí, Quý Doanh nghiệp vui lòng liên hệ ngay dịch vụ xin giấy phép xả thải của Hợp Nhất theo Hotline 0938.857.768 để được tư vấn miễn phí nhé!

Lưu ý: Các thông tin, chủ đề chúng tôi cung cấp chỉ có giá trị tham khảo. Trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường: quý bạn đọc cần tra cứu - cập nhật hiệu lực pháp luật hiện hành của từng điều luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!