Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Mức phạt khi không làm kế hoạch bảo vệ môi trường

Nội Dung Bài Viết

Không làm kế hoạch bảo vệ môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Môi trường đang đứng trước nhiều nguy cơ suy thoái, hàng loạt hệ lụy tiêu cực, hàng trăm tác động xấu đối với chất lượng cuộc sống con người và hệ sinh thái trở thành hồi chuông cảnh báo để các cơ quan môi trường, cơ quan nhà nước vào cuộc kiểm tra, kiểm soát tình hình môi trường tối ưu. Ngoài xử lý nước thải ô nhiễm, doanh nghiệp cần chủ động hơn trong việc hoàn thành đầy đủ các loại hồ sơ môi trường, trong đó có làm kế hoạch bảo vệ môi trường.

Làm kế hoạch bảo vệ môi trường
(Hình: Mức phạt khi không làm kế hoạch bảo vệ môi trường)

Căn cứ phạt khi không làm kế hoạch bảo vệ môi trường

 • Căn cứ vào Nghị định 18/2015/NĐ-CP bắt buộc các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải làm kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc báo cáo đánh giá tác động môi trường trình lên cơ quan có thẩm quyền xem xét và thẩm định hồ sơ.
 • Bên cạnh đó, khá nhiều doanh nghiệp vẫn chưa nắm rõ luật quy định, chưa hoàn thành đúng quy trình lập báo cáo ĐTM và Kế hoạch BVMT phù hợp vì thế mà phải chịu mức xử phạt nghiêm trọng từ cơ quan môi trường.

Để doanh nghiệp hiểu rõ hơn về quy trình làm việc và các mức xử phạt, tại Điều 11 của Nghị định 155/2016/NĐ-CP có quy định rõ ràng đối với trường hợp cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ chưa làm kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc Báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định cụ thể như sau:

Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có quy mô, công suất tương đương với trường hợp phải lập kế hoạch BVMT trình UBND cấp huyện và do UBND cấp huyện hoặc Phòng Đăng ký kinh doanh cấp huyện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sẽ bị xử phạt như sau:

Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng

 • Đối với hành vi không thực hiện việc khắc phục ô nhiễm môi trường do hoạt động của mình gây ra;

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 1.500.000 đồng

 • Đối với hành vi không có hệ thống thu gom nước thải riêng biệt với hệ thống thoát nước mưa; không có đủ phương tiện, thiết bị thu gom, lưu giữ, phân loại chất thải rắn tại nguồn; để phát tán khí độc hại ra môi trường; không hạn chế tiếng ồn, độ rung, phát sáng, phát nhiệt gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và người lao động; xây lắp thiết bị, đường ống hoặc các đường thải khác để xả thải không qua xử lý môi trường; không vận hành thường xuyên hoặc vận hành không đúng quy trình đối với công trình bảo vệ môi trường.

Phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 2.000.000 đồng

 • Đối với hành vi không có hệ thống xử lý nước thải, khí thải, bụi thải đạt quy chuẩn kỹ thuật;

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng

 • Đối với hành vi không có bản kế hoạch bảo vệ môi trường được xác nhận theo quy định;

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

 • Đối với hành vi không thực hiện việc khắc phục ô nhiễm môi trường do hoạt động của mình gây ra;

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng

 • Đối với hành vi không có hệ thống thu gom nước thải riêng biệt với hệ thống thoát nước mưa; không có đủ phương tiện, thiết bị thu gom, lưu giữ, phân loại chất thải rắn tại nguồn; để phát tán khí độc hại ra môi trường; không hạn chế tiếng ồn, độ rung, phát sáng, phát nhiệt gây ảnh hưởng xấu đối với môi tường và người lao động; xây lắp, lắp đặt thiết bị, đường ống hoặc các đường thải khác để xả chất thải không qua xử lý môi trường; không vận hành thường xuyên hoặc vận hành không đúng quy trình đối với công trình bảo vệ môi trường;

Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng

 • Đối với hành vi không có hệ thống xử lý nước thải, khí thải, bụi đạt quy chuẩn kỹ thuật;

Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng

 • Đối với hành vi không có bản kế hoạch bảo vệ môi trường được xác nhận theo quy định;

Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ có quy mô, công suất tương đương với trường hợp phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường trình UBND cấp tỉnh, các bộ, cơ quan ngang Bộ phê duyệt, trừ trường hợp quy định tại khoản 5, bị xử phạt như sau:

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng

 • Đối với hành vi không thực hiện việc khắc phục ô nhiễm môi trường do hoạt động của mình gây ra;

Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng

 • Đối với hành vi không có hệ thống thu gom nước thải riêng biệt với hệ thống thoát nước mưa; không có đủ phương tiện, thiết bị thu gom, lưu giữ, phân loại chất thải rắn tại nguồn; để phát tán khí độc hại ra môi trường; không hạn chế tiếng ồn, độ rung, phát sáng, phát nhiệt gây ảnh hưởng xấu đối với môi trường và người lao động; xây lắp, lắp đặt thiết bị, đường ống hoặc các đường thải khác để xả chất thải không qua xử lý môi trường; không vận hành thường xuyên hoặc vận hành không đúng quy trình đối với công trình bảo vệ môi trường.

Phạt tiền từ 120.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng

 • Đối với hành vi không có hệ thống xử lý nước thải, khí thải, bụi đạt quy chuẩn kỹ thuật;

Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng

 • Đối với hành vi không có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt theo quy định;

Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có quy mô, công suất tương đương với trường hợp phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường trình lên Bộ TNMT phê duyệt sẽ bị xử phạt như sau:

Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng

 • Đối với hành vi không thực hiện việc khắc phục ô nhiễm môi trường do hoạt động của mình gây ra;

Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng

 • Đối với hành vi không có hệ thống thu gom nước thải riêng biệt với hệ thống thoát nước mưa; không có đủ phương tiện, thiết bị thu gom, lưu giữ, phân loại chất thải rắn tại nguồn; để phát tán khí độc hại ra môi trường; không hạn chế tiếng ồn, độ rung, phát sáng, phát nhiệt gây ảnh hưởng xấu đối với môi trường và người lao động; xây lắp, lắp đặt thiết bị, đường ống hoặc các đường thải khác để xả chất thải không qua xử lý môi trường; không vận hành thường xuyên hoặc vận hành không đúng quy trình đối với công trình bảo vệ môi trường;

Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng

 • Đối với hành vi không có hệ thống xử lý nước thải, khí thải, bụi đạt quy chuẩn kỹ thuật;

Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng

 • Đối với hành vi không có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt theo quy định;

Ngoài ra, một số hình thức xử phạt bổ sung được áp dụng như sau:

 • Đình chỉ hoạt động 3 – 6 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 2, 3, 4, 5 Điểm C nghị định này.
 • Đình chỉ hoạt động với các cơ sở gây ô nhiễm môi trường của khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung từ 6 – 12 tháng đối với trường hợp quy phạm các quy định tại Khoản 2, 3, 4, 5 Điểm d theo Nghị định này.
Công ty môi trường Hợp Nhất
(Hình: Công ty tư vấn hồ sơ môi trường Hợp Nhất)

Nếu bạn đang tìm công ty tư vấn môi trường thì Hợp Nhất chính là sự lựa chọn hàng đầu hiện nay. Sở dĩ chúng tôi nhận được sự đánh giá cao từ khách hàng vì chúng tôi lấy chất lượng dịch vụ làm nền tảng vững chắc – lấy uy tín làm sự hài lòng tuyệt từ khách hàng đã hoàn thành tất cả nhiệm vụ trong gần 7 năm qua.

Dịch vụ lập hồ sơ môi trường của chúng tôi bao gồm báo cáo ĐTM, dịch vụ tư vấn lập kế hoạch bảo vệ môi trường, giấy phép xả thải, lập Sổ chủ nguồn thải, báo cáo quan trắc môi trường,…

Lưu ý: Các thông tin, chủ đề chúng tôi cung cấp chỉ có giá trị tham khảo. Trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường: quý bạn đọc cần tra cứu - cập nhật hiệu lực pháp luật hiện hành của từng điều luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!