Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Hợp Nhất tổng kết kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 | Công ty môi trường

Ngày 03/08/2020, Ban Giám đốc Công ty môi trường Hợp Nhất đã tổ chức cuộc họp quan trọng để tổng kết 6 tháng đầu năm liên quan đến tình hình hoạt động kinh doanh của công ty. Chủ trì cuộc họp có sự tham gia của ông Phan Thanh Vũ (Giám đốc) và bà Bùi Thị Phương Thúy (P. Giám đốc) cùng với hơn 50 cán bộ, nhân viên công ty.

Tại cuộc họp, Ban Giám đốc đã nêu khái quát sơ bộ về quá trình hoạt động kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2020. Ngoài những thành tích đáng biểu dương, đồng thời nêu rõ những vấn đề còn hạn chế và thiếu sót cần điều chỉnh. Với tình hình phát triển hiện tại, Ban lãnh đạo công ty đa ra nhiều giải pháp mang tính chiến lược kinh doanh dài hạn cho 6 tháng cuối năm nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững. Chi tiết xem tại:

Lưu ý: Các thông tin, chủ đề chúng tôi cung cấp chỉ có giá trị tham khảo. Trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường: quý bạn đọc cần tra cứu - cập nhật hiệu lực pháp luật hiện hành của từng điều luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!