Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Hồ sơ pháp lý môi trường

Cơ sở sản xuất công nghiệp thường phát sinh lượng chất thải lớn đòi hỏi phải thiết kế, lắp đặt hệ thống xử lý nước thải, khí thải. Bên cạnh công việc này, cơ quan Nhà nước còn yêu cầu phải lập hồ sơ pháp lý môi trường quan trọng. Doanh nghiệp căn cứ vào tính chất và đặc trưng của dự án mà xác định loại hồ sơ cần thực hiện.

Vai trò của hồ sơ pháp lý môi trường

  • HSMT là công cụ quản lý môi trường hiệu quả mà các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp nào cũng phải để giải quyết các vấn đề môi trường và nâng cao năng lực sản xuất theo hướng bền vững hơn.
  • HSMT tập hợp đầy đủ những tài liệu thủ tục lĩnh vực môi trường để dự án khi đi vào hoạt động tuân thủ các quy định của pháp luật, tránh bị xử phạt và hạn chế tối việc phát sinh ô nhiễm, suy thoái.
  • HSMT được thực hiện và theo dõi chặt chẽ giúp doanh nghiệp, cơ quan nhà nước kiểm soát, phát hiện sớm những yêu tố độc hại có nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường.
  • HSMT mang tính pháp lý quan trọng, có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với các hoạt động sản xuất của cơ sở, chủ động đưa ra các phương án, kế hoạch bảo vệ môi trường từ trước, trong và sau khi sự án đi vào hoạt động chính thức.
  • HSMT cập nhật đầy đủ quy định của Nhà nước, thể hiện cam kết của chủ dự án đối với công tác BVMT.

Tính pháp lý của các hồ sơ môi trường

Dưới sức ép của quá trình công nghiệp hóa – đô thị hóa ngày càng mạnh mẽ, các lĩnh vực công nghiệp muốn tồn tại và phát triển bền vững phải tiến hành triển khai các loại hồ sơ môi trường.

Hồ sơ pháp lý môi trường

Vậy những hồ sơ này thường căn cứ theo những quy định nào?

  • Báo cáo đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường, Vận hành thử nghiệm, báo cáo hoàn thành ĐTM (Nghị định 40/2019/NĐ-CP, Thông tư 25/2019/TT-BTNMT, Luật BVMT 2014)
  • Giấy phép xả thải vào nguồn nước, Giấy phép khai thác nước mặt, Giấy phép khai thác nước ngầm, Báo cáo tình hình xả thải, Báo cáo hiện trạng khai thác sử dụng tài nguyên nước (Luật tài nguyên nước 2012, Nghị định 201/2013/NĐ-CP).
  • Lập sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại, Báo cáo tình hình quản lý chất thải nguy hại (Nghị định 38/2015/NĐ-CP, Thông tư 36/2015/TT-BTNMT).
  • Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ (Nghị định 40/2019/NĐ-CP, Thông tư 25/2019/TT-BTNMT, Thông tư 10/2021/TT-BTNMT)

Nếu doanh nghiệp vi phạm một trong những quy định như chưa lập hồ sơ, chưa gia hạn/điều chỉnh, chưa lập lại (ĐTM, kế hoạch BVMT), chưa triển khai công tác BVMT như cam kết thì căn cứ theo mức độ vi phạm mà xử phạt trong các quy định như Nghị định 155/2016/NĐ-CP, Nghị định 55/2021/NĐ-CP, Nghị định 36/2020/NĐ-CP.

Đơn vị lập hồ sơ môi trường

Công ty môi trường Hợp Nhất đã có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn các thủ tục môi trường cho nhiều cơ sở sản xuất, doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu dân cư, khu kinh tế, tòa nhà, bệnh viện,… Một số loại HSMT quan trọng mà chúng tôi thực hiện bao gồm báo cáo ĐTM, kế hoạch bảo vệ môi trường, báo cáo quan trắc môi trường, sổ chủ nguồn thải, báo cáo công tác bảo vệ môi trường,…

Đối với những hồ sơ có tính phức tạp, chúng tôi sẽ phải thực hiện qua nhiều công việc khác nhau chủ yếu phải đánh giá tổng quan hiện trạng dự án, xác định mức độ tác động của dự án đến môi trường, đề xuất giải pháp, đo đạc phân tích các thành phần môi trường. Dựa trên những tiêu chí cụ thể mà chúng tôi viết hồ sơ, điều chỉnh bổ sung hoàn chỉnh trước khi trình nộp lên cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Đối với những hồ sơ đơn giản hơn, Hợp Nhất dựa vào kinh nghiệm và chuyên môn mà thực hiện theo đúng quy định giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí.

Nếu Quý Doanh nghiệp cần hỗ trợ hoặc có bất kỳ vướng mắc nào thì hãy liên hệ ngay với Công ty tư vấn môi trường Hợp Nhất qua Hotline 0938.857.768 để được hỗ trợ dịch vụ tốt hơn.

Lưu ý: Các thông tin, chủ đề chúng tôi cung cấp chỉ có giá trị tham khảo. Trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường: quý bạn đọc cần tra cứu - cập nhật hiệu lực pháp luật hiện hành của từng điều luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!