Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Giấy Xác Nhận Hoàn Thành Công Trình Bảo Vệ Môi Trường

Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường (BVMT) là căn cứ để chủ đầu tư dự án đưa dự án vào giai đoạn vận hành. Đây cũng là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, giám sát việc BVMT trong suốt quá trình hoạt động của dự án.

Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường

1. Hồ sơ giấy xác nhận hoàn thành công trình BVMT gồm những gì?

Chủ đầu tư dự án gửi hồ sơ trực tiếp, gửi qua đường bưu điện hoặc gửi bản điện tử thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến cơ quan có thẩm quyền, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm kiểm tra và xác nhận.

1.1. Hồ sơ bao gồm:

  • 01 văn bản đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình BVMT của dự án (theo mẫu số 12 Phụ lục VI, Mục I Phụ lục ban hành kèm theo nghị định này);
  • 07 bản báo cáo kết quả thực hiện công tác BVMT của dự án, kèm theo kết quả quan trắc trong quá trình vận hành thử nghiệm và hồ sơ hoàn công các công trình BVMT đã được hoàn thành (theo Mẫu số 13, phụ lục VI, mục I ban hành kèm theo Nghị định này)

Nếu dự án đầu tư nằm ở địa bàn có từ 02 tỉnh, TP trực thuộc trung ương trở lên thì CĐT phải gửi thêm báo cáo để phục vụ công tác điều tra.

  • 01 bản sao quyết định phê duyệt kèm theo bản sao báo cáo ĐTM;
  • 01 văn bản của cơ quan chuyên môn về BVMT cấp tỉnh thông báo kết quả kiểm tra việc vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án.

1.2. Nội dung kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình BVMT

  • Đối với hệ thống XLNT: Công trình đã được xây lắp, quy mô, công suất, quy trình vận hành của từng công trình; hóa chất, chế phẩm sinh học sử dụng dể XLNT, hệ thống quan trắc tự động; quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng đối với nước thải sau khi được xử lý.
  • Hệ thống xử lý bụi, khí thải: Công trình, thiết bị đã được xây lắp; quy mô, công suất, quy trình vận hành của từng công trình, thiết bị; hóa chất, chất xúc tác sử dụng dể xử lý bụi, khí thải, hệ thống quan trắc tự động; quy chuẩn áp dụng đối với bụi, khí sau khi được xử lý.
  • Công trình xử lý, lưu giữ chất thải nguy hại: Công trình đã được xây lắp, quy mô, công suất và quy trình vận hành đối với công trình đó; thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn.
  • Đối với các công trình BVMT khác: Các công trình đã được xây lắp, quy mô, công suất và quy trình vận hành của công trình, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng.
  • Đối với các công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường: Các công trình đã được xây lắp; quy mô, công suất và quy trình vận hành, thông số kỹ thuật; quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng.

2. Mẫu giấy xác nhận hoàn thành công trình Bảo Vệ Môi Trường

Dưới đây là mẫu giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, bạn có thể tham khảo:

Trên đây là một số thông tin về Giấy xác nhận hoàn thành công trình Bảo Vệ Môi Trường. Tuy nhiên, Luật BVMT 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01.01.2022 đã tích hợp 07 loại giấy phép, giấy xác nhận, đăng ký chung vào 01 loại giấy được gọi là giấy phép môi trường.

Xem thêm về Hồ sơ giấy phép môi trường 2022

Nếu quý doanh nghiệp chưa rõ hoặc không có nhiều thời gian tự tìm hiểu chi tiết về những cập nhật mới nhất của Luật BVMT để doanh nghiệp sắp đi vào vận hành không bị sai phạm các quy định thì hãy liên hệ với công ty làm hồ sơ môi trường qua Hotline: 0938 857 768 để được các chuyên gia hỗ trợ nhanh nhất.

Lưu ý: Các thông tin, chủ đề chúng tôi cung cấp chỉ có giá trị tham khảo. Trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường: quý bạn đọc cần tra cứu - cập nhật hiệu lực pháp luật hiện hành của từng điều luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!