Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Dịch vụ Tư vấn làm Giấy phép môi trường tại Quận 1

Chào đơn vị tư vấn, nhà hàng khách sạn của tôi tọa lạc tại quận 1, đã được UBND quận 1 cấp giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường vào năm 2019. Hiện tại giấy phép xả thải sắp hết hạn, tôi cần thực hiện thủ tục lập giấy phép môi trường tại quận 1 thay thế cho giấy phép xả thải gần hết hạn.

Nhờ Quý công ty tư vấn giúp tôi về các vấn đề sau:

1. Thủ tục làm Giấy phép môi trường tại quận 1 đối với nhà hàng của tôi.

2. Nộp lên cơ quan nào?

(Vương Cẩm Nguyên)

dịch vụ xin cấp giấy phép môi trường tại Quận 1

1. Giấy phép môi trường là gì?

Trước tiên, Công ty môi trường Hợp Nhất xin cảm ơn chị Nguyên đã đặt câu hỏi. Để trả lời cho các câu hỏi của chị, trước tiên Hợp Nhất xin trình bày một số thông tin về giấy phép môi trường như sau:

Theo Khoản 8, Điều 3, Luật BVMT 2020, Giấy phép môi trường (GPMT) là văn bản do cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cấp phép cho tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được phép xả chất thải ra môi trường, quản lý chất thải, nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất kèm theo yêu cầu, điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

2. Đối tượng nào có giấy phép môi trường?

Các đối tượng phải có GPMT theo Điều 39, Luật BVMT 2020 gồm:

 • Đối tượng thuộc dự án đầu tư nhóm I, nhóm II và nhóm III có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải khi đi vào vận hành chính thức.
 • Đối tượng thuộc dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có tiêu chí về môi trường như đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này.
 • Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này thuộc trường hợp dự án đầu tư công khẩn cấp theo quy định của pháp luật về đầu tư công được miễn GPMT.

Xét trường hợp của chị Nguyên:

 • Ngành nghề kinh doanh: Nhà hàng khách sạn;
 • Vị trí dự án: Quận 1, TP. HCM;
 • Tổng số vốn đầu tư: Chưa nêu rõ;
 • Chất thải phát sinh: Nước thải (do đã có giấy phép xả thải);
 • Căn cứ pháp lý: Dự án đã được UBND quận 1 cấp giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường năm 2019,

=> Kết luận: Nhà hàng khách sạn của chị Nguyên thuộc đối tượng làm GPMT cấp quận thay cho giấy phép xả thải sắp hết hạn.

3. Thủ tục xin giấy phép môi trường tại quận 1

Theo Khoản 1, Điều 43, Luật BVMT 2020, thủ tục xin GPMT gồm có:

 • Văn bản đề nghị cấp GPMT;
 • Báo cáo đề xuất cấp GPMT;
 • Tài liệu pháp lý và kỹ thuật của dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp.

3.1. Quy định về thời điểm làm giấy phép môi trường ở quận 1

Theo Khoản 2, Điều 42, Luật BVMT 2020, thời điểm cấp giấy phép môi trường được quy định như sau:

 • Dự án đầu tư thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường phải có giấy phép môi trường trước khi vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản này.
 • Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 39 của Luật này đã đi vào vận hành chính thức trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành phải có giấy phép môi trường trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, trừ trường hợp đã được cơ quan có thẩm quyền cấp:
  • Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường.
  • Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường.
  • Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.
  • Giấy phép xử lý chất thải nguy hại, giấy phép xả nước thải vào nguồn nước.
  • Giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi (sau đây gọi chung là giấy phép môi trường thành phần).
 • Giấy phép môi trường thành phần được tiếp tục sử dụng như giấy phép môi trường đến hết thời hạn của giấy phép môi trường thành phần hoặc được tiếp tục sử dụng trong thời hạn 05 năm kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành trong trường hợp giấy phép môi trường thành phần không xác định thời hạn.

3.2. Thời hạn của giấy phép môi trường là bao lâu?

Theo Khoản 4, Điều 40, Luật BVMT 2020, thời hạn của GPMT được quy định như sau:

 • 07 năm đối với dự án đầu tư nhóm I.
 • 07 năm đối với dự án đầu tư hoạt động trước ngày 01.01.2022 có tiêu chí về môi trường như dự án đầu tư nhóm I.
 • 10 năm đối với các đối tượng không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản này.

* Lưu ý: Thời hạn của GPMT có thể thay đổi ngắn hơn quy định theo đề nghị của chủ đầu tư.

3.3. Thẩm quyền cấp giấy phép môi trường

Căn cứ vào Điều 41, Luật BVMT 2020, cơ quan cấp GPMT là:

– Bộ Tài nguyên và Môi trường Cấp GPMT đối với các trường hợp sau đây, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2, điều này:

 • Cấp GPMT đối với các dự án đầu tư đã được Bộ TNMT phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động bảo vệ môi trường.
 • Đối tượng quy định tại Điều 39 của Luật này nằm trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên hoặc nằm trên vùng biển chưa xác định trách nhiệm quản lý hành chính của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; cơ sở có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất, cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại.

– Bộ Quốc phòng, Bộ công an: Đối với các dự án đầu tư, cơ sở thuộc bí mật Nhà nước về Quốc phòng, An ninh.

– UBND cấp tỉnh:

Cấp GPMT đối với các đối tượng sau đây, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này:

 • Dự án đầu tư thuộc nhóm II quy định tại Điều 39 của Luật này;
 • Dự án đầu tư nhóm III quy định tại Điều 39 của Luật này nằm trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp huyện trở lên;
 • Đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 39 của Luật này đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Bộ, cơ quan ngang Bộ phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

– UBND cấp huyện:

Cấp GPMT đối với đối tượng quy định tại Điều 39 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1,2 và 3 Điều này.

* Đối với trường hợp của chị Nguyên: Chị sẽ nộp hồ sơ xin làm giấy phép môi trường tại UBND quận 1

4. Dịch vụ làm giấy phép môi trường tại quận 1 uy tín

Như đã đề cập ở phần trên, Doanh nghiệp đã đi vào hoạt động phải thực hiện Giấy phép môi trường:

 • Trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày Luật BVMT 2020 có hiệu lực thi hành, trừ những trường hợp đã được cấp giấy phép môi trường thành phần. (Theo điểm d, khoản 2, Điều 42, Luật BVMT 2020).
 • Nếu không thực hiện theo quy định, doanh nghiệp sẽ bị xử phạt. (Điều 11, Nghị định số 45/2022/NĐ-CP).

Hiểu được những khó khăn của doanh nghiệp khi tự làm giấy phép môi trường, Công ty tư vấn Hồ sơ môi trường cung cấp gói dịch vụ làm giấy phép môi trường tại quận 1 trọn gói, giá tốt, cam kết ra giấy phép sớm nhất cho doanh nghiệp.

Hợp Nhất luôn đồng hành cùng doanh nghiệp trong làm tốt công tác bảo vệ môi trường, hỗ trợ sát cánh giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, yên tâm tập trung tối đa cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

5. Tài liệu tham khảo (Reference material)

Trong bài viết này, chúng tôi có tham khảo các nguồn tài liệu sau:

 • Luật Bảo vệ môi trường 2020;
 • Tài liệu Bộ phận Kinh doanh – Công ty Hợp Nhất;
 • Tổng hợp Internet.

Lưu ý: Các thông tin, chủ đề chúng tôi cung cấp chỉ có giá trị tham khảo. Trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường: quý bạn đọc cần tra cứu - cập nhật hiệu lực pháp luật hiện hành của từng điều luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!