Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Cách Phân Loại Dự Án Đầu Tư

Luật BVMT 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01.01.2022 có đề cập đến việc phân loại các dự án đầu tư theo tiêu chí về môi trường. Việc phân loại dự án đầu tư theo tiêu chí về môi trường giúp thuận tiện cho việc đánh giá và quản lý dự án theo đúng mức độ tác động và yêu cầu của chúng. Để phân loại dự án đầu tư theo tiêu chí về môi trường, ta cần phân loại được các dự án đầu tư công. Vậy làm thế nào để phân loại dự án đầu tư công? Mời các bạn cùng Môi trường Hợp Nhất tham khảo nội dung bên dưới nhé!

Cách phân loại dự án đầu tư
Cách phân loại dự án đầu tư

Căn cứ pháp lý phân loại dự án đầu tư công

–  Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH 14

–  Luật Đầu tư công 2019 số 39/2019/QH14

Phân loại dự án đầu tư công

Căn cứ vào tính chất, dự án đầu tư công được phân loại như sau:

Dự án có cấu phần xây dựng là dự án đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng dự án đã đầu tư xây dựng, bao gồm cả phần mua tài sản, mua trang thiết bị của dự án.

Dự án không có cấu phần xây dựng là dự án mua tài sản, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua, sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị, máy móc và dự án khác không quy định tại điểm a khoản 1 Điều 6 Luật đầu tư công.

Căn cứ mức độ quan trọng và quy mô, dự án đầu tư công được phân loại thành dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, dự án nhóm B, dự án nhóm C theo tiêu chí quy định tại các điều 7, 8, 9 và 10 của Luật Luật đầu tư công.

Tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia

Dự án quan trọng quốc gia là dự án đầu tư độc lập hoặc cụm công trình liên kết chặt chẽ với nhau thuộc một trong các tiêu chí sau đây:

Sử dụng vốn đầu tư công từ 10.000 tỷ đồng trở lên;

Ảnh hưởng lớn đến môi trường hoặc tiềm ẩn khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, bao gồm:

 • Nhà máy điện hạt nhân;
 • Sử dụng đất có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu bảo vệ cảnh quan, khu rừng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học từ 50 ha trở lên; rừng phòng hộ đầu nguồn từ 50 ha trở lên; rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay, chắn sóng, lấn biển, bảo vệ môi trường từ 500 ha trở lên; rừng sản xuất từ 1.000 ha trở lên;

Sử dụng đất có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên với quy mô từ 500 ha trở lên;

Di dân tái định cư từ 20.000 người trở lên ở miền núi, từ 50.000 người trở lên ở các vùng khác;

Dự án đòi hỏi phải áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt cần được Quốc hội quyết định.

Tiêu chí phân loại dự án nhóm A

Trừ dự án quan trọng quốc gia quy định tại Điều 7 của Luật đầu tư công, dự án thuộc một trong các tiêu chí sau đây là dự án nhóm A:

Dự án không phân biệt tổng mức đầu tư thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 •  Dự án thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh có mức độ tuyệt mật;
 •  Dự án sản xuất chất độc hại, chất nổ;
 • Dự án hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao;

Dự án có tổng mức đầu tư từ 2.300 tỷ đồng trở lên thuộc lĩnh vực sau đây:

Giao thông, bao gồm cầu, cảng biển, cảng sông, sân bay, đường sắt, đường quốc lộ;

 • Công nghiệp điện;
 • Khai thác dầu khí;
 • Hóa chất, phân bón, xi măng;
 • Chế tạo máy, luyện kim;
 • Khai thác, chế biến khoáng sản;
 • Xây dựng khu nhà ở;
nhà máy luyện kim
Nhà máy luyện kim

Dự án có tổng mức đầu tư từ 1.500 tỷ đồng trở lên thuộc lĩnh vực sau đây:

 • Giao thông, trừ dự án quy định tại điểm a khoản 2 Điều 8 Luật đầu tư công;
 • Thủy lợi;
 • Cấp thoát nước, xử lý rác thải và công trình hạ tầng kỹ thuật khác;
 • Kỹ thuật điện;
 • Sản xuất thiết bị thông tin, điện tử;
 • Hóa dược;
 • Sản xuất vật liệu, trừ dự án quy định tại điểm d khoản 2 Điều 8 Luật đầu tư công;
 • Công trình cơ khí, trừ dự án quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 8 Luật đầu tư công;
 • Bưu chính, viễn thông;

Dự án có tổng mức đầu tư từ 1.000 tỷ đồng trở lên thuộc lĩnh vực sau đây:

 • Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản;
 • Vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên;
 • Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới;
 • Công nghiệp, trừ dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 8 Luật đầu tư công;

Dự án có tổng mức đầu tư từ 800 tỷ đồng trở lên thuộc lĩnh vực sau đây:

 • Y tế, văn hóa, giáo dục;
 • Nghiên cứu khoa học, công nghệ thông tin, phát thanh, truyền hình;
 • Kho tàng;
 • Du lịch, thể dục thể thao;
 • Xây dựng dân dụng, trừ xây dựng khu nhà ở quy định tại điểm g khoản 2 Điều 8 Luật đầu tư công;
 • Dự án thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trừ dự án quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 8 Luật đầu tư công.

Tiêu chí phân loại dự án nhóm B

 • Dự án thuộc lĩnh vực quy định tại khoản 2, điều 8 của Luật đầu tư công có tổng mức đầu tư dự án từ 120 tỷ đồng đến dưới 2.300 tỷ đồng.
 • Dự án thuộc lĩnh vực quy định tại Khoản 3, Điều 8 của Luật đầu tư công có tổng mức đầu tư dự án từ 80 tỷ đồng đến dưới 1.500 tỷ đồng
 • Dự án thuộc lĩnh vực quy định tại khoản 4 Điều 8 của Luật đầu tư công có tổng mức đầu tư từ 60 tỷ đồng đến dưới 1.000 tỷ đồng.
 • Dự án thuộc lĩnh vực quy định tại khoản 5 Điều 8 của Luật đầu tư công có tổng mức đầu tư từ 45 tỷ đồng đến dưới 800 tỷ đồng.

Tiêu chí phân loại dự án nhóm C

 • Dự án thuộc lĩnh vực quy định tại khoản 2 Điều 8 của Luật đầu tư công có tổng mức đầu tư dưới 120 tỷ đồng.
 • Dự án thuộc lĩnh vực quy định tại khoản 3 Điều 8 của Luật đầu tư công có tổng mức đầu tư dưới 80 tỷ đồng.
 • Dự án thuộc lĩnh vực quy định tại khoản 4 Điều 8 của Luật đầu tư công có tổng mức đầu tư dưới 60 tỷ đồng.
 • Dự án thuộc lĩnh vực quy định tại khoản 5 Điều 8 của Luật đầu tư công có tổng mức đầu tư dưới 45 tỷ đồng.

Trên đây là các thông tin về phân loại dự án đầu tư công, nếu Anh/Chị đang có nhu cầu thực hiện hồ sơ môi trường và chưa biết dự án của mình thuộc nhóm mấy, cần thực hiện loại hồ sơ môi trường nào, Anh/Chị có thể liên hệ Công ty tư vấn hồ sơ môi trường Hợp Nhất qua Hotline: 0938.857.768 để được các chuyên viên hỗ trợ chính xác.

Bộ phận Truyền thông & Marketing: Tổng hợp

Lưu ý: Các thông tin, chủ đề chúng tôi cung cấp chỉ có giá trị tham khảo. Trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường: quý bạn đọc cần tra cứu - cập nhật hiệu lực pháp luật hiện hành của từng điều luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!