Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Các thay đổi liên quan đến Giấy phép môi trường

Cấp giấy phép môi trường (GPMT) đối với nhiều dự án mới bắt buộc phải thực hiện trước khi đi vào hoạt động chính thức. Tuy nhiên trong quá trình hoạt động, dự án khó tránh khỏi những thay đổi nên cần thực hiện các hình thức như cấp đổi, điều chỉnh, thu hồi hoặc cấp lại. Tùy thuộc vào một số trường hợp mà chủ dự án cần tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Các thay đổi liên quan đến Giấy phép môi trường
Các thay đổi liên quan đến Giấy phép môi trường

1. Một số thay đổi của GPMT

1.1. Trường hợp cấp đổi

 • Khi thay đổi tên dự án nhưng không làm thay đổi các nội dung khác và phải thông báo đến cơ quan có thẩm quyền.
 • Việc cấp đổi diễn ra trong 10 ngày.
 • Việc cấp đổi giấy phép môi trường được thực hiện trên môi trường điện tử thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của cơ quan cấp phép hoặc cơ quan được ủy quyền và không phải nộp phí thẩm định theo quy định.

1.2. Trường hợp điều chỉnh

 • Khi dự án thay đổi nội dung GPMT hoặc dự án đầu tư, cơ sở có thực hiện dịch vụ xử lý CTNH, nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất sau khi kết thúc quá trình vận hành thử nghiệm.
 • Trường hợp thay đổi khối lượng, loại chất thải nguy hại phát sinh, chủ dự án, cơ sở có trách nhiệm báo cáo việc thay đổi trong báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ của dự án, cơ sở.
 • Việc điều chỉnh giấy phép môi trường được thực hiện trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị điều chỉnh giấy phép môi trường của chủ dự án.

1.3. Trường hợp cấp lại GPMT

 • Khi GPMT hết hạn hoặc dự án có thay đổi về tổng quy mô, công suất, công nghệ sản xuất hoặc thay đổi khác làm tăng tác động xấu đến môi trường so với giấy phép môi trường đã được cấp (trừ trường hợp dự án đầu tư thay đổi thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường).
 • Khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, CCN có bổ sung ngành, nghề thu hút đầu tư, gửi hồ sơ đề nghị cấp lại GPMT trước khi thực hiện thu hút đầu tư các ngành nghề đó.
 • Hoặc dự án làm tăng số lượng nguồn phát sinh nước thải, bụi, khí thải làm phát sinh thông số ô nhiễm vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường.
 • Thời hạn cấp lại GPMT triển khai không quá 30 ngày với giấy phép thuộc thẩm quyền của Bộ TNMT, Bộ quốc phòng, Bộ Công an và không quá 20 đối với giấy phép thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh.

1.4. Trường hợp thu hồi

 • Cơ quan nhà nước phải có văn bản thông báo về việc thu hồi nếu giấy phép được cấp không đúng thẩm quyền hoặc nội dung không đúng với pháp luật về BVMT.
 • Cơ quan đã cấp giấy phép môi trường phải bị thu hồi có trách nhiệm xem xét, rà soát lại trình tự, thủ tục, nội dung thẩm định cấp giấy phép môi trường sau khi nhận được văn bản thông báo.

2. Xác định chi phí thẩm định GPMT

Tại Thông tư 02/2022/TT-BTC có quy định các mức phí thẩm định GPMT như dưới đây:

2.1. Phí thẩm định cấp, cấp lại

 • Dự án đầu tư nhóm I thì phí thẩm định 50 triệu đồng/GP.
 • Dự án thuộc nhóm II hoặc cơ sở nằm trên địa bàn 2 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên hoặc nằm trên vùng biển chưa xác định trách nhiệm quản lý UBND cấp tỉnh thì phí thẩm định 45 triệu đồng/GP.

2.2. Phí thẩm định khi điều chỉnh GPMT

 • Trường hợp điều chỉnh giấy phép thì mức phí thẩm định 15 triệu đồng/GP.
 • Việc áp dụng mức phí này sẽ được tính theo số lần thẩm định, cấp, cấp lại, điều chỉnh GPMT (không bao gồm phí đi lại của đoàn kiểm tra thực tế, hay chi phí lấy mẫu, phân tích).

Nếu Quý doanh nghiệp có nhu cầu lập hồ sơ xin cấp GPMT thì hãy liên hệ ngay với Công ty môi trường Hợp Nhất qua Hotline 0938 857 768. Chúng tôi sẽ thay mặt doanh nghiệp triển khai thủ tục pháp lý, giải quyết những vướng mắc để hoàn tất hồ sơ nhanh chóng, đơn giản hơn.

Lưu ý: Các thông tin, chủ đề chúng tôi cung cấp chỉ có giá trị tham khảo. Trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường: quý bạn đọc cần tra cứu - cập nhật hiệu lực pháp luật hiện hành của từng điều luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!