Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Báo cáo kết quả VHTN công trình xử lý chất thải

Vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải là quá trình đánh giá tính hiệu quả của từng thiết bị, công trình. Vậy báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm được thực hiện như thế nào? Những quy định trong Luật BVMT 2020 và phụ lục Nghị định 08/2022/NĐ-CP cụ thể ra sao?

Báo cáo kết quả VHTN công trình xử lý chất thải

1. Các công trình bảo vệ môi trường của dự án

Dưới đây là thông tin về các công trình bảo vệ môi trường của dự án

1.1. Đối với hệ thống xử lý nước thải

 • Kết quả triển khai công trình XLNT.
 • Đánh giá sự phù hợp của hệ thống thông qua kết quả quan trắc nước thải theo thông số môi trường đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật.

1.2. Đối với hệ thống xử lý bụi, khí thải

 • Đánh giá tính hiệu quả của công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải.
 • Kết quả quan trắc khí thải cùng với số liệu quan trắc.

1.3. Đối với chất thải nguy hại/phế liệu

 • Phải phân loại, khối lượng CTNH/phế liệu so với GPMT đã cấp.
 • Các điều chỉnh về loại, khối lượng cùng với căn cứ pháp lý.
 • Trường hợp không điều chỉnh thì ghi rõ nội dung về loại, khối lượng CTNH/phế liệu phù hợp với GPMT đã cấp.

1.4. Căn cứ theo Điều 46 của Luật BVMT 2020

 • Công trình xử lý chất thải phải được thiết kế với khả năng thu gom, lưu giữ và xử lý chất thải đáp ứng các yêu cầu trong xả thải, tái chế hoặc tái sử dụng.
 • Chủ dự án sau khi được cấp GPMT thì phải tiến hành vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải đồng thời với quá trình vận hành thử nghiệm toàn bộ dự án đầu tư hoặc từng phân kỳ đầu tư dự án hoặc cho hạng mục công trình xử lý chất thải để đánh giá sự phù hợp cũng như đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường.
 • Trong quá trình vận hành thử nghiệm, chủ dự án phải tuân thủ yêu cầu BVMT theo GPMT và quy định của pháp luật.
 • Với dự án đầu tư có dịch vụ xử lý CTNH hoặc có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất, trước khi kết thúc vận hành thử nghiệm 45 ngày thì gửi báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm đến cơ quan có thẩm quyền.

– Tải mẫu báo cáo kết quả thực hiện công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án TẠI ĐÂY

2. Phụ lục báo cáo kết quả VHTN hệ thống

 • Hồ sơ hoàn công kèm thuyết minh quy trình vận hành công trình xử lý chất thải.
 • Chứng chỉ, chứng nhận, công nhận thiết bị xử lý môi trường đồng bộ nhập khẩu.
 • Kết quả đo đạc, phân tích mẫu vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải.
 • Văn bản của cơ quan có thẩm quyền chấp thuận thay đổi, điều chỉnh báo cáo ĐTM của dự án.
 • Biên bản nghiệm thu, bàn giao công trình xử lý chất thải.
 • Nhật ký vận hành công trình xử lý chất thải.
 • Nhật ký vận hành dây chuyền sản xuất có sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất hoặc chứng từ chất thải nguy hại.

3. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải

Cụ thể về kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải như sau:

3.1. Thời gian dự kiến

 • Thời gian bắt đầu – thời gian kết thúc.
 • Công suất dự kiến từng công trình tại thời điểm kết thúc giai đoạn vận hành thử nghiệm.

3.2. Kế hoạch quan trắc chất thải

 • Xác định thời gian lấy mẫu chất thải trước khi thải ra môi trường.
 • Xác định kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải để đánh giá hiệu quả ở từng công trình, thời gian, tần suất lấy mẫu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định.

3.3. Chương trình quan trắc định kỳ

 • Quan trắc nước thải: vị trí, tần suất, thông số, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng.
 • Quan trắc khí thải: vị trí, tần suất, thông số, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng.

3.4. Chương trình quan trắc tự động, liên tục

 • Quan trắc nước thải: thông số, quy chuẩn kỹ thuật.
 • Quan trắc bụi, khí thải công nghiệp: số lượng, thông số, quy chuẩn kỹ thuật.

Nếu như bạn hỗ trợ việc thực hiện báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải lên cơ quan có thẩm quyền xem xét, hãy liên hệ ngay với Công ty tư vấn hồ sơ môi trường Hợp Nhất qua Hotline 0938.857.768 để được tư vấn.

Lưu ý: Các thông tin, chủ đề chúng tôi cung cấp chỉ có giá trị tham khảo. Trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường: quý bạn đọc cần tra cứu - cập nhật hiệu lực pháp luật hiện hành của từng điều luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!