Hướng dẫn viết báo cáo kết quả quan trắc môi trường

Với mong muốn hỗ trợ cho các doanh nghiệp tự viết báo cáo kết quả quan trắc môi trường, công ty Hợp Nhất xin gửi đến Quý khách hàng sơ bộ bài viết hướng dẫn viết báo cáo kết quả quan trắc môi trường.

Báo cáo kết quả quan trắc môi trường chia làm 2 loại: báo cáo theo đợt và báo cáo định kỳ (theo năm). Bài viết dưới đây chia sẻ hướng dẫn viết báo cáo kết quả quan trắc môi trường theo từng đợt.

Viết báo cáo kết quả quan trắc môi trường
(Hình: Viết báo cáo kết quả quan trắc môi trường)

Mẫu báo cáo được quy định theo mẫu biểu A1 phụ lục V kèm theo thông tư 43/2015/TT-BTNMT:

Mẫu báo cáo kết quả quan trắc môi trường
(Hình: Biểu mẫu A1)

Nội dung của báo cáo quan trắc môi trường bao gồm mục lục và 5 chương chính.

MỤC LỤC

– Danh mục từ viết tắt

– Danh mục bảng biểu, hình vẽ

– Danh sách những người tham gia

Viết báo cáo quan trắc môi trường
(Hình: Danh sách những người tham gia)

1. CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU

– Giới thiệu chung về nhiệm vụ quan trắc bao gồm:

 • Căn cứ thực hiện (theo luật nào).
 • Phạm vi nội dung các công việc (quan trắc những môi trường gì).
 • Tần suất thực hiện (bao nhiêu lần/năm).
 • Thời gian cần thực hiện (tùy thuộc vào tần suất thực hiện để tính thời gian phù hợp).

– Giới thiệu về hoạt động của cơ sở bao gồm:

 • Trình bày sơ đồ công nghệ, quy trình sản xuất.
 • Hoạt động phát sinh chất thải (bao gồm nước thải và chất thải rắn) – nguồn phát sinh, số lượng và biện pháp để giảm thiểu.

– Đơn vị tham gia phối hợp thực hiện (đơn vị đo đạc, đơn vị tư vấn -> ghi rõ các chứng nhận đủ điều kiện làm quan trắc).

2. CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC

– Tổng quan vị trí quan trắc

 • Giới thiệu phạm vị địa bàn thực hiện quan trắc.
 • Nêu loại quan trắc (QTMT tác động, QTMT nền hay quan trắc chất phát thải).
 • Thông tin sơ lược về điều kiện tự nhiên – kinh tế – xã hội, bản đồ chụp vị trí – địa điểm quan trắc.

– Danh mục các thông số quan trắc theo đợt

 • Dựa vào phiếu kết quả liệt kê danh mục thành phần môi trường, thông số quan trắc.

– Danh mục thiết bị quan trắc, thiết bị phòng thí nghiệm (từ đơn vị đo đạc)

– Phương pháp lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển mẫu (từ đơn vị đo đạc)

– Danh mục phương pháp đo tại hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm (từ đơn vị đo đạc)

– Mô tả vắn tắt về địa điểm quan trắc

– Thông tin lấy mẫu

– Công tác QA/QC trong quan trắc

3. CHƯƠNG III: NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QUAN TRẮC

– Đánh giá các số liệu và kết quả quan trắc của đợt theo từng khu vực, từng thành phần môi trường quy định trong chương trình quan trắc đã được phê duyệt so với các yêu cầu hiện hành. 

– Nhận xét và vẽ biểu đồ có dạng cơ bản về chất lượng môi trường theo không gian của từng thành phần môi trường. Thống kê các thông số vượt quy chuẩn hoặc các vấn đề bất thường khác nếu có.

4. CHƯƠNG IV: NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QA/QC ĐỢT QUAN TRẮC

– Bao gồm kết quả QA/QC hiện trường và trong phòng thí nghiệm.

5. CHƯƠNG V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Để tìm hiểu kỹ hơn về mẫu báo cáo quan trắc môi trường cũng như hướng dẫn viết báo cáo kết quả quan trắc môi trường vui lòng liên hệ với công ty môi trường Hợp Nhất theo thông tin:

Công ty xử lý môi trường

(Hình: Công ty môi trường Hợp Nhất)

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG HỢP NHẤT

 • Địa chỉ: Khu C4, chung cư Khang Gia, đường số 45, P.14, Q. Gò Vấp, TP. HCM
 • Chi nhánh Bình Định: Đường số 2, KCN Long Mỹ, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
 • Chi nhánh Nha Trang: 16 Bế Văn Đàn, Phường Phước Long, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
 • Điện thoại: 028.3831.5423 – Hotline: Ms. Thúy 0938.857.768
 • Email: phuongthuy@moitruonghopnhat.com