Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường khu công nghiệp

Căn cứ theo Phụ lục II của Nghị định 40/2019/NĐ-CP thì đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường khu công nghiệp có quy định tất cả các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, khu chế xuất, làng nghề bắt buộc phải lập đtm.

Đối với nội dung báo cáo đtm khu công nghiệp phải chỉnh sửa các nội dung liên quan đến việc xác định các ngành nghề sẽ triển khai trong các KCN. Chủ dự án phải xác định tiêu chuẩn chất lượng nước thải cho phép đấu nối vào hệ thống xlnt tập trung, xác định khả năng chịu tải của môi trường, đánh giá tác động môi trường hệ sinh thái và các khu vực xung quanh dự án. Do đó, trong quá trình báo cáo lên hội đồng thẩm định thì Hội đồng phải lưu ý đến quá trình quy hoạch, phân khu chức năng các ngành nghề nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những tác động đến môi trường trước khi triển khai vận hành dự án.

Báo cáo đánh giá tác động môi trường khu công nghiệp
(Hình: Báo cáo đánh giá tác động môi trường KCN)

Đặc biệt khi lập báo cáo ĐTM khu công nghiệp phải tuân thủ các quy định tại Thông tư 25/2019/TT-BTNMT quy định về công tác BVMT tại khu kinh tế, KCN, khu chế xuất, khu công nghệ cao. Do đó mà chỉ tiếp nhận vào các KCN đối với dự án đầu tư thuộc ngành nghề đăng ký được nêu trong ĐTM, phân khu chức năng và đảm bảo thực hiện có hiệu quả việc giảm thiểu tác động gây ô nhiễm môi trường.

Vì sao phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường khu công nghiệp?

Hiện nay, các KCN trên cả nước tập trung nhiều loại hình sản xuất với quy mô khác nhau, phát sinh chất thải lớn dẫn đến công tác quản lý môi trường thường xuyên bị quá tải. Trong khi đó, hành lang pháp lý còn tồn đọng nhiều điểm chồng chéo, dẫn đến phân cấp, phân quyền trong kiểm soát quản lý và thực hiện công tác thanh, kiểm tra về công tác BVMT gặp nhiều khó khăn.

Với những thách thức liên quan đến ô nhiễm môi trường, các cơ quan nhà nước ngày càng quan tâm và kiên quyết xử phạt các doanh nghiệp cố tình vi phạm trong việc lập hồ sơ môi trường. Đặc biệt, lập ĐTM khu công nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm giúp cơ quan quản lý tốt các vấn đề liên quan đến môi trường.

Cho đến nay chỉ có khoảng ¾ các KCN, CCN đã xây dựng hệ thống xlnt tập trung. Tỷ lệ các KCN áp dụng biện pháp xử lý chất thải, đăng ký nguồn thải còn gặp nhiều hạn chế. Trước tình trạng tuân thủ các quy định BVMT của các doanh nghiệp tại KCN còn lỏng lẻo nên với các dự án sắp triển khai xây dựng thành KCN, CCN được cơ quan nhà nước theo dõi và quản lý chặt chẽ hơn.

Trong khi, các đơn vị đầu tư và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN, CCN khi thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường khu công nghiệp phải có trách nhiệm:

 • Trình thẩm định báo cáo ĐTM.
 • Xây dựng và hoàn thiện hệ thống thu gom và xlnt tập trung đạt QCVN.
 • Tiến hành xin cấp phép xả thải vào nguồn nước.
 • Triển khai thực hiện chương trình giám sát môi trường định kỳ.
 • Xác nhận hoàn thành các công trình BVMT trong quá trình vận hành hệ thống.
 • Các đơn vị tổ chức quản lý môi trường khi thu hút đầu tư phải thực hiện theo đúng quy hoạch ngành nghề phê duyệt trong nội dung ĐTM đã phê duyệt.
 • Các KCN phải thành lập tổ chức quản lý môi trường, dành tỷ lệ đất nhất định trồng cây xanh (tối thiểu 15% diện tích đất) theo quy định.

Hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường khu công nghiệp hoàn chỉnh

 • Giấy chứng nhận đầu tư.
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 • Hợp đồng thuê đất.
 • Chủ trương đầu tư, quyết định phê duyệt về đầu tư, quy hoạch,… liên quan đến dự án.
 • Thỏa thuận/Hợp đồng đấu nối và xử lý nước thải.
 • Thuyết minh dự án đầu tư.
 • Báo cáo kinh tế – kỹ thuật.
 • Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố, phương án PCCC.
 • Bản vẽ mặt bằng tổng thể.
 • Bản vẽ thoát nước mưa.
 • Bản vẽ thoát nước thải.
 • Bản vẽ HTXLNT, khí thải (nếu có).
Công ty môi trường Hợp Nhất
(Hình: Công ty tư vấn hồ sơ môi trường Hợp Nhất)

Tìm hiểu ngay dịch vụ lập báo cáo đánh giá tác động môi trường khu công nghiệp của Hợp Nhất tại Website hosomoitruong.com.vn hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo Hotline 0938.857.768 để được tư vấn miễn phí nhé!

Lưu ý: Các thông tin, chủ đề chúng tôi cung cấp chỉ có giá trị tham khảo. Trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường: quý bạn đọc cần tra cứu - cập nhật hiệu lực pháp luật hiện hành của từng điều luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!