Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Xác định các yếu tố nhạy cảm môi trường

Theo luật môi trường mới, việc xác định các yếu tố nhạy cảm môi trường rất quan trọng. Dựa vào các tiêu chí này mà cơ sở, doanh nghiệp dễ dàng phân loại chính xác dự án đầu tư thuộc Nhóm I, II hoặc III có nguy cơ tác động đến môi trường từng mức độ khác nhau. Đồng thời, yếu tố nhạy cảm giúp doanh nghiệp không chỉ phân loại dự án chính xác mà còn xác định các loại hồ sơ môi trường cần triển khai như lập ĐTM, giấy phép môi trường hay đăng ký môi trường.

Xác định yếu tố nhạy cảm môi trường
Xác định yếu tố nhạy cảm môi trường

1. Quy định yếu tố nhạy cảm môi trường

Dựa theo điểm c Khoản 1 Điều 28 của Luật BVMT 2020 thì các yếu tố môi trường quy định như thế nào?

 • Khu dân cư;
 • Nguồn nước dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt;
 • Khu bảo tồn thiên nhiên theo quy định về đa dạng sinh học, thủy sản;
 • Các loại rừng theo quy định về lâm nghiệp;
 • Di sản văn hóa vật thể, di sản thiên nhiên khác;
 • Đất trồng lúa nước từ 2 vụ trở lên;
 • Vùng đất ngập nước quan trọng;
 • Yêu cầu di dân, tái định cư và yếu tố nhạy cảm về môi trường.
Yếu tố nhạy cảm với môi trường
Khu dân cư – Một trong những yếu tố nhạy cảm với môi trường

2. Phân loại dự án có yếu tố nhạy cảm môi trường

Quy định trong Nghị định 08/2022/NĐ-CP xác định rõ các yếu tố nhạy cảm, cụ thể:

 • Dự án thuộc loại hình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục II của Nghị định này hoạt động trong khu vực nội thành, nội thị của đô thị theo quy định về phân loại đô thị.
 • Dự án xả nước thải vào nguồn nước mặt dùng cho việc cấp nước sinh hoạt theo quy định về tài nguyên nước.
 • Dự án sử dụng đất, đất có mặt nước của khu bảo tồn thiên nhiên, lâm nghiệp, thủy sản; rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng tự nhiên; khu bảo tồn thiên nhiên, khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản, vùng đất ngập nước quan trọng (trừ dự án đầu tư xây dựng công trình quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học, PCCC, lâm sinh).
 • Dự án sử dụng đất, đất có mặt nước của di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng (trừ dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi, tôn tạo di tích lịch sử – văn hóa, danh làm thắng cảnh, xây dựng công trình quản lý, vệ sinh môi trường,…).
 • Dự án có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 2 vụ trở lên; dự án yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đất có mặt nước của khu bảo tồn thiên nhiên, di sản thiên nhiên, khu dự trữ sinh quyển, vùng đất ngập nước, rừng tự nhiên, rừng phòng hộ.
 • Dự án có yêu cầu di dân, tái định cư theo thẩm quyền của pháp luật về đầu tư công, đầu tư và pháp luật về xây dựng.
Dự án xả nước tải vào nguồn nước
Dự án xả nước tải vào nguồn nước – Một trong những dự án thuộc loại hình có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường

Vai trò của việc phân loại

Việc nhận diện các yếu tố nhạy cảm về môi trường của khu vực thực hiện dự án giúp chủ đầu tư tiến hành đánh giá những tác động trước khi xây dựng, giám sát trong quá trình thực hiện. Bên cạnh yếu tố nhạy cảm, cơ sở sản xuất, kinh doanh cần dựa vào quy mô, công suất, loại hình, diện tích sử dụng đất, đất có mặt nước, khu vực biển, quy mô khai thác tài nguyên nước.

3. Chuyên thực hiện hồ sơ môi trường cho doanh nghiệp

Công ty Môi tường Hợp Nhất là một trong những đơn vị chuyên tư vấn hồ sơ môi trường cho doanh nghiệp có hơn 10 năm kinh nghiệm. Mỗi lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh sẽ có các loại hồ sơ môi trường riêng biệt theo quy định. Hợp Nhất sở hữu đội ngũ các chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm, tư vấn chính xác về hồ sơ môi trường mà doanh nghiệp cần thực hiện. Các loại hồ sơ môi trường chúng tôi đã và đang thực hiện cho doanh nghiệp bao gồm:

Chuyên thực hiện hồ sơ môi trường cho doanh nghiệp
Môi trường Hợp Nhất – Công ty chuyên thực hiện hồ sơ môi trường cho doanh nghiệp
 • Lập hồ sơ đăng ký môi trường;
 • Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM);
 • Thực hiện giấy phép môi trường (GPMT);
 • Lập hồ sơ báo cáo công tác bảo vệ môi trường;
 • Lập hồ sơ khai thác nước ngầm, nước mặt;
 • Lập hồ sơ kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất;
 • Và các loại hồ sơ môi trường khác.

Nếu như dự án của bạn chưa xác định rõ cách phân loại dự án đầu tư hoặc vướng mắc trong thủ tục hành chính để thực hiện quá trình lập các loại hồ sơ môi trường thì hãy liên hệ ngay Công ty dịch vụ môi trường Hợp Nhất qua Hotline 0938.857.768.

Lưu ý: Các thông tin, chủ đề chúng tôi cung cấp chỉ có giá trị tham khảo. Trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường: quý bạn đọc cần tra cứu - cập nhật hiệu lực pháp luật hiện hành của từng điều luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!