Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Thủ tục hồ sơ điều chỉnh giấy phép môi trường

Thông tư 02/2022/TT-BTNMT có hiệu lực hướng dẫn doanh nghiệp triển khai điều chỉnh hồ sơ giấy phép môi trường trở nên đơn giản, dễ dàng hơn. Đặc biệt, việc áp dụng chính thức giấy phép môi trường thay thế nhiều GPMT thành phần cũng được triển khai bằng nhiều nội dung, quy định mới chi tiết hơn.

1. Một số thủ tục cấp giấy phép môi trường

Đối với dự án thuộc đối tượng xin cấp GPMT thì cần chuẩn bị các tài liệu, thủ tục quan trọng như:

 • Dự án đầu tư không lập ĐTM cần chuẩn bị bản sao báo cáo nghiên cứu khả thi cùng tài liệu tương đương với báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư, đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư, xây dựng.
 • Dự án đầu tư, cơ sở không thuộc trường hợp trên thì chủ dự án không phải nộp tài liệu pháp lý và kỹ thuật khác trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường.

2. Thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp GPMT

 • Đối với dự án phải lập đánh giá tác động môi trường thì nộp hồ sơ đề nghị cấp GPMT sau khi hoàn thành công trình xử lý chất thải cho toàn bộ dự án hoặc từng phân kỳ đầu tư.
 • Đối với dự án không phải lập ĐTM thì đánh giá tác động môi trường tự quyết định thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp GPMT sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ.
 • Đối với dự án đang vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải trước ngày Luật BVMT có hiệu lực thi hành tự quyết định thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường để đảm bảo thời điểm phải có GPMT sau khi kết thúc giai đoạn vận hành thử nghiệm nhưng chậm nhất 45 ngày đối với dự án thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ TNMT, trước 30 ngày đối với trường hợp dự án thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện tính đến thời điểm phải có giấy phép.
 • Chủ cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp tự quyết định thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp GPMT nhằm đảm bảo thời gian phải có GPMT theo Luật BVMT nhưng chậm nhất trước 45 ngày đối với dự án thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ TNMT, trước 30 ngày đối với trường hợp dự án thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện tính đến thời điểm phải có giấy phép.

Thủ tục hồ sơ, điều chỉnh giấy phép môi trường

3. Quy định điều chỉnh giấy phép môi trường

Đối với GPMT, việc điều chỉnh sẽ tiến hành trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm của chủ dự án. Các trường hợp phải điều chỉnh GPMT như:

 • Dự án thay đổi nội dung cấp phép.
 • Dự án đầu tư, cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại hoặc nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất sau khi kết thúc giai đoạn vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải.

Dựa vào các tiêu chí như cơ quan cấp phép, căn cứ, kết quả đo đạc, phân tích mẫu chất thải, mẫu quan trắc chất thải, báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm của chủ dự án để tiến hành điều chỉnh GPMT. Việc điều chỉnh sẽ gồm các giai đoạn như:

 • Lấy ý kiến cơ quan chuyên môn về BVMT cấp tỉnh, ban quản lý khu công nghiệp, ý kiến chuyên gia, đoàn kiểm tra cấp GPMT về nội dung điều chỉnh.
 • Phải thông báo đến chủ đầu tư về nội dung điều chỉnh như loại, khối lượng CTNH cần xử lý và khối lượng phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.
 • Cơ quan cấp phép có trách nhiệm cấp GPMT điều chỉnh đến chủ dự án với thời hạn còn lại của giấy phép phù hợp với năng lực hoạt động thực tế của dự án đầu tư theo quy định.

Nếu Quý Khách hàng cần tư vấn thêm dịch vụ lập các loại hồ sơ môi trường khác thì hãy liên hệ ngay với Công ty môi trường Hợp Nhất qua Hotline 0938 857 768

Lưu ý: Các thông tin, chủ đề chúng tôi cung cấp chỉ có giá trị tham khảo. Trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường: quý bạn đọc cần tra cứu - cập nhật hiệu lực pháp luật hiện hành của từng điều luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!