Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Quy định mới và chi phí lập ĐMC doanh nghiệp

Lập ĐMC – Đánh giá tác động môi trường chiến lược cần căn cứ vào những quy định nào trong luật BVMT? Chi phí để lập loại hồ sơ này bao gồm gì? Giá cả ra sao?

Nếu như lập ĐTM để làm công cụ quản lý các tác động môi trường hiệu quả thì đánh giá tác động môi trường chiến lược (ĐMC) tạo ra các yêu cầu mới liên quan đến quyết định về chiến lược phát triển, gắn kết các vấn đề môi trường, kinh tế – xã hội vào quyết định chiến lược, quy hoạch.

Quy định lập ĐMC của dự án

Trong lĩnh vực xây dựng chiến lược được thực hiện theo Quyết định 295/QĐ-TTg năm 2020 với quá trình đánh giá môi trường chiến lược giai đoạn 2021 – 2050 theo tiêu chí BVMT, phòng chống và ứng phó với biến đổi khí hậu phải đáp ứng các yêu cầu dưới đây:

 • Phạm vi đánh giá môi trường chiến lược (không gian – thời gian) phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội.
 • Đánh giá tổng quan những tác động từ quá trình quy hoạch với quan điểm, mục tiêu môi trường.
 • Đánh giá những vấn đề môi trường, dự báo xu hướng chính.
 • Thực hiện tham vấn quá trình đánh giá môi trường chiến lược.
 • Hoàn thiện giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu xu hướng các tiêu chí môi trường, giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu.
 • Các kế hoạch, chương trình quản lý, giám sát môi trường.

Những quy định mới về ĐMC

Nếu dự án của doanh nghiệp phải tiến hành đánh giá tác động môi trường thì cần tìm hiểu kỹ các quy định mới của pháp luật. Cụ thể Khoản 2 Điều 1 Nghị định 40/2019/NĐ-CP:

 • Xác định đối tượng thực hiện đánh giá môi trường chiến lược.
 • Cơ quan lập chiến lược, quy hoạch của đối tượng thực hiện ĐMC phải gửi hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. Báo cáo gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến cơ quan có thẩm quyền.
 • Đơn vị thực hiện có trách nhiệm chuẩn bị:

+ Văn bản đề nghị thẩm định báo cáo ĐMC.

+ 9 bản báo cáo ĐMC có nội dung theo Điều 15 Luật BVMT.

+ 9 bản dự thảo chiến lược, quy hoạch.

 

Trong trường hợp, số lượng thành viên của hội đồng thẩm định nhiều hơn 9 người thì cơ quan lập chiến lược, quy hoạch phải lập thêm số lượng báo cáo ĐMC và dự thảo theo yêu cầu của cơ quan thẩm định.

 • Cơ quan lập chiến lược, quy hoạch phải chịu trách nhiệm kết quả đánh giá tác động môi trường với thông số, số liệu đã thu thập.
 • Trường hợp điều chỉnh chiến lược, quy hoạch, kế hoạch theo hướng không làm tăng hoặc làm tăng không đáng kể việc tác động xấu đến môi trường phải xin ý kiến của Bộ TNMT thay cho việc gửi hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo ĐMC.
 • Bộ TNMT hướng dẫn các văn bản, tài liệu, hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo, xây dựng, ban hành hướng dẫn kỹ thuật phù hợp.

Chi phí lập ĐMC bao gồm những gì?

Việc lập đánh giá tác động môi trường chiến lược liên quan đến nhiều vấn đề, trong đó mức kinh phí do Bộ TNMT bao gồm:

 • Hoạt động thu thập tài liệu, số liệu, điều kiện tự nhiên, môi trường, kinh tế – xã hội liên quan đến việc lập báo cáo.
 • Việc điều tra, khảo sát phục vụ quá trình thực hiện (không bao gồm lấy mẫu, phân tích).
 • Chi phí thuê chuyên gia tư vấn theo từng yêu cầu nội dung trong báo cáo.
 • Tổ chức hội nghị, lập hội đồng thẩm định để dự báo các tác động môi trường.
 • Phân tích, đánh giá, dự báo tác động về môi trường.
 • Các chi phí khác liên quan đến lập, chỉnh sửa báo cáo theo yêu cầu (nếu có).
 • Kinh phí lập báo cáo của chiến lược, quy hoạch, kế hoạch do ngân sách trung ương đảm bảo, bố trí trong dự toán ngân sách của Bộ, cơ quan Trung ương.

Trên đây là một trong số nhiều quy định mới trong việc lập báo cáo ĐMC và dự toán chi phí. Ngoài ĐMC, Dịch vụ tư vấn hồ sơ môi trường Hợp Nhất còn chuyên lập báo cáo ĐTM, kế hoạch bảo vệ môi trường, giấy phép xả thải, báo cáo quan trắc môi trường định kỳ,… cho doanh nghiệp.

Quý KH cần tư vấn hoặc muốn giải đáp thêm nhiều thắc mắc liên quan đến HSMT doanh nghiệp thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua Hotline 0938.857.768.

Lưu ý: Các thông tin, chủ đề chúng tôi cung cấp chỉ có giá trị tham khảo. Trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường: quý bạn đọc cần tra cứu - cập nhật hiệu lực pháp luật hiện hành của từng điều luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!