Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Quan trắc môi trường dự án khai thác dầu khí

Các dự án khai thác dầu khí trên biển cần thực hiện quan trắc môi trường theo những quy định nào? Các hoạt động nào phát sinh nguồn thải trong quá trình khai thác? Mời các bạn cùng tham khảo các thông tin dưới đây.

Quan trắc môi tường đối với dự án khai thác dầu khí
Quan trắc môi tường đối với dự án khai thác dầu khí

1. Quy định về quan trắc chất lượng nước

Quan trắc môi trường rất quan trọng đối với doanh nghiệp, vì thông qua các hoạt động này mà cơ sở sản xuất, doanh nghiệp có phát sinh chất thải thường có mức độ xả thải ra môi trường tương đối lớn và khó xử lý. Vì thế, việc quan trắc định kỳ hay tự động, liên tục rất quan trọng và được triển khai theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với nguồn thải phát sinh ít thường yêu cầu phải quan trắc định kỳ. Căn cứ theo Luật môi trường 2020 thì tần suất triển khai kế hoạch quan trắc 3 tháng/lần đối với dự án lập ĐTM và 6 tháng/lần cho các dự án còn lại.

Đối với quan trắc nước thải tự động, liên tục thì thời hạn lắp đặt hệ thống và kết nối, truyền số liệu đến cơ quan chuyên môn BVMT cấp tỉnh chậm nhất 31/12/2024 với dự án có mức xả nước thải quy định tại Cột 4 Phụ lục XXVIII của Nghị định 08/2022/NĐ-CP. Các thông số quan trắc tự động quy định tại Cột 3 Phụ lục XXVIII của Nghị định này.

Quan trắc chất lượng nước
Quan trắc chất lượng nước

2. Quy định về quan trắc bụi, khí thải

Với hình thức quan trắc khí thải định kỳ thì dự án đầu tư thuộc đối tượng lập ĐTM thì tần suất quan trắc 6 tháng/lần (kim loại, hợp chất hữu cơ); 1 năm/lần đối với dioxin/furan và 3 tháng đối với các thông số còn lại. Quan trắc khí thải định kỳ cho dự án không lập ĐTM thì tần suất thực hiện 1 năm/lần (kim loại nặng, hợp chất hữu cơ, dioxin/furan) và 6 tháng/lần cho các thông số còn lại.

Đối tượng, loại công trình, thiết bị xử bụi, khí thải với công suất phải thực hiện theo Phụ lục XXIX. Việc lắp đặt hệ thống quan trắc và kết nối, truyền dữ liệu đến cơ quan chuyên môn BVMT cấp tỉnh chậm nhất ngày 31/12/2024 với dự án quy định tại Cột 5 Phụ lục XXIX. Thiết bị quan trắc tự động liên tục yêu cầu phải được kiểm định, hiệu chuẩn theo đúng quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

3. Quan trắc môi trường dự án khai thác dầu khí

3.1. Thăm dò dầu khí trên biển

  • Không phải thực hiện quan trắc nếu dự án chỉ sử dụng dung dịch khoan nền ảnh hưởng từ hoạt động thăm dò trước và sau khi kết thúc khoan.
  • Thực hiện quan trắc 1 lần trước khi thăm dò và 1 lần kể từ thời điểm kết thúc hoạt động thăm dò 1 năm đối với dự án thăm dò dầu khí sử dụng dung dịch khoan nền không nước ở khu vực cách bờ < 3 hải lý, khu vực nhạy cảm.

3.2. Hoạt động khoan, phát triển mỏ dầu khí

  • Thực hiện quan trắc trước khi khoan 1 lần (phát triển mỏ) và lần 1 trong thời gian 1 năm kể từ thời điểm thu được dòng dầu hoặc khí từ mỏ. Chương trình quan trắc định kỳ 3 năm/lần.
  • Quan trắc 1 lần trước khi lắp đặt đường ống dẫn dầu, dẫn khí và không cần phải quan trắc môi trường định kỳ.
  • Vị trí, thời gian, tần suất, thông số quan trắc thực hiện theo Mẫu số 08 Phụ lục IV của Thông tư 02/2022/TT-BTNMT.
Hoạt động thăm dò dầu khí trên biển
Hoạt động thăm dò dầu khí trên biển

3. Lập báo cáo công tác BVMT

Theo quy định mới, quan trắc theo tần suất phù hợp với quy mô, công suất của dự án làm căn cứ để lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường hằng năm. Nội dung báo cáo được triển khai thực hiện theo các quy định dưới đây (Điều 66 của Thông tư 02/2022/TT-BTNMT):

  • Nội dung báo cáo công tác BVMT của chủ dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc đối tượng cấp giấy phép môi trường thì thực hiện theo Mẫu số 05A Phụ lục VI của Thông tư này.
  • Nội dung báo cáo công tác BVMT của chủ dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc đối tượng phải đăng ký môi trường thì thực hiện theo Mẫu số 05B Phụ lục VI của Thông tư này.
  • Nội dung báo cáo công tác BVMT của chủ đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung hoặc CCN thực hiện theo Mẫu 06 Phụ lục VI của Thông tư này.

Quan trắc môi trường áp dụng đối với dự án có phát sinh chất thải tác động xấu đến môi trường thông qua hoạt động đo đạc, phân tích nhằm đánh giá chính xác mức độ ảnh hưởng của nguồn thải. Nếu Quý Doanh nghiệp cần tư vấn hướng dẫn thêm việc quan trắc môi trường hoặc về các thủ tục hồ sơ môi trường, hãy liên hệ ngay với Công ty tư vấn môi trường Hợp Nhất qua Hotline: 0938.857.768, các chuyên viên sẽ hỗ trợ tư vấn tận tình.

Lưu ý: Các thông tin, chủ đề chúng tôi cung cấp chỉ có giá trị tham khảo. Trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường: quý bạn đọc cần tra cứu - cập nhật hiệu lực pháp luật hiện hành của từng điều luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!