Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Nội dung báo cáo ĐTM sắp tới sẽ thay đổi thế nào?

Công ty tư vấn môi trường Hợp Nhất am hiểu các quy định, thủ tục, hồ sơ liên quan đến việc lập báo cáo ĐTM cho nhiều doanh nghiệp khác nhau. Một trong những thế mạnh của chúng tôi là hiểu rõ bản chất ĐTM, năm vững những quy định mới cũng như có nhiều kinh nghiệm trong việc tiếp cận lập HSMT cho nhiều lĩnh vực khác nhau.

Vì thế, bài viết hôm nay sẽ đề cập đến các vấn đề quan trọng trong nội dung cũng như cách phân loại các dự án trong việc phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền.

Nội dung BVMT trong báo cáo ĐTM

1. Mục tiêu BVMT trong nội dung báo cáo ĐTM

Dưới đây là các nội dung chính về mục tiêu bảo vệ môi trường trong nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường:

1.1. Nội dung đề cập

Trong báo cáo ĐTM thì các nội dung về biện pháp xử lý, các giải pháp khắc phục những sự cố, rủi ro môi trường, tập trung đánh giá những tác động môi trường cho đến sự phát triển hệ sinh thái, đa dạng sinh học, tài nguyên thiên nhiên, biến đổi khí hậu hoặc cấu trúc xã hội.

Không chỉ đại diện các vấn đề pháp lý đối với doanh nghiệp, báo cáo ĐTM của từng lĩnh vực, ngành nghề nhất được triển khai thực hiện thành nội dung hoàn chỉnh với đầy đủ thông tin, đặc điểm dự án, mức độ tác động đến môi trường trong từng giai đoạn phát triển khác nhau.

Nếu như lập ĐTM cho dự án khách sạn, khu chung cư đơn giản hơn thì việc lập ĐTM nhà máy thủy điện, dự án xây dựng cầu đường thường có tính phức tạp hơn, đòi hỏi đánh giá tác động môi tường chặt chẽ, nghiêm ngặt và xem xét đến nhiều yếu tố khác nhau.

Do đó, những dự án có quy mô nhỏ thường đi kèm với thời gian xử lý hồ sơ, thủ tục ngắn hơn so với các dự án quy mnô, công suất lớn với tính chất phức tạp hơn.

1.2. Thay đổi trong nội dung báo cáo ĐTM

Những quan điểm, mục tiêu, chủ trương, giải pháp liên quan đến công tác bảo vệ môi trường phải phù hợp với chiến lược quy hoạch như nội dung báo cáo ĐTM. Nhiều vấn đề môi trường sẽ được dự báo, nhận dạng đầy đủ, thực trạng suy giảm chất lượng môi tường nước, không khí, chất thải rắn, thu hẹp diện tích đất, làm phá vỡ hệ sinh thái cảnh quan.

Báo cáo ĐTM trong thời gian tới sẽ chú trọng hơn vào việc dự báo những xu hướng tích cực hoặc tiêu cực liên quan đến chất lượng môi trường cũng như ngăn chặn đến mức thấp nhất những biến đổi khí hậu. Vì thế mà những giải pháp bổ sung sẽ có tác dụng duy trì mang tính tích cực, phòng ngừa, giảm thiểu tiêu cực đến môi trường.

Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án không chỉ làm căn cứ quan trọng để cơ quan Nhà nước đối chiếu với nội dung triển khai, giải pháp môi trường hoặc ứng dụng mang tính thực tế.

Với những dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao như dệt nhuộm, may mặc, hóa chất, phân bón, thủy sản,… không chỉ duy trì, tiếp cận với xu hướng phát triển thân thiện mà còn tập trung đánh giá tác động môi trường, xác định chính xác những nguồn thải từ bên ngoài và bên trong để kịp thời khắc phục tránh làm ảnh hưởng đến dự án.

2. Phân loại báo cáo ĐTM theo cơ quan phê duyệt

Tùy thuộc vào tính chất của dự án mà được phân loại theo từng cơ quan phê duyệt báo cáo ĐTM khác nhau. Đối với những dự án thuộc Phụ lục II của Nghị định 40/2019/NĐ-CP thì thuộc quyền phê duyệt của Sở TNMT còn lại những dự án thuộc Phụ lục III của Nghị định này thì Bộ TNMT có trách nhiệm xem xét, thẩm định hồ sơ. Do đó, chủ dự án trước khi triển khai các kế hoạch xây dựng cần xác định cơ quan phê duyệt trước khi hoàn chỉnh báo cáo để tránh mất thời gian và chi phí của doanh nghiệp.

Theo quy định mới của Luật BVMT 2020 thì mỗi dự án chỉ cần lập 1 ĐTM duy nhất (chỉ trừ trường hợp dự án tách thành nhiều dự án độc lập về đầu tư, đầu tư công, hoặc lập ĐTM của dự án độc lập phải được tổng hợp và làm rõ mỗi quan hệ của dự án đến môi trường.

Đồng thời, tùy theo quy mô, tính chất và mức độ ảnh hưởng đến dự án mà chủ dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đồng thời với giấy phép môi trường. Những dự án phải có GPMT thường có quy mô lớn, loại hình sản xuất công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm hoặc phát sinh chất thải khi dự án đi vào vận hành phải đảm bảo xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

Bên trên là nội dung về báo cáo ĐTM mà môi trường Hợp Nhất muốn gửi đến bạn đọc. Mọi góp ý về nội dung Quý bạn đọc có thể để lại bình luận bên dưới để chúng tôi kịp thời khắc phục.

Nguồn: tổng hợp

Lưu ý: Các thông tin, chủ đề chúng tôi cung cấp chỉ có giá trị tham khảo. Trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường: quý bạn đọc cần tra cứu - cập nhật hiệu lực pháp luật hiện hành của từng điều luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!